HomeAlbumArticleFirpo FilesPeople!Proof of JesusPsych SeriesLife Span

Special Notice: People from over 210 lands regularly visit this site, and the current Firpo File Newsmagazine "Article" found here appears in up to 61 languages (machine translated from English as spoken in the United States) below. The languages, listed in alphabetical order, are as follows: Arabic ( بالعربية ), Bosnia (Latin), Bulgarian (Български), Cantonese (粵語), Catalan (Català), Chinese Simplified (中国人), Chinese Traditional (中國人), Croatian, Czech (České), Danish (dansker), Dutch (Nederlands), Estonian (Eesti), Fijian (Fijian), Filipino (Pilipino), Finnish (Suomi), French (Le français), German (Deutsch), Greek (Ελληνική), Haitian Creole (Kreyòl Ayisyen), Hebrew (עברית), Hindi (हिंदी), Hmong Daw, Hungarian (A magyar), Icelandic (Íslenska), Indonesian (Indonesia), Italian (Italiano), Japanese [日本人日本語〕], Kiswahili (Kiswahili), Korean (한국), Latvian (Latviešu), Lithuanian (Lietuvių), Malay (Melayu), Malagasy, Maltese (Malti), Norwegian (Nordmann), Persian (زبان فارسی), Polish (Polski), Portuguese (Português), Queretaro Otomi, Romanian (Roman), Russian (Русский язык), Samoan, Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin), Slovak (slovenčina), Slovenian (slovenščina), Spanish (Español), Swedish (Svenska), Tahitian, Tamil (தமிழ்), Thai (ภาษาไทย), Tongan, Turkish (Türk), Ukrainian (українська), Urdu (اردو), Vietnamese (Tiếng Việt), Welsh (Welsh), Yucatec Maya.

 

.

 .

 

BamberBridge1.jpg.

.

America's Civil War in the Battle of Bamber Bridge During World War II 

. 

White soldiers attacked Black soldiers in Britain 

 The Firpo Files Digital Newsmagazine

 

[Note: Please check for other languages below. Permission is granted to translate this article in any language.]

.

  

Member: American Psychological Association (APA)
 
Division 3: Experimental Psychology
 
Division 24: Society for Theoretical and Philosophical Psychology
 
Division 36: Society for the Psychology of Religion and Spirituality
 
Division 38: Society for Health Psychology
 
Division 40: Society for Clinical Neuropsychology
 
Division 48: Society for the Study of Peace, 
Conflict and Violence: Peace Psychology Division
 
Division 52: International Psychology
 
Religious Scholar, Seminary Graduate
Master of Arts in Urban Ministry

 

by Firpo Carr, PhD

 

July 8, 2021

 

 

With flashing fireworks of the 4th of July in everyone’s rearview mirrors, few have perceived the faint echoes of the Revolutionary and Civil Wars that reverberated throughout America’s military during World War II, but most notably at Bamber Bridge in Britain.

At Bamber Bridge, a small village in Preston, U.K., White U.S. servicemen attacked Black soldiers for dining with welcoming local Whites.

Although my father, Oscar James Carr, and my maternal uncle, Edward Luster, both fought in World War II in America’s segregated army, they were spared being victims at the hands of brutal White soldiers at Bamber Bridge.

Presented herewith is a concise story of America’s Civil War in the land of its former Revolutionary War enemy in the village of the Bamber Bridge during World War II as written by the hands of another:      

 

Battle of Bamber Bridge

Jun 24, 1943 – Jun 25, 1943

On this day in 1943 black American soldiers faced off with white American Military police during World War II on British soil. Yes you read correctly black American soldiers had to fight their own white American soldiers, while in England, where they were fighting for the world.

Why? Because the English town of Bamber Bridge in Lancashire was not segregated so they treated the black soldiers like all other races, aka blacks were free to eat, drink anywhere, BUT back in America segregation of blacks and whites still existed. So essentially the American army went to someone else’s country and demanded they adopted America’s racist practices

So when the American Military police found out that their own black American soldiers were drinking at the same pubs as white people they went in to arrest them. The people in the town got mad about the treatment of the black soldiers and decided to then turn their pubs into “BLACKS ONLY DRINKING PUBS” the very opposite of what was taking place in America with their WHITES ONLY businesses.

Of course this pissed off the American military so guns went blazing, and when word spread back at camp that black soldiers had been shot, scores of men formed a crowd, some carrying rifles and by midnight more American military police arrived with a machine gun-equipped vehicle, so the black soldiers had no choice but to get rifles from British stores while others barricaded themselves back on base, so now it was American white soldiers versus American black soldiers. This lead to the death of one solider, injury of 7, and 32 convictions.

Back in America the battle was hushed up because they didn’t want the country to find out that they were fighting their own soldiers which would anger the black population and weaken the morale in the country.

You may read about the ill treatment of black American soldiers by their own army in the book FORGOTTEN.

 

Tragically, as recent as 1968, there was yet another Civil War between Black and White soldiers here on American soil (The Third Wave (firpocarr.com)).

Happily, at a time in the near future, the Bible says this of Jehovah God: “Then he will judge disputes between nations and settle arguments between many people. They will hammer their swords into plowblades and their spears into pruning shears. Nations will never fight against each other, and they will never train for war again” (Isaiah 2:4, God’s Word Translation).

Peace and blessings to all. Amen.

.

.

.BamberBridge2.jpg . . . .BamberBridge3.jpg 

 .

. # # #

.

Afrikaans (machine translation)

              Met flitsende vuurwerke van die 4de Julie in almal se agterste spieëls, het min die flou eggo's van die Revolusionêre en Burgeroorloë waargeneem wat regdeur Amerika se weermag tydens die Tweede Wêreldoorlog omgekeer het, maar veral by Bamber Bridge in Brittanje.

By Bamber Bridge, 'n klein dorpie in Preston, U.K., het Wit Amerikaanse diensmanne Swart soldate aangeval vir eet met die verwelkoming van plaaslike Blankes.

Hoewel my pa, Oscar James Carr, en my moeder oom, Edward Luster, albei in die Tweede Wêreldoorlog in Amerika se gesegregeerde leër geveg het, is hulle gespaar om slagoffers in die hande van wrede Wit soldate by Bamber Bridge te wees.

Hiermee aangebied is 'n bondige verhaal van Amerika se Burgeroorlog in die land van sy voormalige Revolusionêre Oorlog vyand in die dorpie bamber brug tydens die Tweede Wêreldoorlog soos geskryf deur die hande van 'n ander:

 

Slag van Bamberbrug

24 Junie 1943 - 25 Junie 1943

Op hierdie dag in 1943 swart Amerikaanse soldate in die gesig gestaar met wit Amerikaanse Militêre polisie tydens die Tweede Wêreldoorlog op Britse grond. Ja, jy lees korrek swart Amerikaanse soldate moes hul eie wit Amerikaanse soldate beveg, terwyl hulle in Engeland was, waar hulle vir die wêreld geveg het.

Hoekom? Omdat die Engelse dorp Bamber Bridge in Lancashire nie gesegregeer is nie sodat hulle die swart soldate soos alle ander rasse behandel het, was aka swartes vry om te eet, oral te drink, MAAR terug in Amerika segregasie van swartes en blankes het steeds bestaan. So in wese het die Amerikaanse leër na iemand anders se land gegaan en geëis dat hulle Amerika se rassistiese praktyke aangeneem het

Toe die Amerikaanse Militêre polisie dus uitvind dat hul eie swart Amerikaanse soldate by dieselfde kroeë gedrink het as wit mense, het hulle ingegaan om hulle in hegtenis te neem. Die mense in die dorp het kwaad geword oor die behandeling van die swart soldate en het besluit om dan hul kroeë te omskep in "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" die teenoorgestelde van wat in Amerika plaasgevind het met hul WITTES SLEGS besighede.

Natuurlik het hierdie gepik van die Amerikaanse militêre so gewere het brandende, en toe die woord versprei terug by die kamp dat swart soldate is geskiet, talle mans gevorm 'n skare, sommige dra gewere en teen middernag meer Amerikaanse militêre polisie aangekom met 'n masjien geweer-toegeruste voertuig, so die swart soldate het geen ander keuse as om gewere te kry uit Britse winkels terwyl ander hulself terug op basis , so nou was dit Amerikaanse wit soldate teenoor Amerikaanse swart soldate. Dit lei tot die dood van een stewiger, besering van 7, en 32 oortuigings.

Terug in Amerika is die stryd gehuggie omdat hulle nie wou hê die land moet uitvind dat hulle hul eie soldate beveg wat die swart bevolking sou kwaad maak en die moraal in die land verswak nie.

Jy kan lees oor die siek behandeling van swart Amerikaanse soldate deur hul eie leër in die boek VERGEET.

 

In 'n tyd in die nabye toekoms, sê die Bybel dit van Jehova God: "Dan sal Hy geskille tussen nasies oordeel en argumente tussen baie mense vereffen. Hulle sal hulle swaarde hamer in ploeë en hulle spiese in snoeiskêrere. Nasies sal nooit teen mekaar veg nie, en hulle sal nooit weer oplei vir oorlog nie" (Jesaja 2:4, God se Woordvertaling). Vrede en seëninge vir almal. Amen. 

 

Arabic (machine translation)

             مع الألعاب النارية وامض من 4 يوليو في مرايا الرؤية الخلفية للجميع، وقد ينظر عدد قليل من أصداء خافتة من الحروب الثورية والأهلية التي ترددت أصداؤها في جميع أنحاء الجيش الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن على الأخص عند جسر بامبر في بريطانيا.

في جسر بامبر، وهي قرية صغيرة في بريستون، المملكة المتحدة، هاجم الجنود الأمريكيون البيض الجنود السود لتناولهم الطعام مع البيض المحليين الترحيب.

على الرغم من أن والدي، أوسكار جيمس كار، وعمي الأم، إدوارد لوستر، كلاهما قاتلا في الحرب العالمية الثانية في الجيش الأميركي المعزول، إلا أنهما كانا بمنأى عن كونهما ضحيتين على أيدي جنود بيض وحشيين عند جسر بامبر.

تعرض هنا قصة موجزة عن الحرب الأهلية الأمريكية في أرض عدوها السابق في الحرب الثورية في قرية جسر بامبر خلال الحرب العالمية الثانية كما كتبتها يد شخص آخر:

 

معركة جسر بامبر

24 يونيو 1943 - 25 يونيو 1943

في مثل هذا اليوم من عام 1943 واجه الجنود الأمريكيون السود الشرطة العسكرية الأمريكية البيضاء خلال الحرب العالمية الثانية على الأراضي البريطانية. نعم تقرأ بشكل صحيح كان الجنود الأميركيين السود لمحاربة الجنود الأميركيين البيض الخاصة بهم، بينما في انكلترا، حيث كانوا يقاتلون من أجل العالم.

لماذا؟ لأن بلدة جسر بامبر الإنجليزية في لانكشاير لم تكن منفصلة لذلك تعاملوا مع الجنود السود مثل جميع الأعراق الأخرى ، ويعرف أيضا باسم السود كانوا أحرارا في تناول الطعام والشراب في أي مكان ، ولكن مرة أخرى في أمريكا الفصل بين السود والبيض لا تزال موجودة. لذا أساسا ذهب الجيش الأمريكي إلى بلد شخص آخر وطالبهم بتبني الممارسات العنصرية الأمريكية

لذا عندما اكتشفت الشرطة العسكرية الأمريكية أن جنودها الأمريكيين السود كانوا يشربون في نفس الحانات التي يشرب فيها البيض ذهبوا لاعتقالهم. غضب الناس في المدينة حول معاملة الجنود السود وقرروا بعد ذلك تحويل حاناتهم إلى "السود يشربون فقط PUBS" على العكس تماما مما كان يحدث في أمريكا مع أعمالهم WHITES ONLY.

بالطبع هذا سكران قبالة الجيش الأمريكي حتى البنادق ذهب المحترقة، وعندما انتشر الخبر مرة أخرى في المخيم أن الجنود السود قد أطلق عليهم النار، وعشرات من الرجال شكلت حشدا، وبعضهم يحمل بنادق وبحلول منتصف الليل المزيد من الشرطة العسكرية الأمريكية وصلت مع سيارة مجهزة بالمدفع الرشاش، لذلك لم يكن لدى الجنود السود أي خيار سوى الحصول على بنادق من المتاجر البريطانية في حين تحصن آخرون مرة أخرى على قاعدة ، حتى الآن كان الجنود البيض الأمريكيين مقابل الجنود السود الأمريكيين. هذا يقود إلى الموت من واحدة سوليدير, إصابة من 7, و32 إدانة.

مرة أخرى في أمريكا كانت المعركة مكتومة لأنهم لا يريدون أن تكتشف البلاد أنهم يقاتلون جنودهم مما سيغضب السكان السود ويضعف الروح المعنوية في البلاد.

يمكنك أن تقرأ عن سوء معاملة الجنود الأميركيين السود من قبل جيشهم الخاص في كتاب المنسية.

 

في وقت قريب في المستقبل القريب، يقول الكتاب المقدس هذا من إله يهوه: "ثم سيحكم على النزاعات بين الأمم ويسوي الحجج بين العديد من الناس. سوف يطرقون سيوفهم في محراث ورماحهم في مقصات تقليم. لن تحارب الأمم بعضها البعض أبدا، ولن تتدرب على الحرب مرة أخرى" (إشعياء 2: 4، ترجمة كلمة الله). السلام والبركات للجميع. آمين. 

 

Cantonese (machine translation)

             隨著7月4日個個後視鏡中閃爍嘅煙花,好少有人感覺到革命和內戰嘅微弱迴響得,呢啲迴響喺二戰期間囘盪喺美國軍隊中,但最明顯嘅係喺英國嘅班伯橋。

喺英國普雷斯顿嘅一個小村莊班伯橋,美國白人軍人攻擊黑人士兵與歡迎當地白人共進晚餐。

雖然我嘅老竇奥斯卡·詹姆斯·卡尔同我嘅外公爱德华·卢斯特都曾參加過第二次世界大戰,但佢哋都係班伯橋殘忍嘅白人士兵嘅受害者。

呢度展示咗一個簡明扼要嘅故仔,講述美國內戰喺二戰期間前革命戰爭敵人喺班伯桥村嘅土地上,由另一個人嘅手寫成:

 

班伯橋之戰

1943年6月24日- 1943年6月25日

1943年嘅一日,美國黑人士兵喺二戰期間喺英國本土與美國白人憲兵對峙。 是的,你讀對了,美國黑人士兵不得不同自己嘅美國白人士兵戰鬥,而喺英國,佢哋喺嗰度為世界而戰。

點解? 因為兰开夏郡嘅英國小鎮班伯桥冇隔離,所以佢哋對黑人士兵就對待所有其他種族噉,又名黑人可以自由咁喺任何地方吃喝,但回到美國,黑人和白人嘅隔離仍然存在。 因此,基本上美國軍隊去咗人哋嘅國家,並要求佢哋採取美國嘅種族主義做法

因此,当美國憲兵發現佢哋自己嘅美國黑人士兵和白人喺同一家酒吧喝酒時,佢哋入去逮捕了佢哋。 鎮上的人們對黑人士兵的待遇感到憤怒,于是決定把他們的酒吧變成"只喝黑酒的酒吧",這與他們只經營白人生意的美國正好相反。

當然,激怒了美國軍方,所以槍聲不斷,当黑人士兵被槍殺嘅消息傳回營地時,数十人組成了人群,一些人攜帶步槍,到午夜時分,更多嘅美國憲兵監一輛裝備有機關槍嘅車輛抵達,因此黑人士兵冇得揀,只能由英國舖頭取出步槍,而另一些人則把自己关喺基地 而家美國白人士兵和美國黑人士兵 導致一名士兵死亡,7人受傷,32人被定罪。

回到美國之後,戰爭變得靜起身,因為佢哋唔想畀國家發現佢哋喺同自己嘅士兵作戰,會激怒黑人,削弱呢個國家嘅士氣。

你可以喺《被遺忘》書中讀到美國黑人士兵畀自己嘅軍隊虐待嘅事。

 

 

在不久的將來,聖經說耶和華神:"那麼他將判斷國家之間的爭端,解決許多人之間的爭論。 佢哋將用劍錘成犁,把長矛錘成修剪剪。 國家永遠不會互相爭鬥,他們再也不會為戰爭而訓練了"(以賽亞2:4, 上帝的話語翻譯)。 和平與祝福畀所有人。 阿門。 

 

Chinese Simplified (machine translation)

             随着74日每个人后视镜中闪烁的烟火,很少有人能感觉到革命和内战的微弱回响,这些回响在二战期间回荡在美国军队中,但最明显的是在英国的班伯桥。

在英国普雷斯顿的一个小村庄班伯桥,美国白人军人攻击黑人士兵与欢迎当地白人共进晚餐。

虽然我的父亲奥斯卡·詹姆斯·卡尔和我的外公爱德华·卢斯特都曾参加过第二次世界大战,但他们都是班伯桥残忍的白人士兵的受害者。

这里展示了一个简明扼要的故事,讲述美国内战在二战期间前革命战争敌人在班伯桥村的土地上,由另一个人的手写成:

 

班伯桥之战

1943624 - 1943625

1943年的这一天,美国黑人士兵在二战期间在英国本土与美国白人宪兵对峙。是的, 你读对了, 美国黑人士兵不得不和自己的美国白人士兵战斗, 而在英国, 他们在那里为世界而战。

为什么?因为兰开夏郡的英国小镇班伯桥没有隔离,所以他们对待黑人士兵就像对待所有其他种族一样,又名黑人可以自由地在任何地方吃喝,但回到美国,黑人和白人的隔离仍然存在。因此,基本上美国军队去了别人的国家,并要求他们采取美国的种族主义做法

因此,当美国宪兵发现他们自己的美国黑人士兵和白人在同一家酒吧喝酒时,他们进去逮捕了他们。镇上的人们对黑人士兵的待遇感到愤怒,于是决定把他们的酒吧变成"只喝黑酒的酒吧",这与他们只经营白人生意的美国正好相反。

当然,这激怒了美国军方,所以枪声不断,当黑人士兵被枪杀的消息传回营地时,数十人组成了人群,一些人携带步枪,到午夜时分,更多的美国宪兵带着一辆装备有机关枪的车辆抵达,因此黑人士兵别无选择,只能从英国商店取出步枪,而另一些人则把自己关在基地现在美国白人士兵和美国黑人士兵这导致一名士兵死亡,7人受伤,32人被定罪。

回到美国后,战争变得安静起来,因为他们不想让国家发现他们在和自己的士兵作战,这会激怒黑人,削弱这个国家的士气。

你可以在《被遗忘》一书中读到美国黑人士兵被自己的军队虐待的事。

 

 

在不久的将来,圣经说耶和华神:"那么他将判断国家之间的争端,解决许多人之间的争论。他们将用剑锤成犁,把长矛锤成修剪剪。国家永远不会互相争斗,他们再也不会为战争而训练了"(以赛亚24上帝的话语翻译)。和平与祝福给所有人。阿门。 

 

Dutch (machine translation)

             Met flitsend vuurwerk van 4 juli in ieders achteruitkijkspiegels, hebben weinigen de vage echo's waargenomen van de Revolutionaire en Burgeroorlogen die weergalmden in het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar vooral bij Bamber Bridge in Groot-Brittannië.

Bij Bamber Bridge, een klein dorp in Preston, VK, vielen Blanke Amerikaanse militairen zwarte soldaten aan om te dineren met gastvrije lokale blanken.

Hoewel mijn vader, Oscar James Carr, en mijn oom van moederskant, Edward Luster, beiden vochten in de Tweede Wereldoorlog in het gesegregeerde leger van Amerika, werden ze gespaard als slachtoffers door de handen van brute blanke soldaten bij Bamber Bridge.

Hierbij wordt een beknopt verhaal gepresenteerd over de Amerikaanse burgeroorlog in het land van zijn voormalige vijand van de Revolutionaire Oorlog in het dorp van de Bamberbrug tijdens de Tweede Wereldoorlog, geschreven door de handen van een ander:

 

Slag bij Bamberbrug

24 juni 1943 - 25 juni 1943

Op deze dag in 1943 stonden zwarte Amerikaanse soldaten tegenover de blanke Amerikaanse militaire politie tijdens de Tweede Wereldoorlog op Britse bodem. Ja, je leest het goed, zwarte Amerikaanse soldaten moesten vechten tegen hun eigen blanke Amerikaanse soldaten, terwijl ze in Engeland waren, waar ze vochten voor de wereld.

waarom? Omdat de Engelse stad Bamber Bridge in Lancashire niet gescheiden was, behandelden ze de zwarte soldaten zoals alle andere rassen, aka zwarten waren vrij om overal te eten, te drinken, MAAR in Amerika bestond er nog steeds segregatie van zwarten en blanken. Dus in wezen ging het Amerikaanse leger naar het land van iemand anders en eiste dat ze amerika's racistische praktijken adopteerden.

Dus toen de Amerikaanse militaire politie erachter kwam dat hun eigen zwarte Amerikaanse soldaten dronken in dezelfde pubs als blanken gingen ze naar binnen om hen te arresteren. De mensen in de stad werden boos over de behandeling van de zwarte soldaten en besloten om hun pubs vervolgens om te zetten in "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" het tegenovergestelde van wat er in Amerika plaatsvond met hun WHITES ONLY-bedrijven.

Natuurlijk maakte dit het Amerikaanse leger kwaad, dus geweren gingen brandend, en toen het bericht zich in het kamp verspreidde dat zwarte soldaten waren neergeschoten, vormden tientallen mannen een menigte, sommigen met geweren en tegen middernacht arriveerde de Amerikaanse militaire politie met een met machinegeweren uitgerust voertuig, dus de zwarte soldaten hadden geen andere keuze dan geweren uit Britse winkels te halen, terwijl anderen zichzelf terug op de basis barricadeerden , dus nu waren het Amerikaanse blanke soldaten versus Amerikaanse zwarte soldaten. Dit leidde tot de dood van een solider, letsel van 7, en 32 veroordelingen.

Terug in Amerika werd de strijd verzwegen omdat ze niet wilden dat het land erachter kwam dat ze tegen hun eigen soldaten vochten, wat de zwarte bevolking boos zou maken en het moreel in het land zou verzwakken.

U kunt lezen over de slechte behandeling van zwarte Amerikaanse soldaten door hun eigen leger in het boek FORGOTTEN.

 

 

Op een moment in de nabije toekomst zegt de Bijbel dit over Jehovah God: "Dan zal hij geschillen tussen naties beoordelen en ruzies tussen veel mensen beslechten. Ze zullen hun zwaarden in ploegbladen en hun speren in snoeischaren slaan. Naties zullen nooit meer tegen elkaar vechten en ze zullen nooit meer trainen voor oorlog" (Jesaja 2:4, Gods Woordvertaling). Vrede en zegeningen voor iedereen. amen. 

 

Filippino (machine translation)

             Sa pamamagitan ng flashing mga paputok ng ika-4 ng Hulyo sa muling pagpapanibagong-buhay ng lahat, iilan lang ang nakapansin sa mahinang ekonomiya ng Rebolusyonaryo at Civil Wars na nagbalik-loob sa buong militar ng Amerika noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ngunit karamihan ay hindi kapansin-pansin sa Bridge sa Britanya.

Sa Bamber Bridge, isang maliit na nayon sa Preston, U.K., White U.S. servicemen ang sumalakay sa mga sundalong Black Bridge para sa pagkain sa mga lokal na White.

Bagama't ang aking ama, si Oscar James Carr, at ang tiyo ko sa ina, si Edward Luster, ay kapwa nakipaglaban sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa segregated hukbo ng Amerika, sila ay naligtas bilang mga biktima sa mga kamay ng malupit na sundalo sa Bamber bridge.

Ang iniharap dito ay isang konsepto ng Digmaang Sibil ng Amerika sa lupain ng dating Rebolusyonaryong Digmaang Pandaigdig sa nayon ng Bamber Bridge noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig ayon sa nakasulat sa pamamagitan ng mga kamay ng iba:

 

labanan ng bamber bridge

Hunyo 24, 1943 - Hunyo 25, 1943

Sa araw na ito noong 1943 hinarap ng mga sundalong Amerikano ang puting pulis militar ng Amerika noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa British lupa. Oo, binasa ninyo nang tama ang mga sundalong Amerikano na labanan ang sarili nilang puting sundalong Amerikano, samantalang sa England, kung saan sila nakikipaglaban para sa mundo.

Bakit? Dahil ang bayan ng Bamber bridge sa Lancashire ay hindi segregated kaya sila ay ginagamot ang mga itim na sundalo tulad ng lahat ng iba pang mga lahi, aka blacks ay libre upang kumain, uminom kahit saan, ngunit bumalik sa Amerika segregasyon ng mga itim at puti pa rin umiiral. Kaya't ang hukbong Amerikano ay nagpunta sa bansa ng ibang tao at hiniling na gamitin nila ang mga gawain ng Amerika

Kaya nang malaman ng pulis militar ng Amerika na ang sarili nilang itim na sundalong Amerikano ay umiinom sa parehong mga puti bilang puting mga tao na nagpunta sila para dakpin sila. Nagalit ang mamamayan sa bayan tungkol sa paggamot ng mga itim na sundalo at nagpasya na buksan ang kanilang mga publis sa "BLACKS LAMANG INUMIN PUBS" ang mismong kabaligtaran ng nangyayari sa Amerika kasama ang kanilang mga negosyo lamang.

Siyempre ito pissed off ang Amerikano militar kaya baril nagpunta blazing, at nang kumalat ang salita sa kampo na ang mga itim na sundalo ay binaril, maraming tao ang bumuo ng maraming tao, ang ilang nagdadala ng mga rifles at sa hatinggabi ay dumating ang mas maraming sundalong Amerikano sa sasakyan, kaya ang mga itim na sundalo ay walang pagpipilian kundi upang makakuha ng mga rifles mula sa British store , kaya ngayon ito ay Amerikano puting sundalo laban sa amerikano itim na sundalo. Ito ay humantong sa pagkamatay ng isang solider, pinsala sa 7, at 32 paniniwala.

Bumalik sa Amerika ang digmaan ay nagugulumihanan dahil ayaw nilang malaman ng bansa na nakikipaglaban sila sa sarili nilang mga sundalo na gagalit sa itim na populasyon at magpapahina sa morale sa bansa.

Maaari mong basahin ang tungkol sa sakit ng itim na sundalong Amerikano sa pamamagitan ng sarili nilang hukbo sa aklat na FORGOTTEN.

 

 

Sa malapit na hinaharap, sinabi ng Biblia tungkol sa Diyos ni Jehova: "Pagkatapos ay hahatulan niya ang pagtatalo sa pagitan ng mga bansa at manirahan sa mga argumento sa pagitan ng maraming tao. Sila ay martilyo ang kanilang mga espada sa plowblades at ang kanilang mga sibat sa pagpupungusan ng mga gubat. Ang mga bansa ay hindi kailanman makikipaglaban sa isa'tisa, at hindi na sila muling magsasanay para sa digmaan" (Isaias 2:4, Salita ng Diyos). Kapayapaan at mga pagpapala sa lahat. Amen. 

 

French (machine translation)

             Avec les feux d’artifice clignotants du 4 juillet dans les rétroviseurs de tout le monde, peu ont perçu les faibles échos des guerres révolutionnaires et civiles qui ont résonné dans toute l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, mais plus particulièrement au pont Bamber en Grande-Bretagne.

À Bamber Bridge, un petit village de Preston, au Royaume-Uni, des militaires américains blancs ont attaqué des soldats noirs pour avoir dîné avec des Blancs locaux accueillants.

Bien que mon père, Oscar James Carr, et mon oncle maternel, Edward Luster, aient tous deux combattu pendant la Seconde Guerre mondiale dans l’armée américaine ségréguée, ils ont été épargnés d’être victimes aux mains de soldats blancs brutaux à Bamber Bridge.

Vous trouverez ci-joint une histoire concise de la guerre civile américaine au pays de son ancien ennemi de la guerre d’indépendance dans le village du pont Bamber pendant la Seconde Guerre mondiale, telle qu’elle a été écrite par les mains d’un autre:

 

Bataille du pont bamber

24 juin 1943 - 25 juin 1943

Ce jour-là, en 1943, des soldats noirs américains ont affronté la police militaire américaine blanche pendant la Seconde Guerre mondiale sur le sol britannique. Oui, vous avez bien lu, les soldats noirs américains devaient combattre leurs propres soldats américains blancs, alors qu’ils se battaient en Angleterre, où ils se battaient pour le monde.

pourquoi? Parce que la ville anglaise de Bamber Bridge dans le Lancashire n’était pas séparée, alors ils traitaient les soldats noirs comme toutes les autres races, alias les Noirs étaient libres de manger, de boire n’importe où, MAIS en Amérique, la ségrégation des Noirs et des Blancs existait toujours. Donc, essentiellement, l’armée américaine s’est rendue dans le pays de quelqu’un d’autre et a exigé qu’ils adoptent les pratiques racistes de l’Amérique

Ainsi, lorsque la police militaire américaine a découvert que ses propres soldats noirs américains buvaient dans les mêmes pubs que les Blancs, ils sont entrés pour les arrêter. Les gens de la ville se sont fâchés contre le traitement des soldats noirs et ont décidé de transformer leurs pubs en « BLACKS ONLY DRINKING PUBS » tout le contraire de ce qui se passait en Amérique avec leurs entreprises WHITES ONLY.

Bien sûr, cela a énervé l’armée américaine, de sorte que les armes à feu sont devenues flamboyantes, et lorsque la nouvelle s’est répandue au camp que des soldats noirs avaient été abattus, des dizaines d’hommes ont formé une foule, certains portant des fusils et à minuit, plus de policiers militaires américains sont arrivés avec un véhicule équipé de mitrailleuses, de sorte que les soldats noirs n’ont eu d’autre choix que d’obtenir des fusils dans les magasins britanniques tandis que d’autres se barricadaient sur la base , alors maintenant c’était les soldats blancs américains contre les soldats noirs américains. Cela a entraîné la mort d’un soldat, des blessures de 7 et 32 condamnations.

De retour en Amérique, la bataille a été étouffée parce qu’ils ne voulaient pas que le pays découvre qu’ils combattaient leurs propres soldats, ce qui irriterait la population noire et affaiblirait le moral dans le pays.

Vous pouvez lire sur les mauvais traitements infligés aux soldats noirs américains par leur propre armée dans le livre FORGOTTEN.

 

 

À un moment dans un avenir proche, la Bible dit ceci de Jéhovah Dieu: « Alors il jugera les différends entre les nations et réglera les différends entre beaucoup de gens. Ils vont marteler leurs épées dans des lablades de charrue et leurs lances dans des sécateurs. Les nations ne se battront plus jamais les unes contre les autres et elles ne s’entraîneront plus jamais à la guerre » (Ésaïe 2:4, traduction de la Parole de Dieu). Paix et bénédictions à tous. amen. 

 

German (machine translation)

             Mit blinkenden Feuerwerkskörpern vom 4. Juli in den Rückspiegeln aller haben nur wenige die schwachen Echos der Revolutions- und Bürgerkriege wahrgenommen, die während des Zweiten Weltkriegs im gesamten amerikanischen Militär nachhallten, vor allem aber an der Bamber Bridge in Großbritannien.

In der Bamber Bridge, einem kleinen Dorf in Preston, Großbritannien, griffen weiße US-Soldaten schwarze Soldaten an, um zu essen, um lokale Weiße willkommen zu heißen.

Obwohl mein Vater, Oscar James Carr, und mein Onkel mütterlicherseits, Edward Luster, beide im Zweiten Weltkrieg in Amerikas abgetrennter Armee kämpften, blieben sie von den Opfern brutaler weißer Soldaten an der Bamber Bridge verschont.

Hiermit wird eine prägnante Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs im Land seines ehemaligen Kriegsfeindes im Dorf der Bamber Bridge während des Zweiten Weltkriegs präsentiert, wie von einem anderen geschrieben:

 

Schlacht an der Bamber Bridge

24. Juni 1943 - 25. Juni 1943

An diesem Tag im Jahr 1943 standen sich schwarze amerikanische Soldaten während des Zweiten Weltkriegs auf britischem Boden mit der weißen amerikanischen Militärpolizei gegenüber. Ja, Sie lesen richtig schwarze amerikanische Soldaten mussten ihre eigenen weißen amerikanischen Soldaten kämpfen, während in England, wo sie für die Welt kämpften.

Warum? Da die englische Stadt Bamber Bridge in Lancashire nicht getrennt war, so dass sie die schwarzen Soldaten wie alle anderen Rassen behandelten, waren die Schwarzen frei zu essen, überall zu trinken, ABER zurück in Amerika gab es noch segregation von Schwarzen und Weißen. Also ging die amerikanische Armee im Wesentlichen in das Land eines anderen und verlangte, dass sie Amerikas rassistische Praktiken annahm.

Als die amerikanische Militärpolizei herausfand, dass ihre eigenen schwarzen amerikanischen Soldaten in denselben Kneipen tranken wie weiße Leute, gingen sie hinein, um sie festzunehmen. Die Menschen in der Stadt wurden wütend über die Behandlung der schwarzen Soldaten und beschlossen, dann ihre Kneipen in "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" zu verwandeln, das genaue Gegenteil von dem, was in Amerika mit ihren WHITES ONLY-Unternehmen geschah.

Natürlich pissed dies das amerikanische Militär, so dass die Gewehre in Flammen aufgingen, und als sich im Lager das Wort verbreitete, dass schwarze Soldaten erschossen worden waren, bildeten Dutzende von Männern eine Menschenmenge, einige trugen Gewehre und um Mitternacht kamen weitere amerikanische Militärpolizisten mit einem mit Maschinengewehren ausgestatteten Fahrzeug an, so dass die schwarzen Soldaten keine andere Wahl hatten, als Gewehre aus britischen Geschäften zu holen, während andere sich wieder auf der Basis verbarrikadierten. , so waren es jetzt amerikanische weiße Soldaten gegen amerikanische schwarze Soldaten. Dies führte zum Tod eines Soliders, der Verletzung von 7 und 32 Verurteilungen.

Zurück in Amerika wurde die Schlacht vertuscht, weil sie nicht wollten, dass das Land herausfand, dass sie gegen ihre eigenen Soldaten kämpften, was die schwarze Bevölkerung verärgern und die Moral im Land schwächen würde.

Über die Misshandlung schwarzer amerikanischer Soldaten durch ihre eigene Armee können Sie im Buch FORGOTTEN lesen.

 

 

In naher Zukunft sagt die Bibel dies über Jehovas Gott: "Dann wird er Streitigkeiten zwischen Nationen beurteilen und Streitigkeiten zwischen vielen Menschen beilegen. Sie werden ihre Schwerter in Pflugklingen und ihre Speere in Schnittscheren hämmern. Die Nationen werden nie gegeneinander kämpfen, und sie werden nie wieder für den Krieg trainieren" (Jesaja 2:4, Gottes Wortübersetzung). Frieden und Segen für alle. Amen. 

 

Greek (machine translation)

             Με πυροτεχνήματα που αναβοσβήνουν στις 4 Ιουλίου στους καθρέφτες όλων, λίγοι έχουν αντιληφθεί τις αμυδρές ηχώ των Επαναστατικών και Εμφυλίων Πολέμων που αντηχούσαν σε όλο τον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά κυρίως στη Γέφυρα του Μπάμπερ στη Βρετανία.

Στη γέφυρα Μπάμπερ, ένα μικρό χωριό στο Πρέστον του Η.Β., λευκοί αμερικανοί στρατιώτες επιτέθηκαν σε μαύρους στρατιώτες για δείπνο με ντόπιους Λευκούς.

Αν και ο πατέρας μου, Όσκαρ Τζέιμς Καρ, και ο θείος μου, Έντουαρντ Λάστερ, πολέμησαν και οι δύο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στον διαχωρισμένο στρατό της Αμερικής, γλίτωσαν από το να είναι θύματα στα χέρια βάναυσων λευκών στρατιωτών στη γέφυρα Μπάμπερ.

Παρουσιάζεται εδώ είναι μια συνοπτική ιστορία του Εμφυλίου Πολέμου της Αμερικής στη γη του πρώην εχθρού του Επαναστατικού Πολέμου στο χωριό της γέφυρας Μπάμπερ κατά τη διάρκεια του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, όπως γράφτηκε από τα χέρια ενός άλλου:

 

Μάχη της γέφυρας Μπάμπερ

24 Ιουνίου 1943 - 25 Ιουνίου 1943

Εκείνη την ημέρα το 1943 μαύροι Αμερικανοί στρατιώτες ήρθαν αντιμέτωποι με τη λευκή αμερικανική στρατιωτική αστυνομία κατά τη διάρκεια του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου σε βρετανικό έδαφος. Ναι, διαβάσατε σωστά μαύροι Αμερικανοί στρατιώτες έπρεπε να πολεμήσουν τους δικούς τους λευκούς Αμερικανούς στρατιώτες, ενώ στην Αγγλία, όπου πολεμούσαν για τον κόσμο.

Γιατί? Επειδή η αγγλική πόλη Bamber Bridge στο Lancashire δεν διαχωρίστηκε έτσι αντιμετώπισαν τους μαύρους στρατιώτες όπως όλες τις άλλες φυλές, οι μαύροι ήταν ελεύθεροι να τρώνε, να πίνουν οπουδήποτε, αλλά πίσω στην Αμερική ο διαχωρισμός των μαύρων και των λευκών εξακολουθούσε να υπάρχει. Έτσι, ουσιαστικά ο αμερικανικός στρατός πήγε στη χώρα κάποιου άλλου και απαίτησε να υιοθετήσουν τις ρατσιστικές πρακτικές της Αμερικής.

Έτσι, όταν η αμερικανική στρατιωτική αστυνομία ανακάλυψε ότι οι δικοί τους μαύροι Αμερικανοί στρατιώτες έπιναν στις ίδιες παμπ με τους λευκούς, πήγαν να τους συλλάβουν. Οι άνθρωποι στην πόλη θύμωσαν για τη μεταχείριση των μαύρων στρατιωτών και αποφάσισαν στη συνέχεια να μετατρέψουν τις παμπ τους σε "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" το ακριβώς αντίθετο από αυτό που συνέβαινε στην Αμερική με τις επιχειρήσεις WHITES ONLY.

Φυσικά αυτό εξόντωσε τον αμερικανικό στρατό, έτσι τα όπλα έγιναν πυρά, και όταν διαδόθηκε στο στρατόπεδο ότι μαύροι στρατιώτες είχαν πυροβοληθεί, δεκάδες άνδρες σχημάτισαν πλήθος, μερικοί κρατούσαν τουφέκια και μέχρι τα μεσάνυχτα περισσότερη αμερικανική στρατιωτική αστυνομία έφτασε με ένα όχημα εξοπλισμένο με πολυβόλα, έτσι οι μαύροι στρατιώτες δεν είχαν άλλη επιλογή από το να πάρουν τουφέκια από βρετανικά καταστήματα, ενώ άλλοι οχυρώθηκαν πίσω στη βάση , έτσι τώρα ήταν Αμερικανοί λευκοί στρατιώτες εναντίον Αμερικανών μαύρων στρατιωτών. Αυτό οδήγησε στο θάνατο ενός στρατιώτη, τραυματισμό 7 και 32 καταδίκες.

Πίσω στην Αμερική η μάχη αποσιωπήθηκε επειδή δεν ήθελαν η χώρα να ανακαλύψει ότι πολεμούσαν τους στρατιώτες τους που θα εξόργιζε τον μαύρο πληθυσμό και θα αποδυνάμωνε το ηθικό της χώρας.

Μπορείτε να διαβάσετε για την κακομεταχείριση των μαύρων Αμερικανών στρατιωτών από το στρατό τους στο βιβλίο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ.

 

 

Σε μια εποχή στο εγγύς μέλλον, η Αγία Γραφή λέει αυτό του Ιεχωβά Θεού: «Τότε θα κρίνει τις διαφορές μεταξύ των εθνών και θα διευθετήσει τα επιχειρήματα μεταξύ πολλών ανθρώπων. Θα σφυροκοπήσουν τα σπαθιά τους σε οργώσεις και τα δόρατά τους σε ψαλίδια κλαδέματος. Τα έθνη δεν θα πολεμήσουν ποτέ μεταξύ τους και δεν θα εκπαιδευτούν ποτέ ξανά για πόλεμο» (Ησαΐας 2:4, Μετάφραση του Λόγου του Θεού). Ειρήνη και ευλογίες σε όλους. αμήν. 

 

Haitian Creole (machine translation)

             Avek chapel flach nan 4yem Jiye a nan miwa revize tout moun, kek moun te konnen enkyetid revolisyone ak Lage Sivil ki te refe nan tout milite Amerik la pandan Dezyem Ge Mondyal la, men pi miyo nan Bamber Bridge an Bridge.

Nan Bamber Bridge, yon ti vilaj nan Preston, nan U.K.K, ki se yon sevis ameriken te atake syek Nwa yo poutet yo te manje ak akeyi blan lokal yo.

Malgre papa mwen, Oscar James Carr, ak ton matenel mwen, Edward Luster, toulede goumen nan Dezyem Ge Mondyal la nan lame segregasyon Amerik la, yo te epaye pou yo te viktim nan men syel brital Blanch nan Bamber Bridge.

Prezante istwa a se yon istwa konsesyon de Ge Sivil Amerik la nan peyi ansyen lenmi Revolisyone Ge revolisyone li a nan vilaj Bamber Bridge la pandan Dezyem Ge Mondyal la kom ekri pa men yon lot:

 

batay bridge

24 jen 1943 - 25 jen 1943

Nan jou sa a an 1943 solda nwa Ameriken te fe fas a ak blan polis Milite Ameriken pandan Dezyem Ge Mondyal la sou teren Bwitanik la. Wi ou li korekteman nwa Solda Ameriken yo te oblije goumen pwop solda blan Ameriken yo, pandan yo ap an Anglete, kote yo t ap goumen pou mond lan.

Poukisa? Paske vil angle Bamber Bridge nan Lancashire pat segregasyon pou yo trete solda nwa yo tankou tout lot ras, aka nwa yo te lib yo manje, bwe nenpot kote, men tounen nan segregasyon Ameriken nwa ak blan toujou egziste. Se konsa, esansyelman lame Ameriken an te ale nan peyi yon lot moun epi li te mande yo adopte pratik rasis Amerik la

Se konsa, le lapolis Milite Ameriken yo te twouve ke pwop solda nwa Ameriken yo tap bwe nan menm pubs yo tankou moun blan yo te ale nan pozisyon yo. Moun yo nan vil la te resevwa fache sou tretman an nan solda yo nwa ak deside Le sa a, vire pubs yo nan "NWA SELMAN BWE PUBS" opoze a anpil nan sa ki te pran plas nan Amerik ak BLAN yo selman biznis yo.

Natirelman sa a pissed koupe milite Ameriken an konsa zam te ale tou blanch, epi le mo gaye tounen nan kan ke solda nwa yo te tire, kek not moun te fome yon foul moun, kek nan yo te pote fiziyad epi nan mitan lannwit plis polis milite Ameriken te rive ak yon machin zam ki te ekipe, se konsa solda nwa yo pat gen okenn chwa men pou yo jwenn rif soti nan magazen Britanik pandan ke lot moun te barikade tet yo tounen sou baz se konsa kounye a li te solda blan Ameriken kont solda nwa Ameriken yo. Sa a mennen nan lanmo a nan yon sel solid, blesi nan 7, ak 32 konviksyon.

Retounen nan Amerik batay la te kouri moute paske yo pa t vle peyi a pou cheche konnen ke yo te goumen pwop sdia yo ki ta kole popilasyon an nwa ak febli moral la nan peyi a.

Ou ka li sou tretman malad la nan solda nwa Ameriken pa pwop lame yo nan liv forgoTTEN la.

 

 

Nan yon moman nan tan kap vini an, Bib la di sa a nan Jewova Bondye: "Le sa a, li pral jije diskisyon ant nasyon yo ak rezoud agiman ant anpil moun. Yo pral mato nepe yo nan plaket ak frenn yo nan kouri mouchwa. Nasyon yo pap janm goumen kont youn ak lot, epi yo pap janm tren pou lage anko" (Ezayi 2:4, Tradiksyon Pawol Bondyea). Lape ak benediksyon pou tout moun. Amen. 

 

Hebrew (machine translation)

             עם זיקוקים מהבהבים של יום העצמאות במראות האחוריות של כולם, מעטים תפסו את ההדים הקלושים של מלחמות המהפכה והאזרח שהדהדו ברחבי צבא אמריקה במהלך מלחמת העולם השנייה, אך בעיקר בגשר במבר בבריטניה.

בגשר במבר, כפר קטן בפרסטון, בריטניה, אנשי צבא אמריקאים לבנים תקפו חיילים שחורים על כך שהם אוכלים עם לבנים מקומיים מסבירי פנים.

למרות שאבי, אוסקר ג'יימס קאר, ודודי מצד אימי, אדוארד לודר, שניהם לחמו במלחמת העולם השנייה בצבא המופרד של אמריקה, הם ניצלו מלהיות קורבנות בידי חיילים לבנים אכזריים בגשר במבר.

מוצג בזאת סיפור תמציתי של מלחמת האזרחים של אמריקה בארץ אויבה לשעבר ממלחמת העצמאות בכפר גשר במבר במהלך מלחמת העולם השנייה כפי שנכתב על ידי אחר:

 

קרב גשר במבר

24 ביוני 1943 - 25 ביוני 1943

ביום זה בשנת 1943 חיילים אמריקאים שחורים התעמתו עם המשטרה הצבאית האמריקאית הלבנה במהלך מלחמת העולם השנייה על אדמת בריטניה. כן קראת נכון שחיילים אמריקאים שחורים היו צריכים להילחם בחיילים האמריקאים הלבנים שלהם, בעודם באנגליה, שם הם נלחמו למען העולם.

למה? מכיוון שהעיירה האנגלית במבר ברידג' בלנקשייר לא הופרדה ולכן הם התייחסו לחיילים השחורים כמו לכל הגזעים האחרים, הידועים גם כשחורים היו חופשיים לאכול, לשתות בכל מקום, אבל באמריקה ההפרדה בין שחורים ללבנים עדיין קיימת. אז בעיקרון הצבא האמריקאי הלך למדינה של מישהו אחר ודרש מהם לאמץ את המנהגים הגזעניים של אמריקה

אז כשהמשטרה הצבאית האמריקאית גילתה שהחיילים האמריקאים השחורים שלהם שתו באותם פאבים של אנשים לבנים, הם נכנסו לעצור אותם. האנשים בעיירה התעצבנו על היחס לחיילים השחורים והחליטו להפוך את הפאבים שלהם ל"שחורים בלבד שותים פאבים" ההפך הגמור ממה שהתרחש באמריקה עם העסקים הלבנים שלהם בלבד.

כמובן שזה עצבן את הצבא האמריקאי אז רובים הלכו לוהטים, וכאשר השמועה התפשטה בחזרה במחנה כי חיילים שחורים נורו, עשרות גברים יצרו קהל, חלקם נושאים רובים ועד חצות יותר משטרה צבאית אמריקאית הגיעה עם רכב מצויד במקלע, כך החיילים השחורים לא הייתה ברירה אלא לקבל רובים מחנויות בריטיות בעוד אחרים התבצרו בחזרה בבסיס אז עכשיו זה היה חיילים לבנים אמריקאים נגד חיילים שחורים אמריקאים. זה הוביל למותו של חייל אחד, פציעה של 7, ו -32 הרשעות.

באמריקה הקרב היה שקט כי הם לא רצו שהמדינה תגלה שהם נלחמים בחיילים שלהם, מה שיכעיס את האוכלוסייה השחורה ויחליש את המורל במדינה.

אתה יכול לקרוא על ההתעללות של חיילים אמריקאים שחורים על ידי הצבא שלהם בספר נשכח.

 

בתקופה הקרובה, התנ"ך אומר את זה של יהוה אלוהים: "אז הוא ישפוט מחלוקות בין אומות וליישב ויכוחים בין אנשים רבים. הם יהרסו את חרבותיהם בחרשות וחניתותיהם לגזירה גוזמת. אומות לעולם לא יילחמו זו בזו, והן לעולם לא יתאמנו שוב למלחמה" (ישעיהו ב' 4, תרגום דבר אלוהים). שלום וברכות לכולם. אמן. 

 

Hindi (machine translation)

              हर किसी के रियरव्यू दर्पण में जुलाई के 4 की चमकती आतिशबाजी के साथ, कुछ क्रांतिकारी और नागरिक युद्धों कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की सेना भर में गूंज के बेहोश गूंज माना जाता है, लेकिन सबसे विशेष रूप से ब्रिटेन में Bamber पुल पर ।

ब्रिटेन के प्रेस्टन में एक छोटे से गांव बम्बर ब्रिज में व्हाइट अमेरिकी सैनिकों ने स्थानीय गोरे लोगों का स्वागत करने के साथ भोजन करने के लिए काले सैनिकों पर हमला किया ।

हालांकि मेरे पिता, ऑस्कर जेंस Carr, और मेरे मामा, एडवर्ड चमक, दोनों अमेरिका की अलग सेना में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े, वे बाम्बर ब्रिज पर क्रूर सफेद सैनिकों के हाथों शिकार होने से बच गए ।

इसके साथ प्रस्तुत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बाम्बर ब्रिज के गांव में अपने पूर्व क्रांतिकारी युद्ध दुश्मन की भूमि में अमेरिका के गृह युद्ध की एक संक्षिप्त कहानी के रूप में एक और के हाथों से लिखा है:

 

बम्बर ब्रिज की लड़ाई

जून 24, 1943 - जून 25, 1943

१९४३ में आज ही के दिन काले अमेरिकी सैनिकों को ब्रिटिश धरती पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सफेद अमेरिकी सैन्य पुलिस के साथ बंद का सामना करना पड़ा । हां, तुम सही ढंग से पढ़ें काले अमेरिकी सैनिकों को अपने ही सफेद अमेरिकी सैनिकों से लड़ने के लिए किया था, जबकि इंग्लैंड में, जहां वे दुनिया के लिए लड़ रहे थे ।

क्यों? क्योंकि लंकाशायर में बाम्बर ब्रिज के अंग्रेजी शहर को अलग नहीं किया गया था इसलिए उन्होंने अन्य सभी जातियों की तरह काले सैनिकों का इलाज किया, उर्फ अश्वेतों को खाने, कहीं भी पीने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन अश्वेतों और गोरे के अमेरिका अलगाव में वापस अभी भी अस्तित्व में थे । तो मूलतः अमेरिकी सेना किसी और के देश के पास गया और मांग की कि वे अमेरिका के नस्लवादी प्रथाओं को अपनाया

तो जब अमेरिकी सैंय पुलिस को पता चला कि उनके अपने काले अमेरिकी सैनिकों को सफेद लोगों को वे उंहें गिरफ्तार करने में चला गया के रूप में एक ही पब में पी रहे थे । शहर में लोगों को काले सैनिकों के इलाज के बारे में पागल हो गया और फिर "BLACKS केवल पीने पब" क्या अमेरिका में अपने गोरे ही व्यवसायों के साथ जगह ले जा रहा था के बहुत विपरीत में अपने पब बारी का फैसला किया ।

बेशक यह अमेरिकी सेना से नाराज तो बंदूकें प्रज्वलन गया था, और जब शब्द शिविर में वापस फैल गया है कि काले सैनिकों को गोली मार दी गई थी, पुरुषों के स्कोर एक भीड़ का गठन किया, कुछ राइफलें ले जाने और आधी रात तक और अधिक अमेरिकी सैंय पुलिस एक मशीन गन से लैस वाहन के साथ पहुंचे, तो काले सैनिकों को कोई विकल्प नहीं था, लेकिन ब्रिटिश दुकानों से राइफल पाने के लिए, जबकि दूसरों को खुद को वापस आड़ आधार पर , तो अब यह अमेरिकी सफेद सैनिकों बनाम अमेरिकी काले सैनिकों था । इससे एक सैनिक की मौत हो गई, 7 की चोट लगी और ३२ दोषसिद्धि हुई ।

अमेरिका में वापस लड़ाई को hushed क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि देश को पता है कि वे अपने सैनिकों को जो काली आबादी गुस्सा और देश में मनोबल कमजोर होगा लड़ रहे थे ।

आप भूल पुस्तक में अपनी सेना द्वारा काले अमेरिकी सैनिकों के बुरे व्यवहार के बारे में पढ़ सकते हैं ।

 

निकट भविष्य में एक समय में, बाइबल यहोवा परमेश्वर के बारे में कहती है: "तब वह राष्ट्रों के बीच विवादों का न्याय करेगा और कई लोगों के बीच तर्कों का निपटारा करेगा। वे अपनी तलवारों को हल में और अपने भाले को काट-छांट कैंची में हथौड़ा देंगे । राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं लड़ेंगे, और वे फिर कभी युद्ध के लिए प्रशिक्षित नहीं करेंगे" (यशायाह 2:4, भगवान का शब्द अनुवाद)। सभी को शांति और आशीर्वाद। ‘आमीन’। 

 

Indonesian (machine translation)

              Dengan kembang api berkedip pada 4 Juli di kaca spion semua orang, hanya sedikit yang merasakan gema samar dari Perang Revolusi dan Sipil yang bergema di seluruh militer Amerika selama Perang Dunia II, tetapi terutama di Jembatan Bamber di Inggris.

Di Bamber Bridge, sebuah desa kecil di Preston, Inggris, prajurit As kulit putih menyerang tentara Hitam untuk bersantap dengan orang kulit putih setempat yang menyambut.

Meskipun ayahku, Oscar James Carr, dan paman dari pihak ibu, Edward Luster, keduanya bertarung dalam Perang Dunia II di pasukan terpisah Amerika, mereka terhindar menjadi korban di tangan tentara Putih brutal di Bamber Bridge.

Disajikan dengan ini adalah kisah ringkas Perang Saudara Amerika di tanah bekas musuh Perang Revolusi di desa Jembatan Bamber selama Perang Dunia II seperti yang ditulis oleh tangan orang lain:

 

Pertempuran Jembatan Bamber

24 Juni 1943 - 25 Juni 1943

Pada hari ini pada tahun 1943 tentara Amerika hitam berhadapan dengan polisi Militer Amerika putih selama Perang Dunia II di tanah Inggris. Ya Anda membaca dengan benar tentara Amerika hitam harus melawan tentara Amerika putih mereka sendiri, sementara di Inggris, di mana mereka berjuang untuk dunia.

Mengapa? Karena kota Inggris Jembatan Bamber di Lancashire tidak terpisah sehingga mereka memperlakukan tentara hitam seperti semua ras lainnya, alias orang kulit hitam bebas makan, minum di mana saja, TETAPI kembali di Amerika pemisahan kulit hitam dan putih masih ada. Jadi pada dasarnya tentara Amerika pergi ke negara orang lain dan menuntut mereka mengadopsi praktik rasis Amerika

Jadi ketika polisi Militer Amerika menemukan bahwa tentara Amerika hitam mereka sendiri minum di pub yang sama dengan orang kulit putih mereka masuk untuk menangkap mereka. Orang-orang di kota menjadi marah tentang perlakuan tentara hitam dan memutuskan untuk kemudian mengubah pub mereka menjadi "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" kebalikan dari apa yang terjadi di Amerika dengan bisnis WHITES ONLY mereka.

Tentu saja ini membuat marah militer Amerika sehingga senjata menjadi berkobar, dan ketika berita menyebar kembali di kamp bahwa tentara hitam telah ditembak, skor pria membentuk kerumunan, beberapa membawa senapan dan pada tengah malam lebih banyak polisi militer Amerika tiba dengan kendaraan mesin yang dilengkapi senjata, sehingga tentara hitam tidak punya pilihan selain mendapatkan senapan dari toko-toko Inggris sementara yang lain membarikade diri mereka kembali di pangkalan , jadi sekarang tentara kulit putih Amerika melawan tentara kulit hitam Amerika. Hal ini menyebabkan kematian satu solider, cedera 7, dan 32 keyakinan.

Kembali ke Amerika pertempuran itu digempati karena mereka tidak ingin negara itu mengetahui bahwa mereka memerangi tentara mereka sendiri yang akan membuat marah penduduk kulit hitam dan melemahkan moral di negara itu.

Anda dapat membaca tentang perlakuan buruk tentara Amerika hitam oleh tentara mereka sendiri dalam buku TERLUPAKAN.

 

Pada suatu waktu dalam waktu dekat, Alkitab mengatakan ini tentang Allah Yehuwa: "Maka dia akan menilai perselisihan antara bangsa-bangsa dan menyelesaikan argumen antara banyak orang. Mereka akan memalu pedang mereka menjadi bajak dan tombak mereka ke dalam geser pemangkasan. Bangsa-bangsa tidak akan pernah berperang satu sama lain, dan mereka tidak akan pernah berlatih untuk perang lagi" (Yesaya 2:4, Terjemahan Firman Allah). Kedamaian dan berkat untuk semua. amin. 

 

Italian (machine translation)

              Con fuochi d'artificio lampeggianti del 4 luglio negli specchietti retrovisori di tutti, pochi hanno percepito i deboli echi delle guerre rivoluzionarie e civili che si sono riverberate in tutto l'esercito americano durante la seconda guerra mondiale, ma in particolare al Bamber Bridge in Gran Bretagna.

A Bamber Bridge, un piccolo villaggio a Preston, regno Unito, militari bianchi statunitensi attaccarono i soldati neri per cenare con accoglienti bianchi locali.

Anche se mio padre, Oscar James Carr, e mio zio materno, Edward Luster, combatterono entrambi nella seconda guerra mondiale nell'esercito segregato americano, furono risparmiati come vittime per mano di brutali soldati bianchi a Bamber Bridge.

Presentata qui è una storia concisa della guerra civile americana nella terra del suo ex nemico della guerra rivoluzionaria nel villaggio del Ponte Bamber durante la seconda guerra mondiale come scritto dalle mani di un altro:

 

Battaglia di Bamber Bridge

24 giugno, 1943 - 25 giugno 1943

In questo giorno nel 1943 i soldati neri americani affrontarono la polizia militare americana bianca durante la seconda guerra mondiale sul suolo britannico. Sì, avete letto correttamente che i soldati neri americani dovevano combattere i loro soldati bianchi americani, mentre erano in Inghilterra, dove combattevano per il mondo.

perché? Poiché la città inglese di Bamber Bridge nel Lancashire non era segregata, così trattarono i soldati neri come tutte le altre razze, aka i neri erano liberi di mangiare, bere ovunque, MA in America esisteva ancora la segregazione di neri e bianchi. Quindi essenzialmente l'esercito americano andò nel paese di qualcun altro e chiese di adottare le pratiche razziste americane

Così, quando la polizia militare americana ha scoperto che i loro soldati neri americani bevevano negli stessi pub dei bianchi, sono entrati per arrestarli. La gente della città si arrabbiò per il trattamento dei soldati neri e decise di trasformare i loro pub in "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" l'esatto contrario di ciò che stava accadendo in America con le loro attività WHITES ONLY.

Naturalmente questo ha fatto incazzare l'esercito americano, così le armi sono andate a fuoco, e quando si è sparsa la voce al campo che i soldati neri erano stati uccisi, decine di uomini formavano una folla, alcuni trasportavano fucili e a mezzanotte più polizia militare americana arrivò con un veicolo dotato di mitragliatrice, quindi i soldati neri non avevano altra scelta che prendere fucili dai negozi britannici mentre altri si barricavano di nuovo sulla base , quindi ora erano i soldati bianchi americani contro i soldati neri americani. Questo ha portato alla morte di un solido, una ferita di 7 e 32 condanne.

In America la battaglia fu taciuto perché non volevano che il paese scoprissi che stavano combattendo contro i loro stessi soldati che avrebbero fatto arrabbiare la popolazione nera e indebolito il morale nel paese.

Potresti leggere dei maltrattamenti dei soldati neri americani da parte del loro esercito nel libro FORGOTTEN.

 

In un momento nel prossimo futuro, la Bibbia dice questo di Dio Jahvamo: "Allora giudicherà le dispute tra le nazioni e risolverà le discussioni tra molte persone. Martelleranno le loro spade in arlowblades e le loro lance in cesoie da potatura. Le nazioni non combatteranno mai più l'una contro l'altra e non si alleneranno mai più per la guerra" (Isaia 2:4, Traduzione della Parola di Dio). Pace e benedizioni a tutti. amen. 

 

Japanese (machine translation)

              74日の花火がみんなのバックミラーで点滅する中、第二次世界大戦中にアメリカ軍全体に響き渡った革命と南北戦争のかすかな反響を感じる人はほとんどいませんが、特にイギリスのバンバー橋で。

英国プレストンの小さな村バンバーブリッジでは、白人米軍兵士が地元の白人を歓迎してダイニングを行ったとして黒人兵士を攻撃しました。

父のオスカー・ジェームズ・カーと母方の叔父エドワード・ラスターは、アメリカの分離軍で第二次世界大戦で戦いましたが、バンバー橋の残忍な白人兵士の手で犠牲者になることを免れました。

ここに提示されたのは、第二次世界大戦中のバンバー橋の村にある旧革命戦争の敵の土地でのアメリカの南北戦争の簡潔な物語です。

 

バンバー橋の戦い

1943624-1943625

1943年のこの日、黒人アメリカ兵は第二次世界大戦中にイギリスの土壌で白人のアメリカ軍警察と対決しました。はい、あなたは正しく黒人アメリカ兵が自分の白人アメリカ兵と戦わなければならなかったのに対し、イギリスでは世界のために戦っていたと読みました。

なぜでしょうか。ランカシャーのイギリスの町バンバー橋は隔離されておらず、他のすべての人種と同じように黒人兵士を扱ったので、黒人は自由に食べ、飲み、どこでも飲んでいましたが、アメリカでは黒人と白人の分離がまだ存在していました。だから本質的にアメリカ軍は他の誰かの国に行き、彼らがアメリカの人種差別的慣行を採用することを要求した

だから、アメリカ軍警察は、彼ら自身の黒人アメリカ兵が白人と同じパブで飲んでいたことを知ったとき、彼らは彼らを逮捕するために入りました。町の人々は黒人兵士の扱いに腹を立て、その後、彼らのパブを「BLACKS ONLY飲酒PUBS」に変えることに決めました。

もちろん、これはアメリカ軍を怒らせたので、銃は燃え上がり、黒人兵士が撃たれたという言葉がキャンプに広がると、多数の男性が群衆を形成し、ライフルを携帯し、真夜中までにより多くのアメリカ軍警察が機関銃を装備した車両を持って到着したので、黒人兵士はイギリスの店からライフルを手に入れるしかなかった。だから今、それはアメリカの白人兵士対アメリカの黒人兵士でした。これは、1つの固体、7の傷害、および32の有罪判決の死につながります。

アメリカに戻って、彼らは黒人人口を怒らせ、国の士気を弱める自分の兵士と戦っていることを国が知りたくなかったので、戦いは静かでした。

あなたは本忘れられた本の中で自分の軍隊による黒人アメリカ兵の虐待について読むかもしれません。

 

近い将来、聖書はエホバ神のこれを述べています:その後、彼は国家間の紛争を判断し、多くの人々の間で議論を解決します。彼らは剪定せん断に彼らの剣と彼らの槍に彼らの剣を打つでしょう。国家は決して互いに戦うことはなく、戦争のために訓練することは決してありません」(イザヤ2:4神の言葉訳)。すべての人に平和と祝福を与えます。アーメン。 

 

Korean (machine translation)

              7 4일 의 불꽃이 모든 사람의 백미러에서 번쩍이는 불꽃놀이로, 2차 세계 대전 동안 미군 전체에 울려 퍼진 혁명과 남북 전쟁의 희미한 메아리를 인식한 사람은 거의 없지만, 특히 영국의 밤버 브리지에서.

영국의 프레스턴에 있는 작은 마을인 밤버 브리지에서 백인 미군 장병들은 흑인 병사들을 공격하여 현지 백인들과 함께 식사를 했다.

제 아버지, 오스카 제임스 카, 그리고 제 외삼촌 에드워드 루스터는 모두 미국의 분리된 군대에서 제2차 세계대전에서 싸웠지만, 그들은 밤버 브리지에서 잔인한 백인 군인들의 손에 희생자가 되는 것을 아끼지 않았습니다.

여기에 제시된 것은 차 세계 대전 동안 밤버 다리의 마을에서 전 독립 전쟁 적의 땅에서 미국의 남북 전쟁의 간결한 이야기입니다 다른 사람의 손에 의해 작성된 :

 

밤버 다리 전투

1943 6 24 - 1943 6 25

1943년 이날 흑인 미군은 제2차 세계대전 중 영국 토양에서 백인 미군 경찰과 마주쳤다. , 흑인 군인들이 백인 미군과 싸워야 하는 반면, 영국에서는 세계를 위해 싸우고 있었다.

? 랭커셔의 영국 마을 밤버 브리지는 분리되지 않았기 때문에 흑인 병사들을 다른 모든 인종처럼 대접했기 때문에 일명 흑인들은 어디서나 자유롭게 먹고, 마실 수 있었지만, 미국에서는 흑인과 백인의 분리가 여전히 존재했다. 그래서 본질적으로 미국 군대는 다른 사람의 나라에 가서 미국의 인종 차별 관행을 채택 할 것을 요구했다.

그래서 미군 경찰이 흑인 미군이 백인과 같은 술집에서 술을 마시고 있다는 사실을 알게 되었을 때 그들을 체포했습니다. 마을 사람들은 흑인 군인의 치료에 대해 화가 나서 자신의 술집을 "흑인 만 마시는 술집"으로 바꾸기로 결정했습니다.

물론 이 화살은 미군을 무력화시켰고, 흑인 병사들이 총에 맞았다는 소문이 캠프에서 퍼지자 수십 명의 사람들이 군중을 결성했고, 일부는 소총을 들고 있었고 자정이 되자 미군 경찰이 기관총이 장착된 차량을 들고 도착했기 때문에 흑인 군인들은 영국 상점에서 소총을 꺼내다른 사람들이 기지에 다시 소총을 벗을 수밖에 없었다. 그래서 지금은 미국 흑인 군인 대 미국 백인 군인이었다. 이것은 한 군인의 죽음으로 이끌어 내고, 7의 상해, 그리고 32개의 신념으로 이끌어 내는.

미국으로 돌아온 이 전투는 흑인 인구를 화나게 하고 국가의 사기를 약화시키는 군인들과 싸우고 있다는 것을 알지 못했기 때문에 격분했습니다.

당신은 책 잊혀진에서 자신의 군대에 의해 흑인 미국 군인의 아픈 치료에 대해 읽을 수 있습니다.

 

가까운 장래에 성경은 여호와 하나님이 말한다: "그럼 그는 국가 간의 분쟁을 판단하고 많은 사람들 사이의 논쟁을 해결합니다. 그들은 칼을 쟁기검과 창을 가지치기 가위로 망치로 부수게 됩니다. 열방은 서로 싸우지 않을 것이며, 다시는 전쟁을 위해 훈련하지 않을 것이다"(이사야 2:4, 하나님의 말씀번역). 모든 사람에게 평화와 축복. 아멘

 

Lithuanian (machine translation)

              Su mirksi fejerverkai liepos 4 d. visų galinio vaizdo veidrodžiai, nedaugelis suvokė silpnas aidai revoliucinių ir pilietinių karų, kad aidėjo visoje Amerikos kariuomenės Antrojo pasaulinio karo metu, bet ypač Bamber Bridge Didžiojoje Britanijoje.

Tuo Bamber Bridge, mažas kaimas Preston, JK, Baltieji JAV kariai užpuolė Juoda kareiviai pietums su sveikinimo vietos baltieji.

Nors mano tėvas, Oscar James Carr, ir mano motinos dėdė, Edward Luster, abu kovojo Antrojo pasaulinio karo Amerikos atskirtos armijos, jie buvo išgelbėti nuo žiaurių baltųjų kareivių rankas Bamber Bridge.

Čia pateikiama glausta istorija apie Amerikos pilietinį karą savo buvusio revoliucinio karo priešo žemėje Bamber tilto kaime Antrojo pasaulinio karo metu, kaip parašyta kito rankose:

 

Bamber tilto mūšis

1943 m. birželio 24 d. - 1943 m. birželio 25 d.

Šią dieną 1943 m. juodaodžiai amerikiečių kareiviai antrojo pasaulinio karo metu Britų žemėje susidūrė su baltųjų amerikiečių karo policija. Taip, jūs perskaitėte teisingai juoda Amerikiečių kareiviai turėjo kovoti su savo baltųjų amerikiečių kareiviai, o Anglijoje, kur jie kovojo už pasaulį.

kodėl? Kadangi Anglijos miestas Bamber Bridge Lancashire nebuvo atskirtas, todėl jie elgėsi su juoda kareiviai, kaip ir visos kitos rasės, dar žinomas kaip juodaodžiai buvo laisvai valgyti, gerti bet kur, bet atgal į Ameriką segregacija juodaodžių ir baltųjų vis dar egzistavo. Taigi iš esmės Amerikos kariuomenė nuvyko į kažkieno šalį ir pareikalavo, kad jie priimtų Amerikos rasistinę praktiką

Taigi, kai Amerikos karo policija sužinojo, kad jų pačių juoda Amerikiečių kareiviai buvo gerti tose pačiose baruose, kaip baltieji žmonės jie nuvyko į juos suimti. Miesto žmonės supyko dėl juodųjų kareivių elgesio ir nusprendė tada paversti savo barus į "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" visiškai priešingai nei tai, kas vyko Amerikoje su savo "WHITES ONLY" įmonėmis.

Žinoma, tai pissed off Amerikos kariuomenės, kad ginklai nuėjo blazing, ir kai žodis išplito atgal į stovyklą, kad juoda kareiviai buvo nušautas, dešimtys vyrų suformavo minią, kai nešiotis šautuvus ir iki vidurnakčio daugiau Amerikos karo policijos atvyko su kulkosvaidžių įrengta transporto priemonė, todėl juoda kareiviai neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik gauti šautuvus iš Britų parduotuvėse, o kiti barricaded save atgal į bazę , todėl dabar jis buvo Amerikos baltųjų kareivių, palyginti su Amerikos juoda kareiviai. Dėl to žuvo vienas kietesnis žmogus, buvo sužeisti 7 ir buvo nuteisti 32 žmonės.

Atgal į Ameriką mūšis buvo hushed up, nes jie nenorėjo, kad šalis sužinotų, kad jie kovoja su savo kareiviais, kurie būtų pyktis juodaodžių gyventojų ir susilpninti moralę šalyje.

Apie netinkamą elgesį su juodaodžiais amerikiečių kareiviais galite paskaityti savo kariuomenėje knygoje PAMIRŠOTE.

 

Artimiausioje ateityje Biblija tai sako apie Jehovos Dievą: "Tada jis spręs tautų ginčus ir spręs daugelio žmonių argumentus. Jie plaktuku savo kardus į plūgus ir jų ietis į genėjimo žirkles. Tautos niekada nekovos viena su kita, ir jos daugiau niekada nebemokys karo" (Izaijo 2:4, Dievo žodžio vertimas). Taika ir palaiminimai visiems. amen. 

 

Persian (machine translation)

              با آتش بازی چشمک زن چهارم ژوئیه در آینه های عقب همه، کمتر کسی پژواک های کم رنگ جنگ های انقلابی و داخلی را درک کرده است که در طول جنگ جهانی دوم در سراسر ارتش آمریکا مورد احترام قرار گرفت، اما از همه مهم تر در پل بامبر در بریتانیا.

در پل بامبر، روستای کوچکی در پرستون بریتانیا، خدمتگزاران سفیدپوست آمریکایی برای ناهار خوری با استقبال از سفیدپوستان محلی به سربازان سیاه پوست حمله کردند.

اگرچه پدرم اسکار جیمز کار و عموی مادری ام ادوارد لستر که هر دو در جنگ جهانی دوم در ارتش جدا شده آمریکا جنگیدند، اما از قربانی شدن به دست سربازان وحشیانه سفیدپوست در پل بامبر نجات یافتند.

ارائه شده در اینجا داستان پنهانی از جنگ داخلی آمریکا در سرزمین دشمن سابق جنگ انقلاب خود را در روستای پل بامبر در طول جنگ جهانی دوم به عنوان دست دیگری نوشته شده است:

 

نبرد پل بامبر

۲۴ ژوئن ۱۹۴۳ - ۲۵ ژوئن ۱۹۴۳

در این روز در سال ۱۹۴۳ سربازان سیاه پوست آمریکایی در جریان جنگ جهانی دوم در خاک بریتانیا با پلیس نظامی سفیدپوست آمریکا روبه رو شدند. بله شما به درستی خواندن سربازان سیاه پوست آمریکایی مجبور به مبارزه با سربازان سفید پوست آمریکایی خود را، در حالی که در انگلستان، جایی که آنها برای جهان مبارزه می کردند.

چرا? از آنجا که شهر انگلیسی پل بامبر در لانکاشایر جدا نشده بود بنابراین آنها با سربازان سیاه پوست مانند تمام نژادهای دیگر رفتار می کردند، ملقب به سیاه پوستان آزاد بودند که غذا بخورند، در هر جایی بنوشند، اما در آمریکا جداسازی سیاهپوستان و سفیدپوستان هنوز وجود داشت. بنابراین در اصل ارتش آمریکا به کشور شخص دیگری رفت و خواستار آن شد که شیوه های نژادپرستانه آمریکا را اتخاذ کنند

بنابراین هنگامی که پلیس نظامی آمریکا متوجه شد که سربازان سیاه پوست آمریکایی خود را در همان میخانه های سفیدپوستان که برای دستگیری آنها می رفتند مشروب می نوشند. مردم در شهر دیوانه در مورد درمان سربازان سیاه و سفید کردم و تصمیم گرفت تا پس از آن میخانه های خود را به "سیاه پوستان تنها نوشیدن میخانه ها" بسیار مخالف آنچه در آمریکا با WHITES خود را تنها کسب و کار تبدیل.

البته این عصبانی کردن ارتش آمریکا بنابراین اسلحه فروزان رفت، و هنگامی که کلمه در اردوگاه گسترش یافت که سربازان سیاه پوست تیر باران شده بودند، نمراتی از مردان جمعیتی را تشکیل می دهند، برخی تفنگ حمل می کردند و تا نیمه شب بیشتر پلیس نظامی آمریکا با یک وسیله نقلیه مجهز به مسلسل وارد شد، بنابراین سربازان سیاه پوست چاره ای جز گرفتن تفنگ از فروشگاه های بریتانیایی نداشتند در حالی که دیگران خود را دوباره در پایگاه مانع می کردند ، بنابراین در حال حاضر آن سربازان سفید پوست آمریکایی در مقابل سربازان سیاه پوست آمریکایی بود. این امر منجر به مرگ یک جامد تر، جراحت ۷ و ۳۲ محکومیت می شود.

در آمریکا نبرد به این دلیل که نمی خواستند کشور بفهمد که با سربازان خودشان می جنگند که جمعیت سیاه پوستان را خشمگین می کند و روحیه کشور را تضعیف می کند، از بین رفت.

شما ممکن است در مورد رفتار بد با سربازان سیاه پوست آمریکایی توسط ارتش خود را در کتاب فراموش شده بخوانید.

 

در زمانی در آینده ای نزدیک، کتاب مقدس این خدای یهوه را می گوید: «سپس او در مورد اختلافات بین ملت ها قضاوت خواهد کرد و استدلال های بسیاری را بین بسیاری از مردم حل و فصل خواهد کرد. آنها شمشیرهای خود را به شخم و نیزه های خود را به هرس برشت چکش. ملت ها هرگز علیه یکدیگر نمی جنگند و دیگر هرگز برای جنگ آموزش ن خواهند یافت» (اشعیا ۲:۴، ترجمه کلمه خدا). صلح و برکت برای همه. آمین. 

 

Polish (machine translation)

              Z migające fajerwerki z 4 lipca w wszystkich lusterka wsteczne, niewielu dostrzegło słabe echa rewolucyjnych i domowych wojen, które rozbrzmiewały w całej armii Ameryki podczas II wojny światowej, ale przede wszystkim na Bamber Bridge w Wielkiej Brytanii.

Na Bamber Bridge, małej wiosce w Preston w Wielkiej Brytanii, biali amerykańscy żołnierze zaatakowali żołnierzy Czarnych, aby zjeść posiłek z gościnnie miejscowymi Białymi.

Chociaż mój ojciec, Oscar James Carr, i mój wujek matki, Edward Luster, obaj walczyli w II wojnie światowej w oddzielnej armii Ameryki, oszczędzono im ofiar z rąk brutalnych białych żołnierzy na Bamber Bridge.

Przedstawione niniejszym jest zwięzła historia wojny secesyjnej w Ameryce w ziemi swojego byłego wroga wojny rewolucyjnej w wiosce Bamber Bridge podczas II wojny światowej, jak napisane przez ręce innego:

 

Bitwa pod Mostem Bambera

24 czerwca 1943 - 25 czerwca 1943

W tym dniu w 1943 roku czarni amerykańscy żołnierze zmierzyli się z białą amerykańską policją wojskową podczas II wojny światowej na brytyjskiej ziemi. Tak czytasz poprawnie czarni amerykańscy żołnierze musieli walczyć z własnymi białymi amerykańskimi żołnierzami, podczas gdy w Anglii, gdzie walczyli o świat.

dlaczego? Ponieważ angielskie miasto Bamber Bridge w Lancashire nie było segregowane, więc traktowali czarnych żołnierzy jak wszystkie inne rasy, aka czarni mogli swobodnie jeść, pić wszędzie, ale z powrotem w Ameryce segregacja czarnych i białych nadal istniała. Więc zasadniczo armia amerykańska udała się do czyjegoś kraju i zażądała, aby przyjęli rasistowskie praktyki Ameryki

Kiedy amerykańska policja wojskowa dowiedziała się, że ich czarni amerykańscy żołnierze piją w tych samych pubach, co biali ludzie, poszli ich aresztować. Ludzie w mieście oszalał na temat traktowania czarnych żołnierzy i postanowił następnie włączyć ich puby w "BLACKS TYLKO PITNYCH PUBÓW" bardzo przeciwieństwem tego, co dzieje się w Ameryce z whites tylko przedsiębiorstw.

Oczywiście to wkurzony amerykańskich wojskowych tak pistolety poszedł płonący, a kiedy słowo rozprzestrzenił się z powrotem w obozie, że czarni żołnierze zostali zastrzeleni, dziesiątki ludzi utworzył tłum, niektóre prowadzenie karabinów i do północy więcej amerykańskiej policji wojskowej przybył z karabinu maszynowego wyposażone pojazdu, więc czarni żołnierze nie mieli wyboru, ale aby uzyskać karabiny z brytyjskich sklepów, podczas gdy inni zabarykadowali się z powrotem na bazie , więc teraz to amerykańscy biali żołnierze kontra amerykańscy czarni żołnierze. Doprowadziło to do śmierci jednego solider, szkody 7, i 32 wyroki skazujące.

Powrót w Ameryce bitwa została ucichła, ponieważ nie chcą, aby kraj dowiedzieć się, że walczą z własnymi żołnierzami, które gniew czarnej populacji i osłabić morale w kraju.

O złym traktowaniu czarnych amerykańskich żołnierzy możecie przeczytać w książce FORGOTTEN.

 

W niedalekiej przyszłości Biblia mówi to o Bogu Jahwe: "Wtedy będzie oceniał spory między narodami i rozstrzygał spory między wieloma ludźmi. Wbiją miecze w pług i włócznie w nożyce do przycinania. Narody nigdy nie będą walczyć przeciwko sobie nawzajem i już nigdy nie będą trenować wojny" (Izajasz 2:4, Boże Tłumaczenie Słowa). Pokój i błogosławieństwa dla wszystkich. amen. 

 

Portuguese (machine translation)

              Com fogos de artifício piscando do 4 de Julho nos retrovisores de todos, poucos perceberam os fracos ecos das Guerras Revolucionárias e Civis que reverberaram em todo o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, mas mais notavelmente na Ponte Bamber, na Grã-Bretanha.

Em Bamber Bridge, uma pequena vila em Preston, Reino Unido, militares brancos dos EUA atacaram soldados negros para jantar com os brancos locais.

Embora meu pai, Oscar James Carr, e meu tio materno, Edward Luster, ambos lutaram na Segunda Guerra Mundial no exército segregado da América, eles foram poupados de serem vítimas nas mãos de soldados brancos brutais na Ponte Bamber.

Apresentada com este meio é uma história concisa da Guerra Civil americana na terra de seu antigo inimigo da Guerra Revolucionária na vila da Ponte Bamber durante a Segunda Guerra Mundial, escrita pelas mãos de outro:

 

Batalha da Ponte Bamber

24 de junho de 1943 - 25 de junho de 1943

Neste dia, em 1943, soldados negros americanos enfrentaram a polícia militar americana branca durante a Segunda Guerra Mundial em solo britânico. Sim, você leu corretamente soldados negros americanos tiveram que lutar contra seus próprios soldados brancos americanos, enquanto na Inglaterra, onde eles estavam lutando pelo mundo.

por que? Como a cidade inglesa de Bamber Bridge em Lancashire não foi segregada, então eles trataram os soldados negros como todas as outras raças, também conhecidos como negros eram livres para comer, beber em qualquer lugar, mas na América a segregação de negros e brancos ainda existia. Então, essencialmente, o exército americano foi para o país de outra pessoa e exigiu que eles adotassem as práticas racistas da América

Então, quando a polícia militar americana descobriu que seus próprios soldados negros americanos estavam bebendo nos mesmos bares que os brancos eles entraram para prendê-los. As pessoas da cidade ficaram bravas com o tratamento dos soldados negros e decidiram então transformar seus pubs em "Blacks Only DRINKING PUBS" o oposto do que estava acontecendo na América com seus negócios só de brancos.

Claro que isso irritou os militares americanos então as armas foram em chamas, e quando a notícia se espalhou de volta ao acampamento que soldados negros tinham sido baleados, dezenas de homens formaram uma multidão, alguns carregando rifles e à meia-noite mais policiais militares americanos chegaram com um veículo equipado com metralhadoras, então os soldados negros não tiveram escolha a não ser obter rifles de lojas britânicas enquanto outros se trancaram de volta à base. , então agora eram soldados brancos americanos contra soldados negros americanos. Isso levou à morte de um soldado, lesão de 7, e 32 condenações.

De volta à América, a batalha foi silenciada porque eles não queriam que o país descobrisse que eles estavam lutando contra seus próprios soldados, o que irritaria a população negra e enfraqueceria a moral no país.

Você pode ler sobre os maus tratos de soldados negros americanos pelo seu próprio exército no livro ESQUECIDO.

 

Em um momento em um futuro próximo, a Bíblia diz isso de Deus Jeová: "Então ele julgará disputas entre nações e resolverá argumentos entre muitas pessoas. Eles martelarão suas espadas em arados e suas lanças em tesouras de poda. As nações nunca lutarão entre si, e nunca mais treinarão para a guerra" (Isaías 2:4, Tradução da Palavra de Deus). Paz e bênçãos para todos. amém. 

 

Romanian (machine translation)

              Cu focuri de artificii intermitente din 4 iulie în oglinzile retrovizoare ale tuturor, puțini au perceput ecourile slabe ale războaielor revoluționare și civile care au reverberat în întreaga armată a Americii în timpul celui de-al doilea război mondial, dar mai ales la Podul Bamber din Marea Britanie.

La Bamber Bridge, un mic sat din Preston, Marea Britanie, militarii americani albi au atacat soldați negri pentru că luau masa cu albi locali primitori.

Deși tatăl meu, Oscar James Carr, și unchiul meu matern, Edward Luster, au luptat amândoi în al Doilea Război Mondial în armata segregată a Americii, au fost cruțați să fie victime ale brutalilor soldați albi de la Podul Bamber.

Prezentată aici este o poveste concisă a Războiului Civil american în țara fostului său inamic al Războiului de Independență din satul Podului Bamber în timpul celui de-al doilea război mondial, așa a fost scrisă de mâinile alteia:

 

Bătălia de la Podul Bamber

24 iunie 1943 - 25 iunie 1943

În această zi, în 1943, soldații americani de culoare s-au confruntat cu poliția militară americană albă în timpul celui de-al doilea război mondial pe pământ britanic. Da, ai citit corect soldații negri americani au trebuit să lupte cu proprii lor soldați americani albi, în timp ce în Anglia, unde luptau pentru lume.

de ce? Deoarece orașul englez Bamber Bridge din Lancashire nu a fost segregat, așa că au tratat soldații negri ca toate celelalte rase, aka negrii au fost liberi să mănânce, să bea oriunde, dar înapoi în America segregarea de negri și albi încă mai exista. Deci, în esență, armata americană s-a dus în țara altcuiva și a cerut să adopte practicile rasiste ale Americii.

Așa că atunci când poliția militară americană a aflat că proprii lor soldați americani de culoare beau în aceleași baruri cu albii, s-au dus să-i aresteze. Oamenii din oraș s-au supărat despre tratamentul soldaților negru și a decis să transforme apoi pub-urile lor în "BLACKS NUMAI PUB-URI DE BĂUT", exact opusul a ceea ce a avut loc în America cu whites lor numai afaceri.

Desigur, acest lucru supărat armata americană, astfel încât armele au luat foc, și atunci când cuvântul răspândit înapoi la tabără că soldații negri au fost împușcați, zeci de oameni au format o mulțime, unele care transportă puști și până la miezul nopții mai multe poliție militară americană a sosit cu un vehicul mitralieră echipate, astfel încât soldații negri nu au avut de ales, dar pentru a obține puști de la magazine britanice în timp ce alții baricadat ei înșiși înapoi la bază , Deci, acum a fost soldații albi americani față de soldații negri americani. Acest lucru a dus la moartea unui soldat, rănirea a 7 și 32 de condamnări.

Înapoi în America de luptă a fost ascuns pentru că ei nu au vrut ca țara să afle că acestea au fost lupta soldații lor, care ar furie populația de culoare și slăbi moralul în țară.

Puteți citi despre relele tratamente aplicate soldaților americani de culoare de către propria armată în cartea UITAT.

 

Într-un moment din viitorul apropiat, Biblia spune acest lucru despre Iehova Dumnezeu: "Atunci el va judeca disputele dintre națiuni și va rezolva disputele dintre mulți oameni. Își vor ciocăni săbiile în pluguri și sulițele în foarfece de tăiat. Națiunile nu vor mai lupta niciodată una împotriva celeilalte și nu se vor mai antrena niciodată pentru război" (Isaia 2:4, Traducerea Cuvântului lui Dumnezeu). Pace și binecuvântări pentru toți. amin. 

 

Russian (machine translation)

              С мигающим фейерверком 4 июля в зеркалах заднего вида каждого, мало кто воспринимал слабые отголоски Революционных и Гражданских войн, которые отразились на всей американской армии во время Второй мировой войны, но прежде всего на Бамбер-Бридж в Великобритании.

На мосту Бамбер, небольшой деревне в Престоне, Великобритания, белые американские военнослужащие напали на чернокожих солдат за ужин с приветствием местных белых.

Хотя мой отец, Оскар Джеймс Карр, и мой дядя по материнской линии, Эдвард Люстер, оба воевали во Второй мировой войне в сегрегированной армии Америки, они были избавлены быть жертвами от рук жестоких белых солдат на Бамбер-Бридж.

Представлено здесь краткая история гражданской войны в Америке на земле своего бывшего врага Войны за независимость в деревне Бамбер мост во время Второй мировой войны, как написано руками другого:

 

Битва при Бамбер-Бридж

24 июня 1943 - 25 июня 1943

В этот день в 1943 году чернокожие американские солдаты столкнулись с белой американской военной полицией во время Второй мировой войны на британской земле. Да вы читаете правильно черные американские солдаты должны были бороться со своими белыми американскими солдатами, в то время как в Англии, где они сражались за мир.

почему? Потому что английский город Бамбер-Бридж в Ланкашире не был сегрегирован, чтобы они относились к чернокожим солдатам, как и все другие расы, ака чернокожие были свободны есть, пить в любом месте, но еще в Америке сегрегации чернокожих и белых по-прежнему существует. Таким образом, по существу американская армия отправилась в чужую страну и потребовала, чтобы они приняли расистскую практику Америки

Поэтому, когда американская военная полиция узнала, что их собственные чернокожие американские солдаты пили в тех же пабах, что и белые люди, они пошли арестовать их. Люди в городе разозлились на обращение с чернокожими солдатами и решили затем превратить свои пабы в "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" как раз противоположность тому, что происходит в Америке с их WHITES ONLY бизнеса.

Конечно, это обозленный покинуть американских военных так пушки пошли пылающий, и когда слово распространилось обратно в лагерь, что черные солдаты были расстреляны, десятки мужчин сформировали толпу, некоторые с винтовками и к полуночи больше американской военной полиции прибыл с пулеметом оборудованный автомобиль, так что черные солдаты не было другого выбора, кроме как получить винтовки из британских магазинов в то время как другие забаррикадировались обратно на базу , так что теперь это были американские белые солдаты против американских черных солдат. Это привело к смерти одного солдата, травме 7 и 32 обвинительных приговоров.

Вернувшись в Америку, битва замяли, потому что они не хотели, чтобы страна узнала, что они сражаются со своими солдатами, что разозлит чернокожее население и ослабит моральный дух в стране.

Вы можете прочитать о жестоком обращении с чернокожими американскими солдатами со стороны их собственной армии в книге FORGOTTEN.

 

В то время, в ближайшем будущем, Библия говорит об этом Иеговы Бога: "Тогда он будет судить споры между народами и урегулировать споры между многими людьми. Они будут забивать свои мечи в плуги и копья в обрезку ножниц. Нации никогда не будут воевать друг против друга, и они никогда не будут готовиться к войне снова" (Исаия 2:4, Перевод Слова Бога). Мир и благословения для всех. аминь. 

 

Spanish (machine translation)

              Con fuegos artificiales intermitentes del 4 de julio en los espejos retrovisores de todos, pocos han percibido los débiles ecos de las Guerras Revolucionarias y Civiles que resonaron en todo el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en bamber bridge en Gran Bretaña.

En Bamber Bridge, un pequeño pueblo en Preston, Reino Unido, militares estadounidenses blancos atacaron a soldados negros por cenar con blancos locales.

Aunque mi padre, Oscar James Carr, y mi tío materno, Edward Luster, lucharon en la Segunda Guerra Mundial en el ejército segregado de Estados Unidos, se salvaron de ser víctimas a manos de brutales soldados Blancos en el puente Bamber.

A continuación se presenta una historia concisa de la Guerra Civil de Estados Unidos en la tierra de su antiguo enemigo de la Guerra revolucionaria en el pueblo del puente bamber durante la Segunda Guerra Mundial, según lo escrito por las manos de otro:

 

Batalla del puente de Bamber

24 de junio de 1943 - 25 de junio de 1943

En este día de 1943, los soldados estadounidenses negros se enfrentaron con la policía militar estadounidense blanca durante la Segunda Guerra Mundial en suelo británico. Sí, leíste correctamente los soldados estadounidenses negros tuvieron que luchar contra sus propios soldados estadounidenses blancos, mientras que en Inglaterra, donde estaban luchando por el mundo.

¿por qué? Debido a que la ciudad inglesa de Bamber Bridge en Lancashire no estaba segregada, por lo que trataban a los soldados negros como a todas las demás razas, también conocidos como negros eran libres de comer, beber en cualquier lugar, PERO en América la segregación de negros y blancos todavía existía. Así que esencialmente el ejército estadounidense fue al país de otra persona y exigió que adoptaran las prácticas racistas de Estados Unidos.

Así que cuando la policía militar estadounidense se enteró de que sus propios soldados estadounidenses negros estaban bebiendo en los mismos pubs que los blancos, entraron a arrestarlos. La gente de la ciudad se enojó por el trato de los soldados negros y decidió entonces convertir sus pubs en "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" todo lo contrario de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con sus negocios WHITES ONLY.

Por supuesto, esto enojó a los militares estadounidenses, por lo que las armas se dispararon, y cuando se corrió la voz en el campamento de que los soldados negros habían sido disparados, decenas de hombres formaron una multitud, algunos portando rifles y a medianoche más policías militares estadounidenses llegaron con un vehículo equipado con ametralladora, por lo que los soldados negros no tuvieron más remedio que obtener rifles de las tiendas británicas, mientras que otros se atrincheraron en la base. , por lo que ahora eran soldados blancos estadounidenses contra soldados negros estadounidenses. Esto llevó a la muerte de un soldado, lesiones de 7 y 32 condenas.

De vuelta en Estados Unidos, la batalla fue silenciada porque no querían que el país se enterara de que estaban luchando contra sus propios soldados, lo que enojaría a la población negra y debilitaría la moral en el país.

Usted puede leer sobre el maltrato de los soldados estadounidenses negros por su propio ejército en el libro OLVIDADO.

 

En un momento en el futuro cercano, la Biblia dice esto de Jehová Dios: "Entonces él juzgará las disputas entre las naciones y resolverá las discusiones entre muchas personas. Martillarán sus espadas en arados y sus lanzas en tijeras de poda. Las naciones nunca lucharán unas contra otras, y nunca volverán a entrenarse para la guerra" (Isaías 2:4, Traducción de la Palabra de Dios). Paz y bendiciones para todos. amén. 

 

Swahili (machine translation)

              Pamoja na fireworks flashing ya 4th ya Julai katika vioo vya kila mtu rearview, wachache wameona mwangwi wa vita vya Mapinduzi na vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilirejea katika jeshi la Marekani wakati wa Vita Kuu ya Pili ya Dunia, lakini hasa katika Daraja la Bamber nchini Uingereza.

Katika Daraja la Bamber, kijiji kidogo huko Preston, Uingereza, wahudumu weupe wa Marekani waliwashambulia wanajeshi weusi kwa kula chakula na kuwakaribisha Wazungu wa eneo hilo.

Ingawa baba yangu, Oscar James Carr, na mjomba wangu wa mama, Edward Luster, wote walipigana katika Vita Kuu ya Pili ya Dunia katika jeshi lililotenganishwa na Marekani, walisalimika kuwa waathirika mikononi mwa askari weupe wa kikatili katika Daraja la Bamber.

Imewasilishwa hapa ni hadithi mafupi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Marekani katika nchi ya adui wake wa zamani wa Vita ya Mapinduzi katika kijiji cha Daraja la Bamber wakati wa Vita Kuu ya Pili ya Dunia kama ilivyoandikwa kwa mikono ya mwingine:

 

Vita ya Daraja la Bamber

Juni 24, 1943 - Juni 25, 1943

Siku hii mwaka 1943 wanajeshi weusi wa Marekani walikabiliwa na polisi weupe wa Kijeshi wa Marekani wakati wa Vita Kuu ya Pili ya Dunia kwenye udongo wa Uingereza. Ndiyo ulisoma kwa usahihi wanajeshi weusi wa Marekani walilazimika kupambana na wanajeshi wao weupe wa Marekani, wakati wakiwa Uingereza, ambako walikuwa wanapigania ulimwengu.

Sababu? Kwa sababu mji wa Kiingereza wa Daraja la Bamber huko Lancashire haukugawanyika hivyo waliwatendea askari weusi kama mbio nyingine zote, aka weusi walikuwa huru kula, kunywa mahali popote, LAKINI nyuma katika ubakaji wa Marekani wa weusi na wazungu bado walikuwepo. Hivyo kimsingi jeshi la Marekani lilikwenda nchi ya mtu mwingine na kudai walipitisha mazoea ya ubaguzi wa rangi marekani

Hivyo wakati polisi wa Jeshi la Marekani walipogundua kwamba wanajeshi wao weusi wa Marekani walikuwa wakinywa pubs sawa na watu weupe walioingia kuwakamata. Watu katika mji huo walipata wazimu kuhusu matibabu ya askari weusi na kuamua kisha kugeuza pubs zao kuwa "BLACKS TU KUNYWA PUBS" kinyume kabisa na kile kilichokuwa kinafanyika Marekani na biashara zao za WHITES TU.

Bila shaka hili lililipuka jeshi la Marekani hivyo bunduki zilikwenda blazing, na wakati neno liliposambaa kambini kwamba wanajeshi weusi walikuwa wamepigwa risasi, alama za wanaume waliunda umati, baadhi ya watu waliokuwa wamebeba bunduki na usiku wa manane polisi zaidi wa kijeshi wa Marekani walifika na gari lenye bunduki, hivyo askari weusi hawakuwa na , hivyo sasa ilikuwa ni askari weupe wa Marekani dhidi ya wanajeshi weusi wa Marekani. Hii inasababisha kifo cha mtu mmoja imara, jeraha la 7, na 32 imani.

Kurudi Marekani vita vilivuma kwa sababu hawakutaka nchi hiyo kujua kwamba walikuwa wanapigana na askari wao wenyewe ambao wangewakasia watu weusi na kudhoofisha ari nchini humo.

Unaweza kusoma kuhusu matibabu ya mgonjwa wa wanajeshi weusi wa Marekani na jeshi lao wenyewe katika kitabu kilichoSAHAULIKA.

 

Wakati katika siku za karibuni, Biblia inasema hii ya Yehova Mungu: "Basi atahukumu migogoro kati ya mataifa na kutatua hoja kati ya watu wengi. Watapiga nyundo panga zao katika plowblades na mikuki yao katika mabomu ya kupogoa. Mataifa kamwe hawatapigana, na kamwe hawatafunza vita tena" (Isaya 2:4, Tafsiri ya Neno la Mungu). Amani na baraka kwa wote. Amina. 

 

Swedish (machine translation)

              Med blinkande fyrverkerier den 4 juli i allas backspeglar har få uppfattat de svaga ekon från revolutionära och inbördeskrig som ekade över hela USA:s militär under andra världskriget, men framför allt vid Bamber Bridge i Storbritannien.

Vid Bamber Bridge, en liten by i Preston, Storbritannien, attackerade vita amerikanska militärer svarta soldater för att äta middag med välkomnande lokala vita.

Även om min far, Oscar James Carr, och min morbror Edward Luster, båda stred under andra världskriget i Amerikas segregerade armé, skonades de från att vara offer i händerna på brutala vita soldater vid Bamber Bridge.

Presenteras härmed är en kortfattad berättelse om Amerikas inbördeskrig i landet av dess tidigare revolutionära krigsfiende i byn Bamber Bridge under andra världskriget som skrivet av händerna på en annan:

 

Slaget vid Bamberbron

24 juni 1943 - 25 juni 1943

Denna dag 1943 mötte svarta amerikanska soldater vit amerikansk militärpolis under andra världskriget på brittisk mark. Ja, du läste rätt svarta amerikanska soldater var tvungna att slåss mot sina egna vita amerikanska soldater, medan de var i England, där de kämpade för världen.

Varför? Eftersom den engelska staden Bamber Bridge i Lancashire inte var segregerad så de behandlade de svarta soldaterna som alla andra raser, var aka svarta fria att äta, dricka var som helst, MEN tillbaka i Amerika fanns segregering av svarta och vita fortfarande. Så i huvudsak gick den amerikanska armén till någon annans land och krävde att de antog Amerikas rasistiska metoder

Så när den amerikanska militärpolisen fick reda på att deras egna svarta amerikanska soldater drack på samma pubar som vita människor gick de in för att arrestera dem. Folket i staden blev arga över behandlingen av de svarta soldaterna och bestämde sig för att sedan förvandla sina pubar till "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" raka motsatsen till vad som ägde rum i Amerika med sina VITA ENDAST företag.

Naturligtvis gjorde detta den amerikanska militären förbannad så vapnen gick flammande, och när ryktet spreds tillbaka i lägret att svarta soldater hade skjutits, bildade massor av män en folkmassa, några med gevär och vid midnatt anlände mer amerikansk militärpolis med ett maskingevärsutrustat fordon, så de svarta soldaterna hade inget annat val än att få gevär från brittiska butiker medan andra barrikaderade sig tillbaka på basen Så nu var det amerikanska vita soldater mot amerikanska svarta soldater. Detta ledde till döden av en solidare, skada av 7 och 32 övertygelser.

Tillbaka i Amerika tystades striden upp eftersom de inte ville att landet skulle få reda på att de kämpade mot sina egna soldater, vilket skulle reta upp den svarta befolkningen och försvaga moralen i landet.

Du kan läsa om den dåliga behandlingen av svarta amerikanska soldater av deras egen armé i boken FORGOTTEN.

 

Vid en tidpunkt inom en snar framtid säger Bibeln detta om Jehova Gud: "Då kommer han att döma tvister mellan nationer och lösa argument mellan många människor. De kommer att hamra sina svärd i plogblad och deras spjut i beskärningssjuvningar. Nationer kommer aldrig att slåss mot varandra, och de kommer aldrig att träna för krig igen" (Jesaja 2:4, Guds ordöversättning). Fred och välsignelser för alla. amen. 

 

Thai (machine translation)

              ด้วยดอกไม้ไฟที่กระพริบของวันที่ 4 กรกฎาคมในกระจกมองหลังของทุกคนมีเพียงไม่กี่คนที่รับรู้เสียงสะท้อนจาง ๆ ของการปฏิวัติและสงครามกลางเมืองที่หวนกลับไปทั่วกองทัพของอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สะพานแบมเบอร์ในสหราชอาณาจักร

ที่สะพานแบมเบอร์ (Bamber Bridge) หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองเพรสตัน สหราชอาณาจักร ทหารรับใช้ผิวขาวของสหรัฐฯ โจมตีทหารผิวดําเพื่อรับประทานอาหารพร้อมต้อนรับชาวผิวขาวในท้องถิ่น

แม้ว่าพ่อของฉันออสการ์เจมส์คาร์และลุงแม่ของฉันเอ็ดเวิร์ดลุสเตอร์ทั้งสองต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่สองในกองทัพแยกของอเมริกาพวกเขาถูกสงวนไว้เป็นเหยื่อด้วยน้ํามือของทหารสีขาวโหดร้ายที่สะพานแบมเบอร์

นําเสนอในที่นี้เป็นเรื่องราวที่กระชับของสงครามกลางเมืองของอเมริกาในดินแดนของศัตรูสงครามปฏิวัติในอดีตในหมู่บ้านของสะพานแบมเบอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่เขียนโดยมือของคนอื่น:

 

ยุทธการสะพานแบมเบอร์

24 มิถุนายน พ.ศ. 2486 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2486

ในวันนี้ในปี 1943 ทหารอเมริกันผิวดําต้องเผชิญกับตํารวจทหารอเมริกันผิวขาวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองบนดินอังกฤษ ใช่คุณอ่านอย่างถูกต้องทหารอเมริกันสีดําต้องต่อสู้กับทหารอเมริกันสีขาวของตัวเองในขณะที่ในอังกฤษที่พวกเขาต่อสู้เพื่อโลก

ทําไม เนื่องจากเมือง Bamber Bridge ใน Lancashire ภาษาอังกฤษไม่ได้ถูกแยกออกดังนั้นพวกเขาจึงปฏิบัติต่อทหารผิวดําเช่นเดียวกับเผ่าพันธุ์อื่น ๆ ทั้งหมดคนผิวดํามีอิสระที่จะกินดื่มได้ทุกที่ แต่กลับในอเมริกาการแบ่งแยกคนผิวดําและคนผิวขาวยังคงมีอยู่ ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วกองทัพอเมริกันจึงไปที่ประเทศของคนอื่นและเรียกร้องให้พวกเขานําแนวปฏิบัติการเหยียดผิวของอเมริกามาใช้

ดังนั้นเมื่อตํารวจทหารอเมริกันพบว่าทหารอเมริกันผิวดําของตัวเองกําลังดื่มที่ผับเดียวกันกับคนผิวขาวพวกเขาเข้าไปจับกุมพวกเขา ผู้คนในเมืองโกรธเกี่ยวกับการรักษาทหารผิวดําและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนผับของพวกเขาให้เป็น "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" ตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกากับธุรกิจ WHITES ONLY ของพวกเขา

แน่นอนว่าสิ่งนี้ทําให้กองทัพอเมริกันโกรธดังนั้นปืนจึงลุกโชติช่วงและเมื่อคําแพร่กระจายกลับไปที่ค่ายว่าทหารผิวดําถูกยิงคะแนนของผู้ชายก่อตัวเป็นฝูงชนบางคนถือปืนไรเฟิลและในเวลาเที่ยงคืนตํารวจทหารอเมริกันมากขึ้นมาถึงด้วยยานพาหนะที่ติดตั้งปืนกลดังนั้นทหารผิวดําจึงไม่มีทางเลือกนอกจากได้รับปืนไรเฟิลจากร้านค้าอังกฤษในขณะที่คนอื่น ๆ กีดกันตัวเองกลับมาที่ฐาน ดังนั้นตอนนี้มันเป็นทหารอเมริกันสีขาวกับทหารอเมริกันสีดํา สิ่งนี้นําไปสู่การเสียชีวิตของหนึ่งแข็งบาดเจ็บ 7 และ 32 ความเชื่อมั่น

ย้อนกลับไปในอเมริกาการต่อสู้ถูกเร่งรีบเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้ประเทศรู้ว่าพวกเขากําลังต่อสู้กับทหารของตัวเองซึ่งจะโกรธประชากรผิวดําและทําให้ขวัญกําลังใจในประเทศอ่อนแอลง

คุณอาจอ่านเกี่ยวกับการรักษาที่ไม่ดีของทหารอเมริกันผิวดําโดยกองทัพของตัวเองในหนังสือลืม

 

ในเวลาอันใกล้นี้พระคัมภีร์กล่าวพระเยโฮวาห์พระเจ้านี้ว่า "จากนั้นเขาจะตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศต่างๆและยุติการโต้เถียงระหว่างคนจํานวนมาก พวกเขาจะตอกดาบของพวกเขาลงในไถและหอกของพวกเขาลงในกรรไกรตัดแต่งกิ่ง ประชาชาติจะไม่ต่อสู้กัน และพวกเขาจะไม่ฝึกทําสงครามอีก" (อิสยาห์ 2:4, พระวจนะแปลของพระเจ้า) สันติสุขและพรสําหรับทุกคน สาธุ 

 

Tongan (machine translation)

              ʻI he fireworks ko ia ʻo e ʻaho 4 ʻo Siulai ʻi he ngaahi sioʻata mui ʻo e tokotaha kotoa pe, kuo nau fakatokangaʻi ʻa e vanavanaiki ʻa e ngaahi tau ʻa e kau tau mo e ngaahi tau fakalotofonua ʻa ia ʻoku reverberated ʻi he ngaue fakakautau ʻa ʻAmelika lolotonga e tau lahi hono II ʻa mamani, ka ko e lahi taha ʻi Bamber halafakakavakava ʻi Pilitania.

ʻI Bamber halafakakavakava, naʻe ʻohofi ʻe ha kiʻi kolo ʻi Pelesitoni, U.K., hinehina ʻa e kau sotia ʻUliʻuli ke nau kai ʻi he palangi fakalotofonua.

Neongo naʻe fakatou tau ʻeku Tamai, ʻOsika Semisi Carr, mo ʻeku faʻetangata ko ʻEtuate ngingila, ʻi he tau lahi hono II ʻa mamani ʻi he kau tau ʻa ʻAmelika, ka naʻe fakahaofi kinautolu ʻi he nima ʻo e kau sotia hinehina fitaʻa ʻi Bamber halafakakavakava.

ʻOku ʻoatu heni ha talanoa nounou ʻo e tau fakalotofonua ʻa ʻAmelika ʻi he fonua ʻo hono fili ki muʻa ʻi he kolo ko Bamber halafakakavakava lolotonga e tau lahi hono II ʻa mamani ʻo hange ko hono tohi ʻe he nima ʻo ha taha kehe:

 

Tau ʻo Bamber halafakakavakava

ʻAho 24 ʻo Sune, 1943-Sune 25, 1943

ʻI he ʻaho ko ʻeni ʻi he 1943 naʻe fehangahangai ai ʻa e kau sotia ʻAmelika ʻuliʻuli mo e kau polisi fakakautau hinehina lolotonga e tau lahi hono II ʻa mamani ʻi he kelekele ʻo Pilitania. ʻIo naʻa ke lau totonu ʻa e kau sotia ʻAmelika ʻuliʻuli naʻe pau ke nau tauʻi ʻenau kau sotia ʻAmelika hinehina, lolotonga ʻenau ʻi ʻIngilani, ʻa ia naʻa nau tau ai maʻa e mamani.

Ko e hā hono ʻuhingá? Koeʻuhi naʻe ʻikai ke vahevahe ʻa e kolo lea faka-Pilitania ʻo Bamber halafakakavakava ʻi Lengikesaia koeʻuhi ke nau tokangaʻi ʻa e kau sotia ʻuliʻuli ʻo hange ko e ngaahi matakali kehe kotoa pe, aka tauʻataina ʻa e kau ʻuliʻuli ke kai, inu ʻi ha feituʻu pe, ka ʻi ʻAmelika vahevahe ʻo e kau ʻuliʻuli mo palangi kei ʻi ai. Ko ia ne ʻalu ai e kau tau ʻAmelika ki ha fonua ʻo ha taha kehe pea ne fie maʻu ke nau ohi e ngaahi founga racist ʻa ʻAmelika

Ko ia ʻi he taimi ne ʻilo ai ʻe he kau polisi fakakautau ʻAmelika naʻe inu ʻenau kau sotia ʻAmelika ʻuliʻuli ʻi he pubs tatau pe mo e kakai hinehina naʻa nau o ke puke popula kinautolu. Naʻe ʻita ʻaupito e kakai ʻi he kolo fekauʻaki mo hono faitoʻo ʻo e kau sotia ʻuliʻuli pea nau fakakaukau ke fulihi ʻenau pubs ki he "ʻOLOPELEKI pe PUBS" ko e fehangahangai ia ʻo e meʻa naʻe hoko ʻi ʻAmelika mo ʻenau PALANGI pisinisi pe.

Ko e moʻoni naʻe pissed ʻa e ngaahi meʻafana ko ʻeni mei he ngaue fakakautau ʻa ʻAmelika, pea ʻi he taimi naʻe toe mafola atu ai ʻa e lea ʻi he ʻapitanga naʻe fanaʻi ʻa e kau sotia ʻuliʻuli, naʻe tokolahi ha kakai tangata ne nau toʻotoʻo ha ngaahi laifolo pea ʻi he tuʻuapoo, naʻe ʻikai ha toe fili ʻa e kau sotia ʻuliʻuli ka ke maʻu ha ʻu meʻafana mei pilitania. , ko ia ko e kau sotia hinehina ʻAmelika mo e kau sotia ʻuliʻuli ʻo ʻAmelika. ʻOku iku ʻeni ki he mate ʻa ha solider ʻe taha, lavea ʻo e 7, mo e 32 tui.

ʻI ʻAmelika, naʻe taʻofi ʻa e tau koeʻuhi he naʻe ʻikai ke nau loto ke ʻilo ʻe he fonua ʻoku nau fepaki mo ʻenau kau sotia te nau ʻita ki he kakai ʻuliʻuli pea fakavaivaiʻi ʻa e loto falala ʻi he fonua.

Te ke lava ʻo lau fekauʻaki mo hono faitoʻo ʻo e kau sotia ʻAmelika ʻuliʻuli ʻe heʻenau kau tau ʻi he tohi ngalo.

 

ʻI ha taimi he kahaʻu ofi maí, ko e lau ʻeni ʻa e Tohi Tapú kau kia Sihova ʻOtuá: "Pea te ne fakamāuʻi leva ʻa e ngaahi felāuaki ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi puleʻangá mo fakaleleiʻi ʻa e ngaahi fakakikihi ʻi he vahaʻa ʻo e kakai tokolahi. Te nau tuki ʻenau ngaahi heletaa ki he plowblades mo ʻenau ngaahi tao ki he fekau ʻauhani. He ʻikai ke teitei tauʻi ʻe he ngaahi puleʻangá ʻa e niʻihi kehé, pea he ʻikai ke nau toe akoʻi kinautolu ki he taú" (ʻĪsaia 2:4, Godʻs Word Translation). Melino mo e ngaahi tāpuaki ki he kakai kotoa pē. ʻĒmeni. 

 

Ukranian (machine translation)

              З миготливими феєрверками 4 липня в дзеркалах заднього виду кожного, мало хто сприймав слабкі відгомони революційних і громадянських воєн, які шанувалися серед американських військових під час Другої світової війни, але особливо на Бамбер-Брідж у Британії.

На Бамбер-Брідж, невеликому селі в Престоні, Велика Велика Естон, білі американські військовослужбовці напали на чорних солдатів за вечерю з вітаючи місцевих білих.

Хоча мій батько, Оскар Джеймс Карр і мій дядько по материнській лінії, Едвард Люстер, обидва воювали у Другій світовій війні в сегрегованій армії Америки, вони були врятовані від жертв від рук жорстоких білих солдатів на Бамбер-Брідж.

Представлена при цьому лаконічна історія громадянської війни Америки в країні свого колишнього ворога революційної війни в селі Бамберський міст під час Другої світової війни, написана руками іншого:

 

Битва на Бамбер-Брідж

24 червня 1943 - 25 червня 1943

У цей день в 1943 році чорні американські солдати зіткнулися з білою американською військовою поліцією під час Другої світової війни на британській землі. Так, ви правильно читали чорних американських солдатів довелося боротися зі своїми білими американськими солдатами, а в Англії, де вони боролися за світ.

Чому? Оскільки англійське місто Бамбер-Брідж в Ланкаширі не було відокремлено, тому вони ставилися до чорних солдатів, як і всі інші раси, ака чорношкірі були вільні їсти, пити в будь-якому місці, але ще в Америці сегрегація чорношкірих і білих все ще існувала. Так по суті американська армія пішла в чужу країну і зажадала, щоб вони прийняли расистські практики Америки

Тому, коли американська військова поліція дізналися, що їхні власні чорні американські солдати пили в тих же пабах, що і білі люди, вони пішли, щоб заарештувати їх. Люди в місті збожеволіли від поводження з чорними солдатами і вирішили потім перетворити свої паби в "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" на протилежність тому, що відбувається в Америці зі своїми бізнесами WHITES ONLY.

Звичайно, це розлютило американських військових, тому гармати пішли палаючим, і коли слово поширилося назад у таборі, що чорні солдати були розстріляні, десятки чоловіків утворили натовп, деякі з них несли гвинтівки, а до півночі більше американської військової поліції прибули з кулеметним транспортним засобом, тому чорні солдати не мали іншого вибору, крім як дістати гвинтівки з британських магазинів, а інші забарикадувалися на базі , так що тепер це були американські білі солдати проти американських чорних солдатів. Це призводить до загибелі одного соліднішого, травми 7 і 32 засуджених.

Ще в Америці битва була затисва, тому що вони не хотіли, щоб країна дізналася, що вони борються зі своїми солдатами, які будуть гнівати чорне населення і послабити моральний дух в країні.

Про жорстоке поводження чорних американських солдатів власною армією ви можете прочитати в книзі FORGOTTEN.

 

У найближчий час Біблія говорить про Бога Єгови: «Тоді він судитиме суперечки між народами і врегую аргументи між багатьма людьми. Вони заб'ючи свої мечі в плуг і свої списи в обрізку ножиць. Народи ніколи не будуть воювати один проти одного, і вони більше ніколи не будуть тренуватися до війни» (Ісаї 2:4, Переклад Божого Слова). Мир і благословення для всіх. Амінь. 

 

 

Vietnamese (machine translation) 

             Với pháo hoa nhấp nháy vào ngày 4 tháng 7 trong gương chiếu hậu của mọi người, ít người nhận thấy tiếng vang mờ nhạt của Cách mạng và Nội chiến vang dội khắp quân đội Mỹ trong Thế chiến II, nhưng đáng chú ý nhất là tại Cầu Bamber ở Anh.

Tại Cầu Bamber, một ngôi làng nhỏ ở Preston, Vương quốc Anh, các quân nhân Hoa Kỳ da trắng đã tấn công những người lính Da đen để ăn tối với người da trắng địa phương chào đón.

Mặc dù cha tôi, Oscar James Carr, và chú ngoại của tôi, Edward Luster, cả hai đều đã chiến đấu trong Thế chiến II trong quân đội tách biệt của Mỹ, họ đã được tha thứ là nạn nhân dưới bàn tay của những người lính trắng tàn bạo tại Cầu Bamber.

Được trình bày dưới đây là một câu chuyện ngắn gọn về Nội chiến Hoa Kỳ ở vùng đất của kẻ thù chiến tranh cách mạng trước đây của nó ở làng Cầu Bamber trong Thế chiến II như được viết bởi bàn tay của người khác:

 

Trận cầu Bamber

24 tháng 6 năm 1943 - 25 tháng 6 năm 1943

Vào ngày này năm 1943, những người lính Mỹ da đen đối đầu với cảnh sát quân sự Mỹ da trắng trong Thế chiến II trên đất Anh. Vâng, bạn đọc chính xác những người lính Mỹ da đen đã phải chiến đấu với những người lính Mỹ da trắng của riêng họ, trong khi ở Anh, nơi họ đang chiến đấu cho thế giới.

Tại sao? Bởi vì thị trấn Bamber Bridge của Anh ở Lancashire không tách biệt nên họ đối xử với những người lính da đen như tất cả các chủng tộc khác, hay còn gọi là người da đen được tự do ăn uống ở bất cứ đâu, NHƯNG ở Mỹ, sự phân biệt của người da đen và người da trắng vẫn tồn tại. Vì vậy, về cơ bản quân đội Mỹ đã đến đất nước của người khác và yêu cầu họ chấp nhận các hành vi phân biệt chủng tộc của Mỹ

Vì vậy, khi cảnh sát quân sự Mỹ phát hiện ra rằng những người lính Mỹ da đen của họ đang uống rượu tại cùng một quán rượu với người da trắng, họ đã đến để bắt giữ họ. Người dân trong thị trấn đã phát cuồng về việc đối xử với những người lính da đen và quyết định sau đó biến quán rượu của họ thành "BLACKS ONLY DRINKING PUBS" trái ngược hoàn toàn với những gì đang diễn ra ở Mỹ với các doanh nghiệp WHITES ONLY của họ.

Tất nhiên điều này đã khiến quân đội Mỹ tức giận vì vậy súng đã bốc cháy, và khi tin tức lan truyền trở lại tại trại rằng những người lính da đen đã bị bắn, nhiều người đàn ông đã thành lập một đám đông, một số mang súng trường và đến nửa đêm, nhiều cảnh sát quân sự Mỹ đã đến với một chiếc xe được trang bị súng máy, vì vậy những người lính da đen không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy súng trường từ các cửa hàng của Anh trong khi những người khác tự phong tỏa mình trở lại căn cứ. , vì vậy bây giờ là những người lính da trắng Mỹ so với những người lính da đen Mỹ. Điều này dẫn đến cái chết của một người vững chắc hơn, thương tích của 7, và 32 kết án.

Trở lại Mỹ, trận chiến đã bị che giấu vì họ không muốn đất nước phát hiện ra rằng họ đang chiến đấu với những người lính của chính họ, điều này sẽ khiến dân số da đen tức giận và làm suy yếu tinh thần trong nước.

Bạn có thể đọc về sự đối xử tệ tệ của những người lính Mỹ da đen bởi chính quân đội của họ trong cuốn sách FORGOTTEN.

 

 

Vào một thời điểm trong tương lai gần, Kinh Thánh nói điều này về Đức Chúa Trời Giê-hô-va: "Sau đó, Ngài sẽ phán xét các tranh chấp giữa các quốc gia và giải quyết tranh cãi giữa nhiều người. Họ sẽ đập kiếm của họ vào cày và giáo của họ vào cắt tỉa. Các quốc gia sẽ không bao giờ chiến đấu chống lại nhau, và họ sẽ không bao giờ huấn luyện cho chiến tranh nữa" (Ê-sai 2:4, Bản dịch lời của Đức Chúa Trời). Hòa bình và phước lành cho tất cả mọi người. Amen.