HomeAlbumArticleFirpo FilesPeople!Proof of JesusPsych SeriesLife Span

.

.

.

Special Notice: People from over 195 lands regularly visit this site, and the current Firpo File Newsmagazine "Article" found here appears in 49 languages (machine translated from English as spoken in the United States) below. The languages, listed in alphabetical order, are as follows: Arabic ( بالعربية ), Bosnia (Latin), Bulgarian (Български), Catalan, Chinese Simplified (中国人), Chinese Traditional (中國人), Croatian, Czech (České), Danish (dansker), Dutch (Nederlands), Estonian (Eesti), Finnish (Suomi), French (Le français), German (Deutsch), Greek (Ελληνική), Haitian Creole (Kreyòl Ayisyen), Hebrew (עברית), Hindi (हिंदी), Hmong Daw, Hungarian (A magyar), Indonesian (Indonesia), Italian (Italiano), Japanese [日本人日本語〕], Kiswahili (Kiswahili), Korean (한국), Latvian (Latviešu), Lithuanian (Lietuvių), Malay (Melayu), Maltese (Malti), Norwegian (Nordmann), Persian (زبان فارسی), Polish (Polski), Portuguese (Português), Queretaro Otomi, Romanian (Roman), Russian (Русский язык), Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin), Slovak (slovenčina), Slovenian (slovenščina), Spanish (Español), Swedish (Svenska), Thai (ภาษาไทย), Turkish (Türk), Ukrainian (українська), Urdu (اردو), Vietnamese (Tiếng Việt), Welsh (Welsh), Yucatec Maya.

..

 
forgiveness.jpg
.

Just Like Jesus, Science Favors Forgiving

.

Proof of Jesus Series: Article 23

.

.
by Firpo Carr
.
February 13, 2017

.

Jesus of Nazareth said you should "forgive your brother from your heart." (Matthew 18:35, New World Translation) Like his Father Jehovah God, Jesus is "teaching you to benefit yourself." (Isaiah 48:17) How so? Professor Dr. Loren Toussaint, a psychologist at Luther College in Decorah, Iowa, answers by saying: "Learning to forgive those who hurt you can significantly improve both psychological well-being and physical health." (Monitor on Psychology, January 2017) But is forgiveness all that it's cracked up to be?

.

The Weight of Scientific Evidence: Forgiving lifts the weight or burden of a grudge off you. "Research has shown that forgiveness is linked to mental health outcomes such as reduced anxiety, depression and major psychiatric disorders," says Monitor, "as well as with fewer physical health symptoms and lower mortality rates." But, it doesn't stop there. "In fact," Monitor continues, "researchers have amassed enough evidence of the benefits of forgiveness to fill a book."

.

Science Favors People of Faith: While some people are naturally more forgiving, it should be no surprise that "people who have a religious faith also seem to have an upper hand in forgiving" declares Monitor. In the context of prayer, Jesus discussed the importance of forgiving. (Matthew 6:5-15) Intriguingly, Monitor says that "Toussaint's research has also found that for religious people, prayer can boost forgiveness."

.

Anger vs. Forgiveness: The Biblical Greek word for "forgive" is aphiémi (ἀφίημι), and it means "to let go." That means that instead of embracing what Dr. Enright calls "toxic anger" when someone offends you, you should let that anger go and forgive "from your heart." Along these lines, Jesus' disciple the apostle Paul wrote to fellow believers: "Put away from yourselves every kind of malicious bitterness, anger, wrath, screaming, and abusive speech, as well as everything injurious." (Ephesians 4:31)

.

Pioneering the study of forgiveness for some three decades, Dr. Bob Enright, a psychologist at the University of Wisconsin, Madison, harmonizes with Paul. Dr. Enright said that "when anger is very deep and long lasting, it can do a number on us systemically." (Monitor) Chiming in with Dr. Enright is Yoichi Chida, an MD and PhD who discovered that bitter anger and unharnessed hostility are directly linked to an elevated risk of heart disease. (Journal of the American College of Cardiology, 2009) Encouragingly, "when you get rid of anger," says Dr. Enright, "your muscles relax, you're less anxious, you have more energy, your immune system can strengthen." (Monitor)

.

Interestingly, anger does not have to be a negative emotion. "There's nothing wrong with healthy anger," reports Dr. Enright. (Monitor) The apostle Paul agrees but added that you shouldn't go to bed angry. "Be wrathful, but do not sin; do not let the sun set while you are still angry." (Ephesians 4:26) Words to live by.

.

Real scientists support the wisdom of forgiving as taught by a real Jesus of Nazareth. And to skeptics who doubt the existence of a historical Jesus, please don't be angry with me for calling attention to the many proofs in this series that contradict your belief. But, if you are angry with me, no worries.

.

I forgive you.           

 

 

Afrikaans

Net soos Jesus, wetenskap gunste vergewe

Die Firpo lêers digitale Newsmagazine

deur Firpo Carr

13 Februarie 2017

Jesus van Nasaret gesê jy moet "vergewe jou broer uit jou hart." (Matteus 18:35, nuwe wêreld vertaling) Soos sy pa Jehovah God, Jesus is "leer jy om te baat jouself." (Jesaja 48:17) Hoe so? Professor Dr Loren Toussaint, 'n sielkundige by Luther Kollege in Decorah, Iowa, beantwoord deur te sê:: "Leer om te vergewe diegene wat jou seergemaak kan aansienlik verbeter sielkundige welstand en fisieke gesondheid." (Monitor op sielkunde, Januarie 2017) Maar vergifnis al wat dit gekraak om te wees?

            Die gewig van wetenskaplike getuienis: die gewig of las van 'n grudge af jy vergewe oplig. "Navorsing het getoon dat vergifnis is gekoppel aan geestelike gesondheid uitkomste soos verminderde angs, depressie en groot Psigiatriese versteurings," sê Monitor, "so goed soos met minder fisiese gesondheid simptome en laer mortaliteit tariewe." Maar, dit nie daar stop. "Trouens," Monitor voortduur, "navorsers versamel het genoeg bewyse van die voordele van vergifnis te vul 'n boek."

            Wetenskap gunste mense van geloof: terwyl sommige mense is natuurlik meer vergewe, dit behoort geen verrassing dat "mense wat 'n godsdienstige geloof ook blykbaar 'n oorhand in die vergewe" verklaar Monitor. In die konteks van gebed, Jesus bespreek die belangrikheid van vergewe. (Matteus 6:5-15) Intrigerende, Monitor sê dat "Toussaint se navorsing het ook gevind dat vir godsdienstige mense, gebed kan hupstoot vergifnis."

Woede vs. vergifnis: die Bybelse Griekse woord vir "vergewe" is aphiémi (ἀφίημι), en dit beteken "om te laat gaan." Dit beteken dat in plaas van aanvaarding wat Dr. Enright oproepe "toksiese woede" wanneer iemand offends jy, jy moet laat daardie woede gaan en vergewe "uit jou hart." Langs hierdie lyne, Jesus se dissipel die Apostel Paulus geskryf aan mede gelowiges: "Sit weg van julle elke soort van kwaadwillige bitterheid, woede, toorn, skree, en beledigende spraak, asook alles wat skadelik." (Efesiërs 4:31)

Pioniers die studie van vergifnis 'n paar drie dekades lank, Dr. Bart Enright, 'n sielkundige aan die Universiteit van Wisconsin, Madison, harmonizes met Paul. Dr. Enright gesê dat "wanneer woede is baie diep en langwerkende, dit kan nie 'n nommer op ons sistemies beskikbaar." (Monitor) Chiming met Dr. Enright is Yoichi Chida, 'n MD en PhD wat ontdek dat bitter woede en unharnessed vyandigheid is direk gekoppel aan 'n verhoogde risiko van hartsiektes. (Tydskrif van die Amerikaanse Kollege van Cardiology, 2009) Encouragingly, "wanneer jy ontslae te raak van woede," sê dr. Enright, "jou spiere ontspan, jy is minder angstig, jy het meer energie, jou immuunstelsel kan versterk." (Monitor)

Interessant genoeg, woede het nie moet 'n negatiewe emosie. "Daar is niks verkeerd met gesonde woede," Dr. Enright rapporteer is. (Monitor) Die Apostel Paulus dit eens, maar bygevoeg dat jy nie gaan slaap kwaad. "Wrathful nie, maar sondig nie; nie laat die son stel terwyl jy nog kwaad." (Efesiërs 4:26) Woorde om te leef deur.

Ware wetenskaplikes ondersteun die wysheid van vergewe soos geleer deur 'n werklike Jesus van Nasaret. En om skeptics wat betwyfel die bestaan van 'n historiese Jesus, asseblief nie kwaad wees met my om aandag aan die baie proewe in hierdie reeks wat jou geloof voor te lê. Maar, as jy is kwaad vir my, geen sorge.

Ek vergewe jou.

 

 

Arabic (computer translation)

تماما مثل يسوع، تفضل العلم مسامحة

فيربو الملفات الرقمية مجلة إخبارية

قبل فيربو كار

13 فبراير 2017

وقال "يسوع في الناصرة" يمكنك أن "يغفر أخوك من قلبك". (متى 18:35، ترجمة العالم الجديد) مثل آلهة يهوه الأب، يسوع هو "تعليمك لصالح نفسك." (إشعيا 48:17) كيف ذلك؟ الأستاذ الدكتور لورين توسان، طبيب نفساني في كلية لوثر في ديكورة بولاية آيوا، يجيب بالقول: "تعلم أن يغفر أولئك الذين إذاك يمكن إلى حد كبير تحسين الصحة النفسية والصحة البدنية". (مراقب في علم النفس، كانون الثاني/يناير 2017) ولكن الإعفاء من كل ذلك أنه متصدع حتى يكون؟

            وزن الأدلة العلمية: مسامحة يرفع وزن أو عبء ضغينة قبالة لك. "وقد أظهرت الأبحاث أن الغفران مرتبط بنتائج الصحة العقلية مثل انخفاض القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية الكبرى،" ويقول مراقب، "كذلك مع عدد أقل من الأعراض الصحية البدنية وانخفاض معدلات الوفيات". ولكن، لا يتوقف هناك. "في الواقع"، وتواصل رصد ، "الباحثين جمعوا ما يكفي من الأدلة لفوائد الإعفاء لملء كتاب."

            العلوم تفضل الناس من الإيمان: في حين بعض الناس بطبيعة الحال أكثر تسامحا، ينبغي أن يكون ليس من المستغرب أن تعلن "الأشخاص الذين لديهم إيمان ديني ويبدو أيضا أن يكون لها يد العليا في مسامحة" مراقب. وناقش يسوع في سياق الصلاة، أهمية تسامحا. (متى 6:5-15) الفضول، يقول مراقب أن "البحث توسان أيضا وجد أن الصلاة لرجال الدين، يمكن أن تعزز التسامح."

الغضب مقابل الصفح: الكتاب المقدس الكلمة اليونانية "يغفر" aphiémi (ἀφίημι)، ويعني "أن تدع الذهاب." وهذا يعني أنه بدلاً من تبني ما انرايت الدكتور مكالمات "السامة الغضب عند شخص يسيء لك، يجب أن تدع الغضب أن يذهب ويغفرُ" من القلب ". وعلى نفس المنوال، كتب تلميذ يسوع الرسول بولس إلى إخواننا المؤمنين: "وضع كل نوع من المرارة الخبيثة، والغضب، وغضب، ويصرخ، والكلام المسيئة، كذلك كل شيء الضارة بعيداً عن أنفسكم". (أفسس 04:31)

رائد دراسة الغفران لحوالي ثلاثة عقود، يوائم بين الدكتور بوب انرايت، طبيب نفساني في جامعة ويسكونسن، ماديسون، مع بول. وقال الدكتور انرايت أن "عند الغضب العميق جداً وطويلة الأمد، فإنه يمكن القيام بعدد علينا النظامية." (مراقب) هو الدق مع الدكتور انرايت شيدا يويتشي، دكتوراه في الطب ودكتوراه الذين اكتشفوا أن الغضب المرير والعداء أونهارنيسيد ترتبط ارتباطاً مباشرا بوجود خطر ارتفاع الإصابة بأمراض القلب. (مجلة الكلية الأمريكية لطب القلب، 2009) ومن الأمور المشجعة، "عندما تحصل على التخلص من الغضب"، يقول الدكتور انرايت، أضاف الاسترخاء العضلات الخاصة بك، فأنت أقل حرصا، لديك المزيد من الطاقة، ويمكن تعزيز الجهاز المناعي. (جهاز العرض)

من المثير للاهتمام، لا يلزم الغضب يكون المشاعر سلبية. "لا يوجد شيء خاطئ مع الغضب صحية،" تقارير الدكتور انرايت. (مراقب) القديس بولس الرسول يوافق، لكنه أضاف أنه لا ينبغي أن تذهب إلى السرير غاضب. "يكون غاضب، لكن لا الخطيئة؛ لا تدع الشمس بينما أنت لا تزال غاضبة. " (أفسس 04:26) الكلمات التي يعيش بها.

دعم العلماء الحقيقية حكمه تسامحا كما تدرس من قبل يسوع الحقيقي "من الناصرة". وعلى المشككين الذين يشك في وجود يسوع التاريخي، من فضلك لا يكون غاضب مني للفت الانتباه إلى العديد من البراهين في هذه السلسلة التي تتعارض مع ايمانكم. ولكن، إذا كنت غاضبا معي، لا تقلق.

أنا أغفر لك.

 

 

Bosnian (Latin) (computer translation)

Baš kao i Isus, znanost Favorizira oprašta

Firpo nokautirao datoteke digitalni časopis

po Firpo nokautirao Carr

13. veljače 2017.

Isus iz Nazareta rekao da treba da "Oprostite brata iz svog srca." (Matej 18:35, novi svjetski Prijevod) Kao i njegov otac Jehova Bože, Isus je "učio da sebe korist." (Izaija 48:17) Kako to? Profesor Dr. Loren Toussaint, psiholog na koledžu Luther u Decorah, Iowa, odgovori govoreći: "Naučiti oprostiti onima koji su te povrijedili može značajno poboljšati psihološko blagostanje i fizičko zdravlje." (Monitor na psihologiji, Veljača 2017) Ali sve što je Puknut do biti oprost?

            The masa znanstvenih dokaza: opraštanje podiže težinu ili teret koji zaboravljaju s tebe. "Istraživanje je pokazalo oprost je povezana sa ishoda mentalnog zdravlja kao što su smanjene anksioznosti, depresije i glavnih psihijatrijskih poremećaja," kaže Monitor, "kao i kod manje fizičko zdravlje simptoma i nižu stopu smrtnosti." Ali to nije sve. "U stvari," Monitor nastavlja, "istraživači imaju golemu dovoljni dokazi o prednostima oprost popuniti knjigu."

            Znanost naklonost ljudi vjere: dok su neki ljudi prirodno blaža, to bi trebao biti ne čudi da "ljudi koji imaju vjere također čini se da su Gornja ruka u oprašta" izjavljuje Monitor. U kontekstu molitvi, Isus raspravlja važnost opraštanja. (Matej 6:5-15) Intrigantno, Monitor kaže da "Toussaint je istraživanje je također pokazalo da za religiozno, molitva može pojačati oprost."

Bijes vs oprost: biblijski Grčka riječ za "oprosti" je aphiémi (ἀφίημι), i znači "pustiti." To znači da umjesto prihvaćanja što Dr. Enright poziva "otrovnog bijesa" kada netko vrijeđa vas, prepustite taj bijes idi i oprosti "iz svog srca." Duž te linije, Isusova učenika je apostol Pavao pisao vjernicima: "Staviti daleko od sebe prekarna zlonamjerni gorčine, ljutnje, srdžbe, vrištanje, i uvredljiv govor, kao i sve štetan." (Efežanima 4:31)

Pionir studija oprosta za tri desetljeća, Dr. Bob Enright, psiholog na na sveučilištu u Wisconsinu, Madison, usklađuje sa Paulom. Dr. Enright je rekao da "kada Ljutnja je vrlo dubok i dugotrajan, to možete učiniti broj nas sustavno." (Monitor) Zvonjava Dr. Enright je Yoichi Fahrudin, MD i doktorat koji je otkrio da gorka ljutnja i unharnessed neprijateljstvo izravno povezani s povišenim rizikom od bolesti srca. (Journal of American College of Cardiology, 2009) Encouragingly, "kad se od bijesa," kaže Dr. Enright, "vaši mišići opustiti, manje nestrpljiv si, imate više energije, može ojačati vaš imunološki sustav." (Monitor)

Zanimljivo, ljutnja ne mora biti negativna emocija. "Nema ništa loše sa zdravog ljutnje," izvještava Dr. Enright. (Monitor) Apostol Pavao se slaže, ali je dodao da ne bi trebao ići u krevet ljut. "Biti gnjevan, ali ostaje u grijehu; ne dopustite da sunce dok ste još uvijek ljuti." (Efežanima 4:26) Životna mudrost.

Pravi znanstvenici podržavaju mudrost opraštanja podučavao je stvaran Isus iz Nazareta. I da ljudi sumnjaju na postojanje povijesnog Isusa, ne budi ljuta na mene za pozivanje pozornost da mnogi dokazi u ovoj seriji koji se suprotstavljaju svoje vjerovanje. Ali, ako ste ljuti na mene, bez brige.

Opraštam ti.

 

 

Bulgarian (computer translation)

Точно като Исус, науката предпочита прощава

Димитър файлове цифрови Newsmagazine

от Димитър кар

13 февруари 2017 г.

Исус от Назарет каза, че трябва да "прости брат си от сърцето си." (Матей 18:35, нов световен превод) Като своя баща Йехова Бог Исус е "преподаването ви в полза на себе си." (Исая 48:17) Как така? Професор д-р Лорен Тусен, психолог в Лутер колеж в Decorah, Айова, отговори с думите: "Да се научим да прости на онези, които ви нарани може значително да подобри психологическо благосъстояние и физическо здраве." (Монитор по психология, януари 2017) Но е прошка всички, че това е смахнат до бъде?

            Тегло на научни доказателства: прощавайте вдига теглото или тежестта на недоволство разстояние от вас. "Изследванията показват, че прошката е свързано с психичното здраве резултати като намалява тревожност, депресия и големи психиатрични разстройства," казва монитор, "както и с по-малко симптоми на физическото здраве и по-ниска смъртност." Но, тя не спира дотук. "В действителност," монитор продължава, "изследователи са натрупали достатъчно доказателство за предимствата на прошка да запълни цяла книга."

            Наука облагодетелства хората на вярата: докато някои хора са естествено по-прощава, тя трябва да бъде изненада, че "хората, които имат религиозна вяра също изглежда да имат надмощие в прощава" обявява монитор. В контекста на молитва Исус обсъди значението на прощава. (Матей 6:5-15) Интригуващо монитор казва, че "на Тусен изследвания е установено, че за религиозни хора, молитва може да повиши прошка."

Гняв срещу прошка: библейски гръцката дума за "прости" е aphiémi (ἀφίημι), и означава "да си тръгне." Това означава, че вместо възприемане какво д-р Enright повиквания "токсични гнева", когато някой ви обижда, трябва да оставите този гняв отида и прости "от сърцето си." По тези линии, Исус ученик на Апостол Павел пише на колегите вярващите: "Свали от себе си всеки вид на злонамерени огорчение, гняв, гняв, крещи и злоупотреба реч, и както всичко вредния." (Ефесяни 4:31)

Инициатор на изучаването на прошка за някои три десетилетия д-р Боб Enright, психолог в Университета на Уисконсин, Медисън, хармонизира с Пол. Д-р Enright каза, че "когато Гневът е много дълбоки и дълготрайни, той може да направи редица от нас системно." (Монитор) Chiming с д-р Enright е Yoichi Chida, MD и доктор, който е открил, че горчив гняв и unharnessed враждебност са пряко свързани с повишен риск от сърдечни заболявания. (Вестник на Американския колеж по кардиология, 2009) Насърчителното е "когато се отървете от гнева,", казва д-р Enright, "мускулите се отпуснете, вие сте по-малко тревожни, имате повече енергия, може да засили имунната ви система." (Монитор)

Интересното е, че гневът не трябва да бъде отрицателна емоция. "Няма нищо лошо със здрави гняв," съобщава д-р Enright. (Монитор) Апостол Павел се съгласява, но добавя, че да не трябва да отидете в леглото ядосан. "Бъде гневен, но не грях; не позволявайте на слънцето залязва докато сте все още ядосан." (Ефесяни 4:26) Думи да живее.

Истински учени подкрепят мъдростта на прощава, както се преподава от истински Исус от Назарет. И на скептици, които се съмняват в съществуването на исторически Исус, моля не се ядосан с мен за привличате вниманието на много доказателства в тази серия, които противоречат на вашата вяра. Но, ако сте ядосан с мен, не се тревожете.

Прощавам ти.

 

 

Cantonese (computer translation)

就好似耶穌, 科學主張寬恕

泊文件數字新聞雜誌

由泊卡爾

2017年2月13日

拿撒勒的耶穌說︰你應該 "原諒你哥哥係你心"。 (馬太福音 18:35,新世界翻譯) 好似佢老竇耶和華上帝, 耶穌 "教你利用自己。 (以賽亞書 48:17) 點解會咁? 學院的心理學家路德響迪科拉, 愛荷華州, 羅蘭, 杜桑教授博士回答說: "學會原諒那些傷害妳的人可以顯著改善心理幸福感和身體健康。 (心理學上的監視器, 一月 2017年) 但係系寬恕所有嘅佢咁得唔得?

            體重的科學證據︰寬恕升降機嘅重量或關閉你懷恨在心嘅負擔。 有研究證明寬恕鏈接到心理健康的結果, 例如減少嘅焦慮、抑鬱和主要的精神疾病, "話顯示器," 以及更少嘅身體健康症狀和降低死亡率 " 但是, 它並不就此止步。 "其實,"監視器繼續, "研究者有積累足夠證據寬恕可以寫一本書嘅益處。"

            科學主張人的信念︰雖然有 D 人係自然更為寬容, 它應該是不足為奇的人似乎都系有上風寬容嘅宗教信仰 "聲明監視器。 在禱告中, 耶穌討論了寬容嘅重要性。 (馬太福音 6:5-15) 有趣嘅係,班長講:, "杜桑的研究還發現, 對於宗教嘅人, 禱告可以提高寬恕。"

憤怒與寬恕︰聖經嘅希臘詞為 "原諒" 係aphi é mi (ἀφίημι), , 它意味著 "要放手。 這意味着, 而唔係攬博士萊特邊調用的 "有毒的憤怒", 當人冒犯了你, 你應該叫呢種憤怒去同原諒 "由" 你心。 沿著呢啲線, 耶穌的門徒, 使徒保羅寫給信徒: "把由自己每一種惡意的痛苦、憤怒、憤怒、尖叫, 同侮辱性言論, 以及一切有害"。 (以弗所書 4:31)

幾十年嚟啲三創業研究的寬恕, 博士鲍伯莱特, 麥迪遜, 威斯康星大學的心理學家保羅與和諧。 恩莱特教授博士說, "當憤怒係好深刻同持久, 佢可以做返我哋嘅數字系統。 (監視器) 插嘴, 博士胡礼係心臟病的譽馳達、md 同博士發現了強烈的憤怒情緒同大車嘅敵意直接相連風險升高。 (美國心臟病學院學報, 2009年) 令人鼓舞的是, "當你擺脫的憤怒," 話恩赖特博士, "你 D 肌肉放鬆, 你就唔咁焦慮, 你有更多的能量, 可以加強你的免疫系統。 (監視器)

有趣嘅係, 憤怒冇人要嘅消極情緒。 "無乜毛病有益健康嘅憤怒," 報告博士恩莱特教授。 (監視器) 使徒保羅同意, 但補充說, 你不應該去瞓覺嬲。 "好憤怒, 但唔好犯罪; 唔好比太陽下山時你仲嬲緊 "。 (以弗所書 4:26) 由生活的忠告。

真正的科學家支持寬恕教由真正嘅拿撒勒人耶穌的智慧。 並對懷疑論者懷疑存在的歷史上嘅耶穌的人, 請唔好為提請注意好多證明在一系列違背你嘅信念而生我的氣。 但是, 如果你對我嬲, 無後顧之憂。

我原諒你。

 

 

Catalan (computer translation)

Igual que Jesús, ciència Favors perdonar

La Firpo arxius digitals amb el Magazine

per Firpo Carr

13 de febrer, de 2017

Jesús de Natzaret va dir que hauria "perdoni el seu germà del teu cor." (Mateu 18:35, traducció del nou món) Com el seu pare Jehovah Déu, Jesus és «ensenyar a beneficiar-vos." (Isaïes 48:17) Com és això? Professor Dr Loren Toussaint, psicòleg de Luther College a Decorah, Iowa, contesta dient: "Aprendre a perdonar els que fer-te mal pot millorar significativament tant el benestar psicològic i salut física." (Monitor en Psicologia, gener 2017) Però és el perdó de tot el que es pinten a ser?

            El pes d'evidència científica: perdonar aixeca el pes o la càrrega d'un rancor fora de tu. "La investigació ha demostrat que el perdó és relacionada amb els resultats de salut mental com ara la reducció ansietat, depressió i trastorns psiquiàtrics principals," diu el Monitor, "com també amb menys símptomes de salut física i mortalitat inferior." Però, no s'atura allà. "De fet," Monitor continua, "investigadors han acumulat prou evidència dels beneficis del perdó per omplir un llibre."

            Ciència Favors persones de fe: mentre que algunes persones són naturalment més benignes, hauria de ser cap sorpresa que "les persones que tenen una fe religiosa també semblen tenir una mà alta perdonar" declara Monitor. En el context de l'oració, Jesus comentat la importància de perdonar. (Mateu 6:5-15) Intrigant, Monitor diu que "recerca de Toussaint també ha trobat que per a la gent religiosa, oració pot estimular el perdó."

Ira vs perdó: la paraula grega bíblica per "perdonar" és aphiémi (ἀφίημι), i que significa "per a deixar anar." Això significa que en lloc d'abraçar el Dr. Enright trucades "tòxic ira" Quan algú que li molesta, hauria de deixar que la ira anar i perdonar "del teu cor." En aquest sentit, deixeble de Jesús l'apòstol Pau va escriure als creients companys: "Apartar de vosaltres tot tipus d'amargor delictiu, ràbia, ira, cridant i discurs abusives, així com tot perjudicial." (Efesis 4:31)

Pioner en l'estudi del perdó durant unes tres dècades, el Dr Bob Enright, psicòleg de la Universitat de Wisconsin, Madison, harmonitza amb Paul. Dr. Enright va dir que "Quan ira és molt profund i durador, pot fer un nombre ens sistèmicament." (Monitor) Repicar amb el Dr. Enright és Yoichi Chida, MD i doctorat que va descobrir que amarga ira i hostilitat desaprofitament estan vinculats directament a un risc elevat de malaltia cardíaca. (Revista de la Universitat Americana de Cardiologia, 2009) Ànims, "Quan et desfàs d'ira," diu el Dr. Enright, "relaxar els músculs, ets menys ansiós, té més energia, pot enfortir el seu sistema immunològic". (Monitor)

Curiosament, ira no ha de ser una emoció negativa. "Hi ha res dolent amb còlera saludable," informes Dr. Enright. (Monitor) L'apòstol Pau està d'acord, però va afegir que no vagis al llit enfadat. "Ser iracunda, però no pecat; no deixi que el sol es posava mentre que vostè està enutjat encara." (Efesis 4:26) Paraules per viure.

Científics reals suport la saviesa de perdonar com impartits per un veritable Jesús de Natzaret. I a escèptics que dubtar l'existència d'un Jesús històric, si us plau no estar enutjat amb mi per cridar l'atenció a les moltes proves d'aquesta sèrie que contradiuen la seva creença. Però, si vostè està enfadat amb mi, no es preocupi.

Que et perdoni.

 

 

Chinese Simplified (computer translation)

就像耶稣,科学主张宽恕

泊文件数字新闻杂

由泊卡尔

2017 年 2 月 13 日

拿撒勒的耶稣说︰ 你应该"原谅你哥哥从你的心"。(马太福音 18:35,新世界翻)像他的父亲耶和华上帝,耶稣"教你利用自己。(以赛亚书 48:17)怎么会这样?学院的心理学家路德在迪科拉,爱荷华州,罗兰,杜桑教授博士回答说:"学会原谅那些伤害你的人可以显著改善心理幸福感和身体健康。(心理学上的监视器,一月 2017年)但是是的宽恕所有的它那样好吗?

            体重的科学证据︰ 宽恕升降机的重量或关闭你怀恨在心的负担。有研究证明宽恕链接到心理健康的结果,例如减少的焦虑、 抑郁和主要的精神疾病,"说显示器,"以及更少的身体健康症状和降低死亡率"但是,它并不就此止步。"事实上,"监视器继续,"研究者已经积累了足够证据宽恕能写一本书的益处。"

            科学主张人的信念︰ 虽然有些人是自然更为宽容,它应该是不足为奇的人似乎也有上风在宽容的宗教信仰"声明监视器。在祷告中,耶稣讨论了宽容的重要性。(马太福音 6:5-15)有趣的是,说:,"杜桑的研究还发现,对于宗教的人,祷告可以提高宽恕。"

愤怒与宽恕︰ 圣经的希腊词为"原谅"是aphiémi (ἀφίημι), ,它意味着"要放手。这意味着,而不是拥抱博士莱特什么调用的"有毒的愤怒",当别人冒犯了你,你应该让这种愤怒去和原谅"从"你的心。沿着这些线,耶稣的门徒,使徒保罗写给信徒:"把从自己每一种恶意的痛苦、 愤怒、 愤怒、 尖叫,和侮辱性言论,以及一切有害"。(以弗所书 4:31)

几十年来一些三创业研究的宽恕,博士鲍伯莱特,麦迪逊,威斯康星大学的心理学家保罗与和谐。恩莱特教授博士说,"当愤怒是非常深刻和持久,它可以做上我们的数字系统。(监视器)插嘴,博士赖特是心脏病的誉驰达、 MD 和博士发现了强烈的愤怒情绪和大车的敌意直接相连风险升高。(美国心脏病学院学报,2009年)令人鼓舞的是,"当你摆脱的愤怒,"说恩赖特博士,"你的肌肉放松,你就不那么焦虑,你有更多的能量,可以加强你的免疫系统。(监视)

有趣的是,愤怒没有要的消极情绪。"没什么毛病有益健康的愤怒,"报告博士恩莱特教授。(监视器)使徒保罗同意,但补充说,你不应该去睡觉生气。"很愤怒,但不要犯罪;不要让太阳下山时你还在生气"。(以弗所书 4:26)由生活的忠告。

真正的科学家支持宽恕教由真正的拿撒勒人耶稣的智慧。并对怀疑论者怀疑存在的历史上的耶稣的人,请别为提请注意许多证明在这一系列违背你的信念而生我的气。但是,如果你对我生气,无后顾之忧。

我原谅你。

 

 

Chinese Traditional (computer translation)

就像耶穌,科學主張寬恕

泊檔數位新聞雜誌

由泊卡爾

2017 年 2 月 13 日

拿撒勒的耶穌說︰ 你應該"原諒你哥哥從你的心"。(馬太福音 18:35,新世界翻譯)像他的父親耶和華上帝,耶穌"教你利用自己。(以賽亞書 48:17)怎麼會這樣?學院的心理學家路德在迪柯拉,愛荷華州,羅蘭,杜桑教授博士回答說:"學會原諒那些傷害你的人可以顯著改善心理幸福感和身體健康。(心理學上的監視器,一月 2017年)但是是的寬恕所有的它那樣好嗎?

            體重的科學證據︰ 寬恕升降機的重量或關閉你懷恨在心的負擔。有研究證明寬恕連結到心理健康的結果,例如減少的焦慮、 抑鬱和主要的精神疾病,"說顯示器,"以及更少的身體健康症狀和降低死亡率"但是,它並不就此止步。"事實上,"監視器繼續,"研究者已經積累了足夠證據寬恕能寫一本書的益處。"

            科學主張人的信念︰ 雖然有些人是自然更為寬容,它應該是不足為奇的人似乎也有上風在寬容的宗教信仰"聲明監視器。在禱告中,耶穌討論了寬容的重要性。(馬太福音 6:5-15)有趣的是,班長說:,"杜桑的研究還發現,對於宗教的人,禱告可以提高寬恕。"

憤怒與寬恕︰ 聖經的希臘詞為"原諒"是aphiémi (ἀφίημι), ,它意味著"要放手。這意味著,而不是擁抱博士萊特什麼調用的"有毒的憤怒",當別人冒犯了你,你應該讓這種憤怒去和原諒"從"你的心。沿著這些線,耶穌的門徒,使徒保羅寫給信徒:"把從自己每一種惡意的痛苦、 憤怒、 憤怒、 尖叫,和侮辱性言論,以及一切有害"。(以弗所書 4:31)

幾十年來一些三創業研究的寬恕,博士鮑伯萊特,麥迪森,威斯康星大學的心理學家保羅與和諧。恩萊特教授博士說,"當憤怒是非常深刻和持久,它可以做上我們的數字系統。(監視器)插嘴,博士賴特是心臟病的譽馳達、 MD 和博士發現了強烈的憤怒情緒和大車的敵意直接相連風險升高。(美國心臟病學院學報,2009年)令人鼓舞的是,"當你擺脫的憤怒,"說恩賴特博士,"你的肌肉放鬆,你就不那麼焦慮,你有更多的能量,可以加強你的免疫系統。(監視器)

有趣的是,憤怒沒有要的消極情緒。"沒什麼毛病有益健康的憤怒,"報告博士恩萊特教授。(監視器)使徒保羅同意,但補充說,你不應該去睡覺生氣。"很憤怒,但不要犯罪;不要讓太陽下山時你還在生氣"。(以弗所書 4:26)由生活的忠告。

真正的科學家支援寬恕教由真正的拿撒勒人耶穌的智慧。並對懷疑論者懷疑存在的歷史上的耶穌的人,請別為提請注意許多證明在這一系列違背你的信念而生我的氣。但是,如果你對我生氣,無後顧之憂。

我原諒你。

 

 

Croatian (computer translation)

Kao Isus, znanost favorizira oprašta

Firpo datoteka koji se tiče prsta časopis

po Firpo Carr

13. veljače 2017.

Isus iz Nazareta je rekao da treba "oprostiti brata iz srca." (Matej 18:35, Novi svjetski prijevod) Kao njegov otac Jehova Bože, Isus je "učio da se koristi." (Izaija 48:17) Kako to? Profesor Dr. Loren Toussaint, psiholog na Lutheru u Decorah, Iowa, odgovori govoreći: "Učenje da oprosti onima koji te mogu značajno poboljšati psihološko blagostanje i fizičko zdravlje." (Monitor na psihologiji, Veljača 2017) Ali je oprost sve što je puknut do biti?

            Masa znanstvenih dokaza: opraštanje podiže težinu ili teret nešto od tebe. "Istraživanje je pokazalo da oprost je povezan s mentalno zdravlje ishoda poput smanjenja tjeskobe, depresije i glavni Psihijatrijski poremećaji," kaže Monitor, "kao i kod manje fizičko zdravlje simptoma i nižu stopu smrtnosti." Ali to nije sve. "U stvari," Monitor nastavlja, "znanstvenici skupili dovoljno dokaza o prednosti oproštenje da popuni knjigu."

            Znanost naklonost ljudi vjere: dok su neki ljudi prirodno Blaža, bi trebao biti nijedan iznenađenje taj Monitorkaže: "ljudi koji imaju vjere i čini se da se gornja ruka u oprašta". U kontekst molitve, Isus govori o važnosti opraštanja. (Matej 6:5-15) Intrigantno, Monitor kaže da "Toussaint je istraživanje je također pokazalo za religiozno, molitva može pojačati oprost."

Bijes vs oprost: biblijski Grčka riječ za "Oprosti" je aphiémi (ἀφίημι), i znači "pustiti." To znači da umjesto prihvaćanja što Dr. Enright poziva "otrovnog bijesa" kada netko vrijeđa vas, prepustite taj bijes Idi i oprosti "iz srca." Uz ove retke, Isusov učenik i apostol Pavao pisao vjernicima: "Staviti daleko od sebe svake vrste zlonamjernih gorčina, ljutnja, gnjev, vrištanje, uvredljiv govor, i sve štetan." (Efežanima 4:31)

Pionir studija oproštenje za neka tri desetljeća, Dr. Bob Enright, psiholog na Sveučilištu u Wisconsinu, Madison, usklađuje s Paulom. Dr. Enright je rekao da "kada ljutnja je vrlo dubok i dugotrajan, to može učiniti više na nas sustavno." (Monitor) Zvonjava Dr. Enright je Yoichi Fahrudin, MD i dr. koji je otkrio gorki bijes i unharnessed neprijateljstvo izravno povezani s povišenim rizikom od bolesti srca. (Journal of American College of Cardiology, 2009) Encouragingly, "kad se od bijesa," kaže Dr. Enright, "se opusti mišiće, manje nestrpljiv si, imate više energije, može ojačati vaš imunološki sustav." (Monitor)

Zanimljivo, ljutnja ne mora biti negativna emocija. "Nema ništa loše sa zdravog ljutnje," navodi Dr. Enright. (Monitor) Apostol Pavao se slaže, ali je dodao da ne bi trebao ići u krevet ljut. "Biti sitničav, ali ostaje u grijehu; Ne dopustite da sunce dok ste još uvijek ljuti." (Efežanima 4:26) Životna mudrost.

Pravi znanstvenici podržavaju mudrost opraštanja podučavao je stvaran Isus iz Nazareta. I da ljudi sumnjaju na postojanje povijesnog Isusa, molim te nemoj biti ljut na mene za pozivanje pozornost da mnogi dokazi u ovoj seriji koji se suprotstavljaju svoje vjerovanje. Ali, ako ste ljuti na mene, bez brige.

Opraštam ti.

 

 

Czech (computer translation)

Stejně jako Ježíš, věda laskavosti, odpuštění

Digitální Newsmagazine Firpo soubory

podle Firpo Carr

13. února 2017

Ježíš Nazaretský řekl byste měli "odpustit svého bratra z vašeho srdce." (Matthew 18:35, Překlad nového světa) Stejně jako jeho otec Jehovovi Ježíš je "učení prospěch sami." (Isaiah 48:17) Jak to? Profesor Dr. Loren Toussaint, psycholog na Luther College v Decorah, Iowa, odpoví tím, že říká: "Naučit se odpouštět těm, kdo vám ublížil může výrazně zlepšit psychickou pohodu i tělesné zdraví." (Monitor na psychologii, leden 2017) Ale je všechno, co to bývávalo za odpuštění?

            Hmotnost vědecké důkazy: odpuštění výtahy hmotnosti nebo břemene zášť z vás. "Výzkum ukázal, že odpuštění je spojena s výsledky duševního zdraví, jako je snížení úzkosti, deprese a hlavních psychiatrických poruch," říká Monitor, "stejně jako u méně fyzické zdraví příznaky a nižší úmrtnost." Ale to nekončí. "Ve skutečnosti" Monitor pokračuje, "vědci nashromáždil dostatek důkazů o výhody odpuštění vyplnit knihu."

            Věda laskavosti lidé víry: zatímco někteří lidé jsou přirozeně více odpouštějící, to by nemělo překvapovat, že "lidé, kteří mají náboženské víry, také se zdají mít navrch v odpouštění" deklaruje monitoru. V rámci modlitby Ježíše diskutována důležitost odpuštění. (Matouš 6:5-15) Zajímavé také je Monitor říká, že "si Toussaint výzkum také zjistil, že pro věřící lidé, modlitba může zvýšit odpuštění."

Hněv versus odpuštění: biblických řecké slovo pro "odpustit" je aphiémi (řecφίημι), a to znamená "pustit." To znamená, že místo všeobjímající jakou Dr. Enright volání "toxického vzteku", když někdo uráží, měli byste nechat že hněv přejít a odpustit "z celého srdce." Podél těchto linek, učedník Ježíšův apoštol Pavel napsal člověk věřící: "Dát od sebe každý druh škodlivého hořkost, hněv, hněv, křik a nestoudné řeči, jakož i vše škodlivé." (Efezským 4:31)

Průkopnická studie o odpuštění pro asi tři desetiletí, Dr. Bob Enright, psycholog na University of Wisconsin, Madison, harmonizuje s Paulem. Dr. Enright řekl, že "když hněv je velmi hluboké a dlouhotrvající, může to číslo na nás systémově." (Monitor) Souznění s Dr. Enright je Yoichi Panak, MD a PhD, který zjistil, že hořká hněv a unharnessed nepřátelství přímo souvisejí s zvýšeným rizikem srdečních onemocnění. (Journal of American College of kardiologie, 2009) Je povzbudivé "když jste se zbavit vzteku," říká Dr. Enright, "vaše svaly relaxovat, jste méně nervózní, máte více energie, může posílit váš imunitní systém." (Monitor)

Zajímavé je, že hněv není nutné být negativní emoce. "Není nic špatného na zdravý hněv," uvádí Dr. Enright. (Monitor) Apoštol Pavel souhlasí, ale si, že by neměl jít do postele vztek. "Být hněvivý, ale není hřích; Nedovolte, aby slunce, zatímco stále zlobíš." (Efezským 4:26) Slova žít.

Skuteční vědci podporují moudrosti odpuštění, jak ji učil skutečný Ježíš z Nazaretu. A pro skeptiky, kteří pochybovat o existenci historického Ježíše, prosím nezlob se se mnou za volání pozornost mnoha důkazů v této sérii, která odporují vaše přesvědčení. Ale pokud jste mě, žádné starosti.

Já ti odpouštím.

 

 

Danish (computer translation)

Ligesom Jesus, videnskab favoriserer tilgivende

Firpo filer Digital nyhedsmagasin

af Firpo Carr

13 februar 2017

Jesus af Nazareth sagde du skal "tilgive din bror fra dit hjerte." (Mattæus 18:35, ny verden-oversættelsen) Ligesom sin far Jehovah Gud, Jesus "lære dig til gavn for dig selv." (Esajas 48:17) Hvordan så? Professor Dr. Loren Toussaint, en psykolog på Luther College i Decorah, Iowa, svar ved at sige: "At lære at tilgive dem, der såre dig kan forbedre både psykisk velbefindende og fysiske sundhed." (Skærm på psykologi, januar 2017) Men er tilgivelse alt det krakkede op til at være?

            Vægt af videnskabelige beviser: tilgivende elevatorer vægt eller byrde af en nag fra dig. "Forskning har vist, at tilgivelse er forbundet med mental sundhedsresultater såsom reduceret angst, depression og større psykiatriske lidelser," siger skærm, "samt med færre fysiske sundhed symptomer og lavere dødelighed." Men det stopper ikke der. "I virkeligheden," Monitor fortsætter, "forskere har tjent nok beviser for fordelene ved tilgivelse at fylde en bog."

            Videnskab favoriserer mennesker af tro: mens nogle mennesker er naturligt mere tilgivende, bør det være nogen overraskelse, at "folk, der har en religiøs tro synes også at have en overhånd i tilgivende" erklærer skærm. I forbindelse med bøn drøftet Jesus betydningen af tilgivende. (Mattæus 6:5-15) Intriguingly, siger skærm at "Toussaints forskning har også fundet at bøn for religiøse mennesker, kan øge tilgivelse."

Vrede vs tilgivelse: den bibelske græsk ord for "tilgive" er aphiémi (ἀφίημι), , og det betyder "at lade gå." Det betyder, at i stedet for at omfavne hvad Dr. Enright opkald "giftige vrede" når nogen krænker dig, bør du lade at vrede gå og tilgive "fra dit hjerte." Langs disse linjer, Jesu discipel Apostelen Paulus skrev til trosfæller: "Sæt fra jer alle slags ondsindede bitterhed, vrede, vrede, skrigende, grov tale, samt alt skadevoldende." (Efeserne 4:31)

Banebrydende undersøgelse af tilgivelse for nogle tre årtier, harmonerer Dr. Bob Enright, en psykolog på University of Wisconsin, Madison, med Paul. Dr. Enright sagde, at "når vrede er meget dyb og langvarig, kan det gøre et nummer på os systemisk." (Skærm) Kimen i med Dr. Enright er Yoichi Chida, MD og PhD, der opdagede at bitre vrede og unharnessed fjendtlighed er direkte forbundet med en forhøjet risiko for hjertesygdomme. (Journal of American College of Cardiology, 2009) Det er opmuntrende, "når du slippe af med vrede," siger Dr. Enright, "dine muskler slappe af, du er mindre angste, har du mere energi, dit immunforsvar kan styrke." (Skærm)

Interessant, behøver vrede ikke at være en negative følelser. "Der er intet galt med sunde vrede," rapporter Dr. Enright. (Skærm) Apostelen Paulus er enig i, men tilføjede, at du ikke bør gå i seng vred. "Blive vrede, men ikke synde; Lad ikke solen mens du er stadig vred." (Efeserne 4:26) Ord at leve af.

Rigtige videnskabsmænd støtter visdommen af tilgivende som undervist af en reel Jesus af Nazareth. Og at skeptikere, der tvivler på eksistensen af en historisk Jesus, venligst ikke blive vred på mig for at kalde opmærksomhed på de mange beviser i denne serie, der modsiger din tro. Men hvis du er vred på mig, ingen bekymringer.

Jeg tilgive dig.

 

 

Dutch (computer translation)

Net als Jezus, Science gunsten vergevingsgezind

De bestanden van de digitale nieuwsmagazine van Firpo

door Firpo Carr

13 februari 2017

Jezus van Nazareth zei je moet "vergeef je broer vanuit je hart." (Mattheüs 18:35, nieuwe wereld vertaling) Net als zijn vader Jehovah God, is Jezus "leer je voor jezelf." (Jesaja 48:17) Hoe zo? Professor Dr. Loren Toussaint, een psycholoog bij Luther College in Decorah, Iowa, antwoorden door te zeggen: "Leren om te vergeven wie je pijn kan beduidend verbeteren zowel psychologische welzijn en fysieke gezondheid." (Monitor op psychologie, januari 2017) Maar is vergeving die alles wat het wordt gekraakt up te worden?

            Het gewicht van wetenschappelijk bewijs: het gewicht of de last van een wrok uit je vergeven liften. Monitor, "Onderzoek heeft aangetoond dat vergeving is gekoppeld aan de uitkomsten van de geestelijke gezondheid zoals verminderde angst, depressie en grote psychiatrische stoornissen," zegt ", alsmede met minder fysieke gezondheid symptomen en lagere sterftecijfers." Maar het stopt niet daar. "In feite" Monitor blijft, "onderzoekers hebben vergaard voldoende bewijs van de voordelen van vergeving te vullen van een boek."

            Wetenschap gunsten mensen van geloof: terwijl sommige mensen natuurlijk meer vergevingsgezind zijn, het mag niet verbazen dat "mensen die een religieus geloof ook lijken hebben te hebben een bovenleer vergeven" Monitor verklaart. In de context van gebed, Jezus gesproken over het belang van vergeven. (Matteüs 6:5-15) Intrigerend, zegt Monitor dat "Toussaint van onderzoek heeft ook geconstateerd dat voor religieuze mensen, gebed vergeving kan stimuleren."

Woede vs. vergeving: het bijbelse Griekse woord voor "vergeven" is aphiémi (ἀφίημι), en het betekent "te laten gaan." Dat betekent dat in plaats van het omarmen van wat Dr. Enright oproepen "giftige woede" wanneer iemand u beledigt, kunt u laten die woede gaan en vergeven "vanuit je hart." Langs deze lijnen, Jezus leerling de apostel Paulus schreef aan mede-gelovigen: "Put uit de buurt van jezelf allerlei schadelijke bitterheid, woede, toorn, schreeuwen, en misbruik toespraak, evenals alles schadeveroorzakende." (Efeziërs 4:31)

Baanbrekende de studie van vergeving voor sommige drie decennia, harmoniseert Dr. Bob Enright, een psycholoog aan de Universiteit van Wisconsin, Madison, met Paul. Dr. Enright zei dat "wanneer woede zeer diepe en langdurige is, het kan doen een nummer op ons systemisch." (Monitor) Klokgelui met Dr. Enright is Yoichi Chida, een MD PhD die ontdekte dat bittere woede en unharnessed vijandigheid rechtstreeks gekoppeld zijn aan een verhoogd risico op hart-en vaatziekten. (Journal van de American College of Cardiology, 2009) Bemoedigend is dat "wanneer je te ontdoen van woede," zegt Dr. Enright, 'je spieren ontspannen, je bent minder angstig, je hebt meer energie, je immuunsysteem kunnen versterken. (Monitor)

Interessant, hoeft woede niet te worden een negatieve emotie. "Er is niets mis met gezonde woede," meldt Dr. Enright. (Monitor) De apostel Paulus eens maar toegevoegd dat je niet moet gaan naar bed boos. "Worden toornige, maar niet zondigen; laat niet de zon terwijl u nog steeds boos bent." (Efeziërs 4:26) Woorden te leven.

Echte wetenschappers ondersteunen de wijsheid van vergevingsgezind zoals onderwezen door een echte Jezus van Nazareth. En om sceptici die twijfelen aan het bestaan van een historische Jezus, alstublieft niet boos op me voor het bellen aandacht aan de vele bewijzen in deze serie die strijdig zijn met je geloof. Maar als je boos op me, geen zorgen bent.

Ik vergeef je.

 

 

Estonian (computer translation)

Nagu Jeesus, teaduse soosib andeks

Firpo failide digitaalne Newsmagazine

poolt Firpo Carr

13. veebruar 2017

Jeesus Naatsaretist ütles peaks "Andesta oma vend oma südames." (Matteuse 18:35, New World Translation) Nagu tema isa inimestele Jumal Jehoovast, Jeesus on "õpetamise te saada ennast." (Jesaja 48:17) Kuidas nii? Professor Dr. Loren Toussaint, Luther College Decorah, Iowa, psühholoog vastab üteldes: "Õppimine andestada neile, kes sulle haiget võib oluliselt parandada psühholoogilist heaolu ja füüsiline tervis." (Monitor psühholoogia, jaanuar 2017) Aga kõik, et see on krakitud kuni olema andestust?

            Teaduslikke tõendeid kaal: andeks tõstab kaalu või koormat maha sind vimm. "Uuringud on näidanud, et andestust on seotud vaimse tervise tulemusi nagu vähendatud ärevus, depressioon ja suur Psühhiaatrilised häired," ütleb Monitor"ning vähem füüsilist tervist sümptomid ja madalam suremus." Aga see ei piirdu. "Tegelikult" Monitor jätkub, "teadlased on kogunud piisavalt tõendeid kasu andestust raamat täita."

            Teaduse soosib inimeste usk: mõned inimesed on loomulikult andestav, peaks olema mingi üllatus, et "inimesed, kes on religioosne usk tundub olevat ülekaalu ja andeks ka" deklareerib Monitor. Palve seoses Jeesuse arutas tähtsust andeks. (Matteuse 6:5-15) Intriguingly, Monitor ütleb, et "Toussaint on uuringud on ka leidnud, et usuliste inimestele palve võib suurendada andestust."

Viha vs andestust: Piibli kreeka keeles "andeks" on aphiémi (ἀφίημι), ja tähendab "lase lahti." See tähendab, et asemel omaks mida Dr Enright kõned "mürgine viha", kui keegi teid solvab, laske et viha minna ja andeks "alates südamest." Suunas, Jeesuse jünger apostel Paulus kirjutas kolleegid usuvad: "Panna ise eemal pahatahtliku kibedus, viha, viha, karjudes, ja kuritahtlik kõne ning kõik kahjustava." (Efeslastele 4:31)

Pioneeri andestust uuring mõned kolm aastakümmet, Dr Bob Enright, Madison, Wisconsin Ülikooli psühholoog Paul harmoneerub. Dr Enright ütles, et "kui viha on väga sügav ja kauakestev, teha saab meile mitmeid süsteemselt." (Monitor) Chiming koos Dr Enright on Yoichi Chida, MD PhD, kes avastas, et kibe viha ja unharnessed vaenulikkus on seotud kõrgenenud risk südamehaiguste. (Journal of American College of Kardioloogia, 2009) Julgustav, "kui te vabaneda viha," ütleb dr Enright, "teie lõõgastavad, sa oled vähem ärevust, sul on rohkem energiat, saate tugevdada oma immuunsüsteemi." (Monitor)

Huvitaval kombel ei ole viha olla negatiivne emotsioon. "Pole midagi halba terve viha," teatab Dr Enright. (Monitor) Apostel Paulus nõustub, kuid lisas, et ei peaks magama vihane. "Olla raevukas, kuid ei tee pattu; Ära lase päike seada, kui oled veel vihane." (Efeslastele 4:26) Sõnad elada.

Tõeline teadlased toetavad andeks nagu tõeline Jeesuse of Nazareth õpetab tarkust. Ja skeptikud, kes kahtlevad ajaloolise Jeesuse olemasolu, et palun ära ole vihane minuga kokkukutsumise tähelepanu palju tõendid selle seeria, mis on vastuolus teie usk. Aga kui sa oled vihane minuga, ärge muretsege.

Ma annan sulle andeks.

 

 

Fijian (computer translation)

Me vakataki Jisu, Science lomani ni veivosoti

Na Newsmagazine livaliva ni faili ni Firpo

mai vei Firpo Carr

13 ni Feperueri, 2017

E kaya o Jisu mai Nasareci o me "vosota na tacimu mai na yalomu." (Maciu 18:35, Vakadewa ni vuravura vou) Me vaka na nona na Kalou ni o Jiova ni Tamada, o Jisu sa ikoya "na veivakavulici mo yaga vei iko." (Aisea 48: 17) E vakacava? A sauma o Dr. parofesa Loren Toussaint, e dua na saikoloji ena koliji ni Luther mai Decorah, Iowa, ena nona kaya: "Vulica me da vosoti ira era a vakamavoataki iko rawa sara ga ni vakavinakataka ruarua ki na tiko vinaka kei na bulabula ni yago." (Namonita ena Psychology, 2017 ni Janueri) Ia e na veika kece sara e sa cracked cake me na veivosoti?

            Na bibi ni ivakadinadina ni vakadidike: veivosoti e laveti cake na bibi kei na icolacola ni na yalo ca laivi iko. "Na vakadidike e sa me vakaraitaka nodra ni sa semati na veivosoti vei ira na ivakaraitaki ni qaravi ni vakasama me vaka na reduced na nuiqawaqawa, yalolailai kei na levu ni ituvaki ni Yalo tiko," e kaya o na ni monita ni, "ena vinaka me vaka ena vica walega na ivakatakilakila ni bulabula ni yago kei na lailai na tubu ni bula oqo." Ia, e sega ni tu vakadua e kea. "E dina sara," ni sa tomani tikoga na monita , "dauvakadidike sa soqona rawa na iSoqosoqo rauta na ivakadinadina ni na yaga ni veivosoti me ra vakalewena e dua na ivola."

            Science lomani ira na tamata ni vakabauta: ni sa tiko eso na tamata era goleva na veivosoti, sa dodonu me na sega ni kidacala ni "o ira na tamata e dua na vakabauta vakalotu ka talega e vaka me tiko e dua na liga ni tutu i cake ena noda vosoti" e vakaraitaka na monita. Ena loma ni masumasu, e a veivosakitaki kina o Jisu na bibi ni veivosoti. (Maciu 6:5-15) Intriguingly, e kaya kina na monita ni "nei Toussaint vakadidike sa talega kunei ni baleta na tamata vakalotu, masu rawa biligi veivosoti."

Cudru vs. veivosoti: na vakaivolatabu ni vosa va-Kiriki me "vosota" e aphiémi (ἀφίημι), ka sa kena ibalebale "me da laiva yani." Ka kena ibalebale ni sega ni baleti keda na kena cava o Dr. Enright veikacivi "tawakilai cudru" ni e dua vakacudruya na iko o dodonu me cudru oya mo lako ka kakua ni cudruvi "mai na yalomu." Ena laini oqo, e a vola o Jisu na tisaipeli na iApositolo o Paula vei ira na vakadinata: "Biuta tani mai vei kemuni yadua na mataqali ca na yaloca, cudru, cudru, qoqolou, kei na veivakalolomataki na vosa, ka vakakina na veika kece na rawa ni vakamavoataki." (Efeso 4:31)

Painiataka na iwase ni vulici ni veivosoti me so na tolusagavulu, harmonizes o Dr. Bob Enright, e dua na saikoloji mai na univesiti ni Wisconsin, Madison, kei Paula. E kaya o Dr. Enright ni "ni sa cudru sara na titobu kei na tudei ena dua na gauna, e rawa ni cakava e dua na naba ena keda systemically." (Namonita) Chiming kei na Enright ni o Dr. sai koya na Chida ni Yoichi, e dua na MD kei na PhD era kunei ni wiwi ni cudru kei na veimecaki ni unharnessed sa vakadodonu semati ki na dua na ririko cecere ni mate ni uto. (Ivolaniveisiga ni koronivuli ni Amerika ni Cardiology, 2009) Veivakayaloqaqataki, "ni o kauta tani na cudru," e kaya o Dr. Enright, "yalovakacegu nomu Masela, o sa sega soti ni lomaleqa, o sa na levu cake na igu, na rawa ni vaqaqacotaka na ivakarau ni nomu immune." (Na monita)

E lasa, sega ni dodonu me dua na luluvu ca cudru. "E sega ni cala ena cudru bulabula," Ripote o Dr. Enright. (Namonita) Na iApositolo o Paula duavata o ia ena vakuri ni o sega ni dodonu ni lako i moce cudru. "Me wrathful, ia e sega ni ivalavala ca; me kakua ni yaco na matanisiga tuvanaka tiko ko ni sa tikoga na cudru." (Efeso 4:26) Na vosa me na bulataka.

Tokona na vuku ni noda vosoti me vaka a vakavulica o dua dina o Jisu na kai Nasareci na dauvakadidike dina. Ka me era vakatitiqataki koya era tiko kina e dua na Jisu makawa ni vakatitiqa, yalovinaka kakua ni cudruvi au me baleta na vakasama ki na proofs e vuqa na ilesilesi ena isoqoni oqo ka vakacala na nomu vakabauta. Ia, kevaka ko ni sa cudruvi au, sega na lomaocaoca.

Au sa vosoti iko.

 

 

Filipino (computer translation)

Tulad ni Jesus, pabor sa agham na pagpapatawad

Firpo file ng dihital Newsmagazine

pamamagitan ng Firpo Carr

Pebrero 13, 2017

Sinabi ni Jesus na taga Nazaret ka dapat "patawarin ang iyong kapatid mula sa iyong puso." (Mateo 18:35, New World Translation) Katulad ng kanyang Ama si Jehova Diyos, si Jesus ay "pagtuturo mo para sa kapakanan ng iyong sarili." (Isaias 48: 17) Paano na kaya? Sinasagot ng propesor na si Dr. Loren Toussaint, isang sikologo sa Luther College sa Decorah, Iowa, sa pagsasabing: "Ang matutong patawarin ang mga nanakit sa iyo ay makabuluhang mapabuti kapwa sikolohikal na kagalingan at kalusugan ng katawan." (Monitor sa Psychology, Enero 2017) Ngunit ay ang pagpapatawad sa lahat na ito ay basag ang maging?

            Ang timbang ng mga siyentipikong katibayan: pagpapatawad pinagagaan ang timbang o bigat ng isang hinanakit off mo. "Pananaliksik ay ipinapakita na ang kapatawaran ay naka-link sa mga kinalabasan ng kalusugan tulad ng mga nabawasan balisa, depression at pangunahing psychiatric disorder," sabi ng Monitor, "pati na rin kapag may mas kaunting mga sintomas sa kalusugan ng katawan at mas mababang mga rate ng mortalidad." Ngunit, hindi ito natatapos doon. "Sa katunayan," patuloy ng Monitor , "mananaliksik ay nagkamal ng sapat na katibayan ng mga pakinabang ng pagpapatawad upang punuin ang isang aklat."

            Agham pabor tao ng pananampalataya: habang ang ilang mga tao ay natural mas mapagpatawad, ay ito dapat ang walang gulat na "ang mga tao na magkaroon ng isang relihiyon na pananampalataya din ay tila may isang nakapangibabaw sa pagpapatawad" ay nagpapahayag ng Monitor. Sa konteksto ng panalangin, tinalakay ni Jesus ang kahalagahan ng pagpapatawad. (Mateo 6:5-15) Intriguingly, sabi ng Monitor na "ni Toussaint din natuklasan ng pananaliksik na para sa mga relihiyosong tao, panalangin maaari mapalakas ng kapatawaran."

Galit vs. pagpapatawad: ang Biblikal na salitang Griyego para sa "magpatawad" ay aphiémi (ἀφίημι), at ito ay nangangahulugang "to let go." Iyon ay nangangahulugan na sa halip na pagtanggap sa kung ano ang Dr. Enright tawag "nakakalason galit" kapag ang isang tao nasasaktan ka, dapat mong ipaalam na galit pumunta at magpatawad "mula sa iyong puso." Na sinusundan ang mga linya, disipulo ni Hesus ang mga Apostol na si Pablo ay sumulat sa mga kapwa mananampalataya: "Ilagay malayo kayo sa bawat uri ng malisyosong kapaitan, galit, poot, hiyawan, at mapang-abusong pananalita, pati na makasasama sa lahat ng bagay." (Mga Taga Efeso 4:31)

Pagtuturo ng ebanghelyo sa pag-aaral ng kapatawaran para sa mga ilang na tatlong dekada, Dr. Bob Enright, isang sikologo sa University ng Wisconsin, Madison, harmonizes kay Pablo. Dr. Enright sinabi na "kapag galit ay lubhang malalim at pangmatagalang, ito ay isang numero sa atin systemically." (Monitor) Nanlalait in sa Dr. Enright ay Yoichi Chida, MD at PhD na nakatuklas na ang mapait na galit at poot sa unharnessed ay direktang naka-link sa isang mataas na panganib ng sakit sa puso. (Ang mga journal ng American College ng kardyolohiya, 2009) Kaamuan, "kapag kayo ay kumuha alisan ng galit," sabi ni Dr. Enright, "relaks iyong muscles, hindi gaanong sabik ka, ikaw ay may mas maraming enerhiya, mapapalakas ang iyong immune system." (Monitor)

Nakatutuwa, galit hindi kailangang maging isang negatibong damdamin. "May ay walang mali sa malusog na galit," ulat ni Dr. Enright. (Monitor) Ang Apostol na si Pablo ay sumang-ayon ngunit idinagdag na hindi dapat pumunta ka sa kama na galit. "Maging wrathful, ngunit huwag magkasala; Huwag hayaang ang araw na itinakda habang hindi ka pa galit." (Mga Taga Efeso 4:26) Mamuhay ayon sa mga salita.

Tunay na siyentipiko suportahan ang karunungan ng pagpapatawad nang ituro ng isang tunay na si Jesus ng Nazaret. At sa namimintas na nagdududa sa pag-iral ng isang makasaysayang Hesus, mangyaring huwag kang magalit sa akin para sa pagtawag ng pansin sa maraming pagpapatunay sa serye na ito na salungat sa inyong paniniwala. Ngunit, kung ikaw ay nagalit sa akin, walang problema.

Patawarin ko kayo.

 

 

 

Finnish (computer translation)

Aivan kuten Jeesus, tiede suosii anteeksiantava

Firpo tiedostoja digitaalinen uutislehti

Firpo Carr

13 helmikuu 2017

Jeesus Nasaretilainen sanoi, sinun pitäisi "anteeksi veli sydämestäsi." (Matt. 18:35, uuden maailman käännös) Kuten hänen isänsä Jehova Jumala Jeesus on "opetus voit nauttia itse." (Jesaja 48:17) Miten niin? Professori, tohtori Loren Toussaint, Luther College Decorah, Iowa, psykologi vastaa sanomalla: "Oppiminen anteeksi niille, jotka satuttaa sinua voi merkittävästi parantaa psyykkistä hyvinvointia ja fyysistä terveyttä." (Näytön psykologia, tammikuuta 2017 alkaen) Mutta anteeksi kaikki se krakatun enintään olla?

            Tieteellistä näyttöä: anteeksiantava nostaa painoa tai taakkaa pois kaunaa. "Tutkimus on osoittanut, että anteeksianto liittyy mielenterveyden tuloksia kuten vähentää ahdistusta, masennusta ja suuria häiriöitä" sanoo Monitor"sekä vähemmän fyysistä terveyttä oireet ja alhaisempi kuolleisuus." Mutta se ei lopu tähän. "Itse asiassa" näyttö on edelleen "tutkijat kerännyt riittävästi todisteita eduista anteeksi täyttää kirjan."

            Tiede suosii ihmiset of Faith: jotkut ihmiset ovat luonnostaan enemmän anteeksi, se ei pitäisi olla yllätys että "ihmiset, joilla on uskonnollinen usko näyttävät yliotteen anteeksi" ilmoittaa seurata. Rukouksen yhteydessä Jeesus keskusteli tärkeää anteeksiantava. (Matt. 6:5-15) Intriguingly monitori sanoo, että "Toussaint n tutkimus on löytänyt myös uskonnollisia ihmisiä rukous voi parantaa anteeksi."

Viha ja anteeksianto: Raamatun Kreikan sana "anteeksi" on aphiémi (ἀφίημι), ja tarkoittaa "päästää." Tämä tarkoittaa, että sen sijaan, että käsittää mitä Dr. Enright puhelut "myrkyllinen anger", kun joku loukkaa sinua, sinun pitäisi antaa että viha irti ja anteeksi "sydämestäsi." Samoilla linjoilla Jeesuksen opetuslapsi Apostoli Paavali kirjoitti uskoviin: "Laittaa pois itsestänne kaikenlaista haittaohjelmien katkeruutta, vihaa, vihaa, huutaa, ja loukkaava puhe, sekä kaikki vahingolliset." (Ef. 4:31)

Uraauurtava tutkimus anteeksi kolme vuosikymmentä, Dr. Bob Enright, yliopiston Wisconsin Madison, psykologi sointuvat Paul. Dr. Enright sanoi, että "kun viha on erittäin syvä ja pitkäkestoinen, se voi tehdä meille useita systeemisesti." (Näyttö) Dr. Enright chiming on Yoichi Markus, MD ja PhD, joka huomasi, että katkera viha ja valjastamattoman vihamielisyys ovat suoraan yhteydessä kohonnut riski sydänsairauksia. (Lehdessä American College of Cardiology, 2009) Rohkaisevaa "kun voit päästä eroon vihasta," sanoo tohtori Enright, "lihakset rentoutuvat, olet vähemmän ahdistunut, sinulla on enemmän energiaa, tehostaa immuunijärjestelmän" (Näyttö)

Kiinnostavaa kyllä viha ei tarvitse olla kielteisiä tunteita. "Ei mitään vikaa terveistä vihaa" kertoo tohtori Enright. (Näyttö) Apostoli Paavali suostuu, mutta lisäsi, että sinun pitäisi mennä nukkumaan vihainen. "Olla vihainen, mutta emme kuitenkaan tee syntiä; Älä anna auringonlaskua, kun olet yhä vihainen." (EF 4:26) Sanat elää.

Tutkijoihin tukea viisauden anteeksiantava opettanut todellinen Jeesus Nasaretilaisesta. Ja jotta epäilijöitä, jotka epäilevät historiallisen Jeesuksen olemassaolosta, älä ole minulle vihainen vaatia paljon todisteita tässä sarjassa, jotka ovat ristiriidassa usko. Mutta jos olet vihainen minulle, ei hätää.

Minä annan sinulle anteeksi.

 

 

French (computer translation)

À l'instar de Jésus, faveurs de Science pardonner

Le magazine numérique de fichiers Firpo

par Firpo Carr

13 février 2017

Jésus de Nazareth dit vous devriez « pardonner ton frère de ton cœur. » (Matthieu 18:35, traduction du monde nouveau) Comme son père Jéhovah Dieu, Jésus est « l'enseignement vous permet de profiter vous-même. » (Esaïe 48:17) Comment ça ? Professeur Dr. Loren Toussaint, psychologue à Luther College à Decorah, Iowa, répond en disant : « Apprendre à pardonner à ceux qui vous blesser peut améliorer considérablement leur bien-être psychologique et la santé physique. » (Moniteur sur la psychologie, janvier 2017) Mais pardon tout ce qu'il est fissuré à le pour être ?

            Le poids de la preuve scientifique: pardonner soulève le poids ou le fardeau d'une rancune vous. « Recherche a montré que le pardon est liée aux résultats de santé mentale tels que la réduction de l'anxiété, de dépression et de troubles psychiatriques majeurs, » dit le moniteur, « ainsi qu'avec moins de symptômes de santé physique et les taux de mortalité plus faibles. » Mais, il ne s'arrête pas là. « En fait, » moniteur continue, « chercheurs ont amassé assez de preuves des avantages du pardon à remplir un livre. »

            Science favorise les gens de la foi: alors que certaines personnes sont naturellement plus indulgents, il n'est pas surprenant que « les gens qui ont une foi religieuse semblent aussi avoir un dessus en pardonnant » déclare le moniteur. Dans le cadre de la prière, Jésus discuté de l'importance de pardonner. (Matthieu 6:5-15) Curieusement, Monitor affirme que « recherche de Toussaint a également constaté que pour les gens religieux, la prière peut stimuler pardon. »

Colère vs pardon: le mot grec biblique de « pardonner » est aphiémi (ἀφίημι), et veut dire « lâcher prise ». Cela signifie qu'au lieu d'embrasser ce que Dr. Enright appels « toxique colère » quand quelqu'un vous offense, vous devriez laisser cette colère aller et pardonner « de ton coeur. » Le long de ces lignes, disciple de Jésus l'apôtre Paul a écrit aux autres croyants : « Mettre loin de vous toutes sortes d'amertume malveillante, colère, colère, hurlant et discours injurieux, ainsi que tout préjudice. » (Ephésiens 04:31)

Pionnier de l'étude du pardon depuis quelque trois décennies, Dr Bob Enright, psychologue à l'Université du Wisconsin, Madison, s'harmonise avec Paul. Dr. Enright a déclaré que « lorsque la colère est très profond et de longue durée, il peut faire un certain nombre nous systémique. » (Moniteur) Carillon avec Dr. Enright est Yoichi Chida, MD et PhD qui a découvert que l'amère colère et hostilité inexploitée sont directement liés à un risque élevé de maladie cardiaque. (Journal de l'American College of Cardiology, 2009) Fait encourageant, « quand vous débarrasser de la colère », dit m. Enright, « vos muscles se relâchent, vous êtes moins anxieux, vous avez plus d'énergie, peut renforcer votre système immunitaire. » (Moniteur)

Fait intéressant, la colère n'a pas à être une émotion négative. « Il n'y a rien de mal avec la saine colère, », rapporte m. Enright. (Moniteur) L'apôtre Paul est d'accord, mais ajouté que vous ne devriez pas aller au lit en colère. « Être courroucé, mais ne péchez pas ; ne laissez pas le soleil alors que vous êtes toujours en colère. » (Ephésiens 04:26) Mots à vivre.

Vrais scientifiques soutiennent la sagesse de pardonner telle qu'enseignée par un vrai Jésus de Nazareth. Et pour les sceptiques qui doutent de l'existence d'un Jésus historique, s'il vous plaît ne soyez pas en colère contre moi pour attirer l'attention sur les nombreuses preuves de cette série qui contredisent votre croyance. Mais, si vous êtes en colère contre moi, pas de soucis.

Je te pardonne.

 

 

German (computer translation)

Genau wie Jesus, Wissenschaft Gefälligkeiten zu vergeben

Der Geib Dateien Digital Nachrichtenmagazin

von Firpo Carr

13. Februar 2017

Jesus von Nazareth sagte Sie "dein Bruder aus deinem Herzen verzeihen sollte." (Matthäus 18:35, neue-Welt-Übersetzung) Wie sein Vater Jehovah Gott lehrt Jesus"selbst profitieren Sie." (Jesaja 48:17) Wie das? Professor Dr. Loren Toussaint, ein Psychologe an Luther College in Decorah, Iowa, antwortet mit den Worten: "Lernen, denen zu vergeben, die dich verletzt kann erheblich verbessern psychisches Wohlbefinden und körperliche Gesundheit." (Monitor auf Psychologie, Januar 2017) Aber ist die Vergebung, die alles, was es ist bis zu geknackt werden?

            Das Gewicht der wissenschaftlichen Erkenntnisse: Vergebung hebt das Gewicht oder die Belastung durch einen Groll los. "Die Forschung hat gezeigt, dass Vergebung zu psychischen Ergebnissen wie reduzierte Angst, Depression und großen psychiatrischen Erkrankungen verbunden ist", sagt Monitor"sowie mit weniger körperliche Gesundheit Symptome und niedrigere Sterblichkeit." Aber es ist noch nicht alles. "In der Tat," Monitor fährt fort, "haben Forscher genügend Beweise für die Vorteile der Vergebung, ein Buch zu füllen gesammelt."

            Wissenschaft Gefälligkeiten Menschen des Glaubens: während einige Leute natürlich mehr zu vergeben sind, sollte es keine Überraschung, die "Menschen, die einen religiösen glauben scheinen auch die Oberhand zu vergeben haben" Monitordeklariert werden. Im Rahmen des Gebets erörtert Jesus die Bedeutung der Vergebung. (Matthäus 6:5-15) Faszinierenderweise sagt Monitor , dass "Toussaint Forschung hat auch gefunden, dass für religiöse Menschen, Gebet um Vergebung steigern kann."

Wut vs. Vergebung: die biblische griechische Wort für "vergeben" ist Aphiémi (ἀφίημι), und bedeutet "gehen zu lassen." Das bedeutet, dass anstelle von was Dr. Enright Anrufe "toxische Wut" umarmen, wenn jemand Sie beleidigt, sollten Sie diese Wut gehen und vergib "aus deinem Herzen." In diesem Sinne Jesu Jünger der Apostel Paulus schrieb an Glaubensbrüder: "Gesetzt weg von euch jede Art von bösartigen Bitterkeit, Wut, Zorn, schreien, und beleidigende Rede, sowie alles schädlich." (Epheser 04:31)

Die Studie der Vergebung für drei Jahrzehnte wegweisend, harmoniert Dr. Bob Enright, Psychologe an der University of Wisconsin, Madison, mit Paul. Dr. Enright, sagte, dass "wenn Wut sehr tief und lang anhaltend ist, es eine Zahl auf uns systemisch tun kann." (Monitor) Geläute mit Dr. Enright ist Yoichi Chida, ein MD PhD, entdeckte, dass bittere Wut und Feindseligkeit brachliegende direkt auf ein erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen verbunden sind. (Journal of the American College of Cardiology, 2009) Ermutigend ist, dass "Wenn Sie Ärger loszuwerden," sagt Dr. Enright, "Ihre Muskeln zu entspannen, Sie sind weniger ängstlich, Sie haben mehr Energie, Ihr Immunsystem stärken können." (Monitor)

Interessanterweise muss die Wut keine negative Emotion werden. "Es gibt nichts falsch mit gesunden Zorn", berichtet Dr. Enright. (Monitor) Der Apostel Paulus stimmt aber hinzugefügt, dass Sie ins Bett wütend gehen sollte. "Zornig sein, aber nicht die Sünde; lassen Sie nicht den Sonnenuntergang, während Sie immer noch wütend sind." (Epheser 04:26) Worte zu leben.

Echte Wissenschaftler unterstützen die Weisheit wie eine echte Jesus von Nazareth lehrte zu vergeben. Und für Skeptiker, die die Existenz des historischen Jesus zu zweifeln, bitte seien Sie nicht böse auf mich für die Aufmerksamkeit, die viele Beweise in dieser Serie, die Ihren Glauben widersprechen. Aber, wenn Sie wütend auf mich, keine Sorge.

Ich verzeihe dir.

 

 

Greek (computer translation)

Ακριβώς όπως ο Ιησούς, επιστήμη Μπομπονιέρες επιεικής

Το Firpo αρχεία ψηφιακής Newsmagazine

από Firpo Carr

13 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είπε θα πρέπει να «συγχωρούμε τον αδελφό σας από την καρδιά σου.» (Κατά Ματθαίον 18:35, μετάφραση νέου κόσμου) Σαν τον πατέρα Ιεχωβά Θεό, ο Ιησούς «διδασκαλία να ωφελήσει τον εαυτό σας.» (Ησαΐας 48:17) Πώς έτσι; Καθηγητής Δρ Λόρεν Toussaint, ψυχολόγος στο Luther College στην Decorah, Αϊόβα, απαντά λέγοντας: «Μαθαίνοντας να συγχωρήσω αυτούς που με πληγώνουν μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τόσο ψυχολογική ευημερία και τη σωματική υγεία.» (Οθόνη στην ψυχολογία, Ιανουαρίου 2017) Αλλά είναι όλα αυτά που είναι ραγισμένα μέχρι να είναι συγχώρεση;

            Το βάρος των επιστημονικών στοιχείων: επιεικής σηκώνει το βάρος ή το βάρος της μια μνησικακία μακριά σας. «Έρευνα έχει δείξει ότι η συγχώρεση είναι συνδεδεμένη με την ψυχική υγεία αποτελέσματα, όπως μειωμένη άγχος, κατάθλιψη και σημαντικότερες ψυχιατρικών διαταραχών,» λέει την οθόνη, «καθώς και με λιγότερα συμπτώματα σωματικής υγείας και χαμηλότερων ρυθμών θνησιμότητας.» Όμως, δεν σταματά εκεί. «Στην πραγματικότητα,» οθόνη συνεχίζει, «οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για τα οφέλη της συγχώρεσης για να συμπληρώσετε ένα βιβλίο.»

            Επιστήμη Μπομπονιέρες ανθρώπους της πίστης: ενώ μερικοί άνθρωποι είναι φυσικά πιο επιεικής, θα πρέπει να είναι καμία έκπληξη ότι «οι άνθρωποι που έχουν μια θρησκευτική πίστη φαίνεται επίσης να έχουν το πάνω χέρι σε επιεικής» δηλώνει οθόνη. Στο πλαίσιο της προσευχή, ο Ιησούς συζήτησαν τη σημασία της συγχωρεί. (Κατά Ματθαίον 6:5-15) Ενδιαφέρουσας, οθόνη λέει ότι «του Toussaint έρευνα έχει επίσης βρεθεί ότι για τις θρησκευτικές τους ανθρώπους, η προσευχή μπορεί να ενισχύσει συγχώρεση.»

Ο θυμός εναντίον συγχώρεση: Η βιβλική ελληνική λέξη «συγχωρεί» είναι aphiémi (ἀφίημι), και σημαίνει «να αφήσει να πάει.» Αυτό σημαίνει ότι αντί να ενστερνιστεί ό, τι ο Δρ Enright κλήσεις «τοξικά θυμός», όταν κάποιος προσβάλλει σας, πρέπει να αφήσετε το θυμό πάει και συγχωρεί «από την καρδιά σου.» Κατά μήκος αυτών των γραμμών, μαθητής του Ιησού ο Απόστολος Παύλος έγραψε σε συμπολίτες τους πιστούς: «Βάλει μακριά από τους εαυτούς σας κάθε είδους κακόβουλο πίκρα, θυμό, οργή, ουρλιάζοντας, και καταχρηστική ομιλία, καθώς και όλα όσα ζημιογόνες.» (Εφεσίους 4:31)

Πρωτοποριακή μελέτη της συγχώρεση για περίπου τρεις δεκαετίες, ο Δρ Bob Enright, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin, Μάντισον, εναρμονίζεται με τον Paul. Ο Δρ Enright είπε ότι «όταν ο θυμός είναι πολύ βαθιά και μακράς διαρκείας, μπορεί να κάνει έναν αριθμό σε εμάς συστημικά.» (Οθόνη) Chiming με Δρ Ένραϊτ είναι Yoichi Chida, MD και PhD που ανακάλυψε ότι η πικρή θυμό και εχθρότητα αχρησιμοποίητων συνδέονται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής νόσου. (Περιοδικό του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας, 2009) Είναι ενθαρρυντικό ότι, «όταν μπορείτε να απαλλαγείτε από θυμό», λέει ο Δρ Enright, «μύες σας χαλαρώνουν, είστε λιγότερο ανήσυχοι, έχετε περισσότερη ενέργεια, μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα.» (Οθόνη)

Είναι ενδιαφέρον ότι ο θυμός δεν πρέπει να είναι ένα αρνητικό συναίσθημα. «Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με υγιή θυμό,» αναφέρει ο Δρ Enright. (Οθόνη) Ο Απόστολος Παύλος συμφωνεί αλλά πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να πάει στο κρεβάτι θυμωμένος. «Είναι οργισμένος, αλλά μην την αμαρτία? Μην αφήνετε τον ήλιο ενώ είσαι ακόμα θυμωμένος.» (Εφεσίους 4:26) Λέξεις για να ζήσεις.

Πραγματικούς επιστήμονες υποστηρίζουν τη σοφία της συγχωρεί όπως διδάσκεται από το ένα πραγματικά ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Και να σκεπτικιστές που αναμφίβολα την ύπαρξη ένα ιστορικό Ιησού, παρακαλούμε να μην είναι θυμωμένος μαζί μου για καλώντας την προσοχή σε τις πολλές αποδείξεις σε αυτήν την σειρά που έρχονται σε αντίθεση με την πίστη σας. Αλλά, εάν είστε θυμωμένος μαζί μου, μην ανησυχείτε.

Σε συγχωρώ.

 

 

Haitian Creole (computer translation)

Menm jan Jezi, syans Favorise Pardonner

Newsmagazine Digital Firpo Fichiers

pa Firpo Carr

13 fevriye 2017

Jezi, moun Nazarèt la te di ke nou ta dwe "padone frè nou nan kè ou." (Matye 18:35, New mondyal tradiksyon) Tankou Bondye Jéhovah papa l, Jésus "moutre nou pou benefis ou menm." (Ezayi 48:17) Konbyen konsa? Dr. pwofesè Loren Tousen, yon sikolojis nan kolèj Lutè Kin nimewo nan Decorah, Iowa, repons pa t' ap di: "Aprann jan pou padone moun ki fè ou mal kapab siyifikativman amelyore sikolojik alèz ak lasante." (Ki monitè kè bebe sou sikoloji, 2017 Janvye) Men, ou padonnen tout sa l' fele leve pou li?

            A chay la syantifik evidans, dezyem prèv: Pardonner mécaniques chay la oubyen ou bay bojan yon move santiman li genyen sou ou. "Rechèch te montre ke padonnen te lye a mantal sante rezilta yo tankou diminye tray, kè mare/sere ak pi gwo pwoblèm ikatri," di ki monitè kè bebe, "kòm byen menm jan ak mwens sante fizik jan ou santi ou pi ba pousantaj timoun ki mouri yo." Men, li pa janm sispann gen. "Vre," ki monitè kè bebe ap kontinye, "chèchè ap a ase evidans, dezyem prèv nan benefis padon pou ranpli yon liv."

            Syans Favorise moun ki gen konfyans: pandan kèk moun yo natirèlman plis pardonner, sa ta dwe pa sipwiz ke "moun ki kwè yon relijye tou nou konprann m' ap yon men upper nan pardonner" deklare endepandans ki monitè kè bebe. Nan yon kontèks lapriyè Jésus te diskite bagay ki pardonner. (Matthew 6:5-15) Intriguingly, ki monitè kè bebe te di ke "rechèch Tousen a te jwenn li tou sa pou moun relijye, lapriyè nan pye ka ranfòse padonnen."

Move san kont padonnen: Biblik grèk lòd pou yo te "padone", ki se aphiémi (ἀφίημι), ak sa vle di "pou, y' ap kite." Sa vle di ke olye de globale ki Dr. Enright apèl "toksik move san" lè yon moun porte ou, ou ta dwe kite move san sa ale ak padon "nan kè nou." Nan lin sa yo, disip Jezi te apòt Paul te ekri pou kamarad jan de karaktè konsa: "Jete byen lwen nou menm tout kalite amertume move, kòlè, kòlè, apènn, ak abizif diskou, tankou tout bagay blesan." (Ephesians 4:31)

Pionnier etid la, Bondye va padonnen pou kèk twa deseni, Dr. Bob Enright, yon sikolojis nan a Inivèsite Wisconsin, Madison, sa ak Paul. Dr. Enright te di ke "lè fache an fin konprann ak dirab depi lontan, li ka fè anpil sou nou plan." (Ki monitè kè bebe) Chiming ak Enright Dr. Se Yoichi Chida, yon MD PhD ki te dekouvwi ke anmè fache e yo te unharnessed ostilite dirèkteman te lye pou yon risk anlè maladi kè. (Jounal kolèj Ameriken ki maladi kè, 2009) Est, "lè ou debarase li wè mò," di Dr. Enright, "ou misk Lache kò ou, ou gen mwens kè sere, ou gen plis fòs, sistèm a gen ou ka bay/pote jarèt." (Ki monitè kè bebe)

Est, move san pa gen pou fè yon mosyon negatif. "Pa gen anyen mal pase avèk move san an sante," Dr. Enright te rapòte. (Ki monitè kè bebe) Apòt Paul dakò men te ajoute ke ou pa ta dwe ale nan kabann fache. "Wrathful, men, pa fè peche. pa kite solèy la etabli pandan ou toujou fè kòlè." (Ephesians 4:26) Pawòl pou viv avèk.

Vrè syantis yo sipòte bon konprann pardonner jan apwann pa yon vrè Jezi, moun Nazarèt. Ak pou doute ki doute egzistans istorik Jezi yon, souple ou pa bezwen fache sou mwen pou rele koute anpil prèv yo nan seri sa a ki te kontrè ou kwè. Men, si ou move sou mwen, pa sousi.

Mwen padone ou.

 

 

Hebrew (computer translation)

. בדיוק כמו ישו, מדע טובות סלחנית

Newsmagazine דיגיטלית קבצי Firpo

על ידי Firpo קאר

פברואר 13, 2017

ישוע מנצרת אמר שאתה צריך "לסלוח אחיך מהלב שלך." (מתיו 18:35, תרגום העולם החדש) כמו שלו אבי יהוה האלוהים, ישו "מלמד אותך לטובת עצמך." (ישעיהו 48:17) הכיצד? פרופ ד ר לורן טוסאנט, פסיכולוג ספרנות בקולג Decorah, איווה, עונה באומרו: "ללמוד לסלוח לאלו שפגעו בך יכול באופן משמעותי לשפר את רווחתו הפסיכולוגית והן בריאות גופנית." (צג על פסיכולוגיה, ינואר 2017) אבל האם מחילה שכל מה שציפו מהם להיות?

            משקל של ראיות מדעיות: סלחנית מרים את המשקל או את הנטל של טינה ממך. "מחקרים הוכיחו כי מחילה מקושר לתוצאות נפשיות כגון הפחתת חרדה, דיכאון, הפרעות פסיכיאטריות הגדולות," אומר צג, "כמו גם כמו עם פחות תסמינים בריאות גופנית, שיעורי התמותה נמוכה". אבל, זה לא נגמר שם. "למעשה," צג ממשיך, "החוקרים צבר מספיק ראיות. היתרונות של מחילה כדי למלא ספר."

            מדע טובות אנשים של אמונה: בעוד כמה אנשים נמצאים באופן טבעי יותר סלחנית, זה צריך להיות מפתיע "אנשים שיש להם אמונה דתית גם נראה שיש לו יתרון ב סלחנית" מכריזה על צג. בהקשר של תפילה, ישוע התייחס לחשיבות סלחנית. (מתי 6:5-15) מסקרן, צג אומר כי "של טוסון מחקרים גם מצאו כי אנשים דתיים, תפילה יכול להגביר מחילה."

כעס לעומת מחילה: המילה היוונית המקראי "לסלוח" הוא aphiémi (ἀφίημι), משמעותה "תרפה. זה אומר כי במקום מאמץ ד ר אנרייט שיחות "רעילים זעם על מה" כשמישהו מעליב אותך, אתה צריך לתת את הכעס הזה ונלך סולח "מכל"הלב. לאורך שורות אלה, תלמידו של ישוע השליח שאול כתב המאמינים: "לשים הרחק את עצמכם כל סוג של מרירות זדוני, כעס, זעם, צעקות, דיבור מתעלל, וכן כל דבר מזיק." (אל האפסיים 4:31)

חלוצי המחקר של מחילה במשך כשלושה עשורים, ד ר בוב אנרייט, פסיכולוג באוניברסיטת ויסקונסין, מדיסון, מהרמן עם פול. ד ר אנרייט אמר כי "כאשר הכעס הוא עמוק מאוד לאורך זמן, היא יכולה לעשות מספר לנו מערכתית." (צג) הניסוי עם ד ר אנרייט הוא Chida יויצ'י, MD, PhD שגילה מריר כעס ועוינות אדיר אך בלתי מנוצל מקושרות ישירות אל סיכון גבוה למחלות לב. (כתב העת של המכללה האמריקאית של קרדיולוגיה, 2009) . Encouragingly, "כאשר אתה מקבל להיפטר כעס," אומר ד"ר אנרייט,"את השרירים שלך. תירגע, אתה פחות וחרדים, יש לך יותר אנרגיה, יכול לחזק את המערכת החיסונית שלך." (צג)

מעניין, כעס לא חייב להיות רגש שלילי. "אין שום בעיה עם כעס בריא," מדווחת ד ר אנרייט. (צג) השליח שאול מסכים אך הוסיף כי לא כדאי לך למיטה. "להיות הדהרמאקאיה, אך לא חטא; אל תתנו את השמש שוקעת בזמן שאתה עדיין כועס." (אל האפסיים 4:26) מילים כדרבנות.

מדענים אמיתיים תומכים חכמת סלחני כמו בהדרכת של ישוע מנצרת אמיתי. כדי הספקנים שפקפקו על קיום ישו ההיסטורי, בבקשה אל תכעסי שהתקשרת תשומת לב בהוכחות רבות בסדרה זו הסותרת את האמונה שלך. אבל, אם אתה כועס עלי, אין דאגות.

. אני סולחת לך

 

 

Hindi (computer translation)

ईसा मसीह की तरह, विज्ञान एहसान क्षमा

Firpo फ़ाइलें डिजिटल Newsmagazine

Firpo Carr द्वारा

13 फरवरी, 2017

नासरत का यीशु ने कहा कि आप "अपने भाई अपने दिल से माफ कर देना चाहिए." (मैथ्यू 18:35, नई दुनिया अनुवाद) उनके पिता यहोवा परमेश्वर की तरह, यीशु "आप अपना कल्याण करना सिखा रही है." (यशायाह 48:17) कैसे इतने? प्रोफेसर डॉ Loren Toussaint, लूथर कॉलेज Decorah, आयोवा, में एक मनोवैज्ञानिक कह रही द्वारा जवाब: "जो लोग तुम्हें चोट माफ कर सीखने को सुधार कर सकते हैं काफी शारीरिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक अच्छी तरह से जा रहा." (मनोविज्ञान पर मॉनिटर, जनवरी 2017) लेकिन है कि सभी इसे होना करने के लिए है ऊपर फटा माफी?

            वैज्ञानिक सबूत के वजन: क्षमा लिफ्टों वजन या आप से एक शिकायत का बोझ। "अनुसंधान से पता चला है कि माफी जैसे कम चिंता, अवसाद और प्रमुख मनोरोग विकार, मानसिक स्वास्थ्य परिणाम के लिए जुड़ा हुआ है" मॉनिटर, कहते हैं "रूप में अच्छी तरह से कम लक्षण शारीरिक स्वास्थ्य और कम मृत्यु दर के रूप में के साथ." लेकिन, यह वहाँ बंद नहीं करता है। "वास्तव में," मॉनिटर जारी है, "शोधकर्ताओं ने पर्याप्त सबूत की एक किताब को भरने के लिए माफी का लाभ कमाया है."

            विज्ञान एहसान लोगों की आस्था: जबकि कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से अधिक क्षमा कर रहे हैं, यह कोई आश्चर्य है कि एक धार्मिक आस्था भी क्षमा करने में एक ऊपरी हाथ है लगता है लोग हैं जो" मॉनिटरवाणी होना चाहिए। प्रार्थना के संदर्भ में, यीशु ने क्षमा के महत्व पर चर्चा की। (मत्ती 6:5-15) दिलचस्प, मॉनिटर कहते हैं, "Toussaint का अनुसंधान भी कि धार्मिक लोगों के लिए, क्षमा प्रार्थना को बढ़ावा कर सकते हैं पाया गया है कि."

क्रोध बनाम माफी: aphiémi बाइबिल ग्रीक शब्द "माफ" के लिए है (ἀφίημι), और यह "जाने दो." का मतलब है इसका मतलब है कि जब कोई क्या dr. Enright कॉल "विषाक्त क्रोध" गले लगाने के बजाय आप नाराज, आप उस क्रोध पर जाएँ और "अपने दिल से." माफ कर देना चाहिए इन पंक्तियों के साथ, भाई-बहनों के लिए यीशु शिष्य प्रेरित पौलुस ने लिखा: "अपने आप से दूर हर प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कड़वाहट, क्रोध, क्रोध, चिल्ला, और अपमानजनक भाषण, ही हानिकारक सब कुछ डाल दिया." (इफिसियों 4:31)

क्षमा का अध्ययन कुछ तीन दशकों के लिए अग्रणी, dr. बॉब Enright, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय, मैडिसन, पर एक मनोवैज्ञानिक पॉल के साथ harmonizes. डॉ. Enright ने कहा कि "जब क्रोध बहुत गहरा और लंबे समय तक चलने है, यह हम पर एक संख्या प्रणालीबद्ध कर सकते हैं कि." (मॉनिटर) डॉ. Enright साथ आवाज़ आ रही Yoichi Chida, एक एमडी और पीएचडी जो कि कड़वा क्रोध और unharnessed दुश्मनी सीधे हृदय रोग के एक उच्च जोखिम के लिए लिंक कर रहे हैं की खोज की है। (अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलोजी के जर्नल, 2009) वैसे, dr. Enright, "अपनी मांसपेशियों को आराम, आप कम चिंतित रहे हैं, आप और अधिक ऊर्जा है, अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं." कहते हैं, "जब"आप का क्रोध से छुटकारा, (मॉनिटर)

दिलचस्प है, क्रोध एक नकारात्मक भावना हो नहीं है। डॉ. Enright की रिपोर्ट "वहाँ स्वस्थ क्रोध के साथ गलत कुछ भी नहीं है"। (मॉनिटर) प्रेरित पौलुस मानते हैं लेकिन कहा कि आप गुस्सा बिस्तर पर जाना चाहिए। "क्रुद्ध हो, लेकिन नहीं पाप है; आप अभी भी गुस्से में हैं, जबकि स्थापित सूर्य मत करो." (इफिसियों 4:26) शब्द द्वारा रहने के लिए।

असली वैज्ञानिक बुद्धि के रूप में एक असली नासरत का यीशु के द्वारा सिखाया क्षमा करने का समर्थन करते हैं। और skeptics, जो एक ऐतिहासिक यीशु के अस्तित्व पर शक करने के लिए कृपया अपने विश्वास के खिलाफ इस श्रृंखला में कई सबूत की ओर ध्यान फोन करने के लिए मेरे साथ गुस्सा मत होना। लेकिन, अगर आप मेरे साथ, कोई चिंता नहीं नाराज हैं।

मैंने तुम्हें माफ किया।

 

 

Hmong Daw (computer translation)

Ib yam li Yexus, Science Favors Forgiving

Lub Firpo ntaub ntawv cov Newsmagazine

yog Firpo Carr

Lub ob hlis ntuj 13, 2017

Yexus txog pem lub ntoos Naxales hais tias koj yuav tsum "zam txim rau koj tus kwv tij ntawm koj lub plawv." (Matthew 18:35, New World txhais lus) Ib yam li nws txiv Jehovah Vajtswv, Yexus yog "kev qhia koj mus pab tau koj tus kheej." (Yaxayas 48:17) Hais li cas? Xibfwb Dr. Loren Toussaint, muaj kev puas siab ntsws ntawm Luther kawm ntawv qib siab hauv Decorah, Iowa, teb hais tias: "Kev zam txim rau cov neeg uas ua rau koj yuav nws ua kom puas hawv thaj thiab kev noj." (Saib rau Psychology, lub ib hlis ntuj 2017) Tab sis yuav pub tas ntawd nws yog tawg mus ua?

            The luj ntawm cov pov thawj Scientific: Forgiving lawd lub luj los nthuav lub cim tseg tuaj rau koj. "Kev soj ntsuam lawm hais tias pub yog txuas rau lub paj hlwb kev ua tau xws li kev ntxhov siab vim muaj kev nyuaj siab thiab loj hlwb ntshawv siab," hais saib, "kom zoo li mob mob huv lub cev tsawg zog thiab txo nqi tuag." Tab sis lawv tsis nres. "Qhov tseeb," saib ntxiv, "soj ntsuam ntawm muaj amassed txaus cov pov thawj ntawm cov kev pab uas pub rau koj ua ib phau ntawv."

            Science Favors neeg ntawm txoj kev ntseeg: Thaum ib co neeg tseem muaj forgiving ntau lawm, nws yuav tsum tsis muaj surprise "cov neeg uas muaj ib tug ntseeg ntseeg kuj zoo li muaj ib tug qaum tes hauv forgiving" declares saib. Lub ntsiab lus teb cov lus thov piv yeem, Yexus tham qhov tseem ceeb ntawm forgiving. (Matthew 6:5-15) Intriguingly, saib hais tias "Toussaint txoj kev tshawb fawb kuj pom muaj tias rau cov neeg ntseeg, nws yuav boost pub."

Npau taws thiab pub: Biblical Greek lo lus rau "zam" yog aphiémi (ἀφίημι), thiab nws txhais tau tias "los tso." Ntawd txhais tau tias tsis txhob embracing li Dr. Enright hu "zoo npau taws" thaum ib tug neeg offends koj, koj yuav tsum qhia rau tus npau taws mus thiab zam txim "ntawm koj lub plawv." Raws txoj kab, tswv Yexus thwjtim tus tub txib pov sau tau rau cov neeg ntseeg koj txog haujlwm: "Muab tso kom deb ntawm nej sawvdaws kheej txhua txhua txoj kev siab phem bitterness, npau taws, wrath, screaming, thiab hais meej, thiab raws li txhua yam paj." (Ephesians 4:31)

Pioneering txoj kev tshawb no uas pub rau ib txhia xyoo lawm peb, Dr. Bob Enright, muaj kev puas siab ntsws ntawm lub University Wisconsin, Nroog Madison, harmonizes nrog Paul. Dr. Enright hais tias "chim siab yog cov sib sib zog nqus heev thiab ntev, nws yuav ua tau ib tug xov tooj ntawm peb raug tag nrho." (Saib) Chiming maub Dr. Enright yog Yoichi Chida, ib MD PhD sab tias ab npau taws thiab unharnessed heev yog ncaj qha mus txuas rau ib qho kom muaj mob plawv. (Phau ntawv journal ntawm cov American College Cardiology, 2009) Encouragingly, "thaum koj rhuav tshem kev npau taws," hais tias Dr. Enright, "koj cov leeg so, koj nyob nraum qhov qis, koj muaj zog, koj tiv thaiv kab mob yeej has." (Saib)

Interestingly, npau taws tsis tas yuav ib tug tig tau tsis zoo. "Tsis tshuav dabtsi uas zoo npau taws," ntaub ntawv qhia txog Dr. Enright. (Saib) Tus tub txib pov pom tab sis ntxiv tias koj tsis mus pw npau taws. "Yuav wrathful, tiam sis tsis ua kev txhaum; txhob cia lub hnub teev thaum koj tseem chim." (Ephesians 4:26) Lo lus nyob ntawm.

Zaum tiag txhawb lub txhab ntawm forgiving raws li qhia ntawm tus tiag Yexus txog pem lub ntoos Naxales. Thiab kom skeptics uas doubt lub keeb kwm Yexus lub hav zoov, thov tsis txhob npau taws rau kuv tau hu kom cov proofs ntau hauv no series ncauj koj ntseeg. Tab sis, yog hais tias koj npau taws rau kuv, tsis muaj kev txhawj.

Kuv zam txim rau koj.

 

 

Hungarian (computer translation)

Csakúgy, mint Jézus, megbocsátó tudomány kedvez

A Firpo fájlok digitális Newsmagazine

Firpo Carr által

2017. február 13.

A názáreti Jézus azt mondta, hogy kell "megbocsát a bátyja a szíved." (Máté 18:35, új világ fordítása) Mint apa Jehovah Isten Jézus "tanít, hogy részesüljenek magát." (Ézsaiás 48:17) Hogyhogy? Prof. Dr. Loren Toussaint, egy pszichológus, Luther College Decorah, Iowa, választ a mondás: "Bocsáss meg azoknak, akik bántani a tanulás jelentősen javíthatja pszichológiai jól-lét és a fizikai egészség." (Monitor, a pszichológia, 2017. január) De hogy ez repedt fel kell bocsánatot?

            A tudományos bizonyítékok mérlegelésével: megbocsátó felemeli, a súly vagy a teher ki a harag. "Kutatások kimutatták, hogy a megbocsátás kapcsolódik mentális egészségügyi eredmények csökkent a szorongás, a depresszió és a nagy pszichiátriai rendellenesség," mondja Monitor, ", valamint kevesebb testi tünetek, és alacsonyabb halálozási ráta." De nincs még vége. "Valójában" Monitor továbbra is, "a kutatók már felhalmozott elég bizonyítékot az ellátások a megbocsátás, hogy töltse ki a könyvet."

            Tudomány kedvez az emberek a hit: míg néhány ember természetesen inkább elnéző, meg kell nem meglepő, hogy "olyan emberek, akik a vallásos hit is úgy tűnik, hogy egy felülkerekedett a megbocsátás" kijelenti, idegen rádióadást figyel. Az imádság keretében Jézus megvitatták annak fontosságát, hogy megbocsátó. (Máté 6:5-15) Meglepő a Monitor azt mondja, hogy "Toussaint barátait kutatás azt is megállapította hogy a vallásos emberek ima fokozhatja megbocsátás."

Düh vs. megbocsátás: A bibliai görög szó "bocsáss meg" a aphiémi (ἀφίημι), , és ez azt jelenti, hogy "elengedni." Ez azt jelenti, hogy átfogó milyen Dr. Enright hívások "mérgező anger", ha valaki nem sérti meg, hagyja hogy a harag, megy, és bocsáss meg, "a szíved." Ezen a vonalon, Jézus tanítványa Pál apostol írta gyógyulásáért: "Tedd el magatokat minden típusú rosszindulatú keserűség, harag, harag, sikoltozva, és sértő beszéd, valamint minden káros." (Efézus 4:31)

Úttörő a tanulmány a megbocsátás néhány három évtizede, Dr. Bob Enright, pszichológus, a Wisconsini Egyetem, Madison, Paul harmonizál. Dr. Enright azt mondta, hogy "Ha nagyon mély és hosszantartó harag, tehet minket számos rendszerszinten." (Figyelő) Dr. Enright Harangozó Yoichi Lajosné, MD és PhD, aki felfedezte, hogy a keserű harag és ellenségeskedés unharnessed közvetlenül kapcsolódik megnövekedett kockázata a szívbetegségek. (A journal of the American College of Cardiology, 2009) Biztató jel "ha Ön megszabadulni a düh," mondja Dr. Enright, "az izmok elernyednek, te kevésbé szorongó, van több energiát, az immunrendszer erősíti." (Amonitor)

Érdekes harag nem kell negatív érzelem. "Nincs semmi baj, egészséges dühvel" jelentéseket Dr. Enright. (Figyelő) Pál apostol egyetért, de hozzátette, hogy nem lefeküdni dühös. "Haragos, de nem bűn; Ne hagyja, hogy a naplementét, miközben még mindig dühös." (Efézus 4:26) Szavakat, hogy él.

Igazi tudósok támogatják a bölcsesség, a megbocsátás, mint egy igazi a názáreti tanított. És a szkeptikusok, akik kételkednek a létezését a történelmi Jézus, kérlek, ne legyen dühös velem, hogy felhívja a figyelmet, hogy a sok igazolások ebben a sorozatban, amelyek ellentmondanak a hit. De ha te haragszol rám, nem kell aggódni.

Én megbocsátok neked.

 

 

Indonesian (computer translation)

Sama seperti Yesus, ilmu nikmat memaafkan

Firpo file majalah-berita Digital

oleh Firpo Carr

13 Februari 2017

Yesus dari Nazaret mengatakan kamu harus "mengampuni saudaramu dari dalam hatimu." (Matius 18:35, terjemahan dunia baru) Seperti Bapa Tuhan Yehovah, "ajaran Yesus Anda untuk kepentingan diri sendiri." (Yesaya 48: 17) Bagaimana begitu? Profesor Dr. Loren Toussaint, seorang psikolog di Luther College di Decorah, Iowa, menjawab dengan berkata: "Belajar untuk mengampuni orang yang menyakiti Anda dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis kesejahteraan." (Monitor pada psikologi, Januari 2017) Tapi semua itu menjadi retak untuk pengampunan?

            Berat bukti ilmiah: memaafkan mengangkat berat atau beban dendam Anda. "Penelitian telah menunjukkan bahwa pengampunan dihubungkan dengan hasil kesehatan mental seperti mengurangi kecemasan, depresi dan gangguan kejiwaan yang besar," kata Monitor, "serta dengan kesehatan fisik gejala yang lebih sedikit dan lebih rendah tingkat mortalitas." Namun, itu tidak berhenti di situ. "Pada kenyataannya," Monitor berlanjut, "para peneliti telah mengumpulkan cukup bukti manfaat dari pengampunan untuk mengisi buku."

            Ilmu nikmat orang iman: sementara beberapa orang yang secara alami lebih pemaaf, seharusnya tidak mengherankan bahwa "orang yang memiliki iman agama juga tampaknya memiliki tangan atas memaafkan" menyatakan Monitor. Dalam konteks doa, Yesus membahas pentingnya memaafkan. (Matius 6:5-15) Menariknya, Monitor mengatakan bahwa "Toussaint's penelitian juga menemukan bahwa untuk orang-orang religius, doa dapat meningkatkan pengampunan."

Kemarahan vs pengampunan: Alkitab kata Yunani untuk "memaafkan" adalah aphiémi (ἀφίημι), dan itu berarti "untuk melepaskan." Itu berarti bahwa bukan merangkul apa Dr. Enright panggilan "beracun anger" ketika seseorang menyinggung Anda, Anda harus membiarkan kemarahan itu pergi dan memaafkan "dari hatimu." Sepanjang jalur tersebut, Yesus murid Rasul Paulus menulis kepada sesama orang percaya: "Menyingkirkan dari dirimu setiap jenis berbahaya kepahitan, kemarahan, murka, berteriak-teriak, dan pidato kasar, serta segala sesuatu yang membahayakan." (Efesus 4:31)

Perintis penelitian pengampunan untuk beberapa tiga dekade, Dr Bob Enright, seorang psikolog di University of Wisconsin, Madison, selaras dengan Paulus. Dr. Enright mengatakan bahwa "ketika kemarahan sangat mendalam dan tahan lama, dapat melakukan nomor pada kami sistemik." (Monitor) Denting dengan Dr. Enright adalah Yoichi Chida, MD dan PhD yang menemukan bahwa kemarahan pahit dan permusuhan unharnessed secara langsung terkait dengan peningkatan risiko penyakit jantung. (Journal of American College of Cardiology, 2009) Semangat, "ketika Anda menyingkirkan kemarahan," kata Dr. Enright, "otot-otot Anda bersantai, Anda kurang cemas, Anda memiliki lebih banyak energi, sistem kekebalan tubuh Anda dapat memperkuat." (Monitor)

Menariknya, kemarahan tidak harus menjadi emosi negatif. "Tidak ada salahnya sehat kemarahan," laporan Dr Enright. (Monitor) Rasul Paulus setuju tapi menambahkan bahwa Anda tidak boleh pergi tidur marah. "Menjadi murka, tetapi tidak melakukan dosa; Jangan biarkan matahari terbenam saat Anda masih memendam amarah." (Efesus 4:26) Kata-kata untuk hidup oleh.

Nyata ilmuwan mendukung kebijaksanaan mengampuni seperti yang diajarkan oleh Yesus dari Nazaret nyata. Dan untuk orang skeptis yang meragukan keberadaan Yesus yang historis, Harap jangan marah dengan saya untuk menarik perhatian banyak bukti dalam seri ini yang bertentangan dengan keyakinan Anda. Namun, jika Anda marah dengan saya, jangan khawatir.

Aku memaafkan Anda.

 

 

Italian (computer translation)

Proprio come Gesù, scienza favori perdonare

Il Newsmagazine digitale di file Firpo

di Firpo Carr

13 febbraio 2017

Gesù di Nazaret ha detto si dovrebbe "perdonare tuo fratello dal tuo cuore." (Matteo 18:35, traduzione del nuovo mondo) Come suo padre Jehovah Dio, Gesù "ti sta insegnando a beneficio di se stessi." (Isaia 48:17) In che modo? Professor Dr. Loren Toussaint, uno psicologo presso il Luther College a Decorah, Iowa, risponde dicendo: "Imparare a perdonare coloro che farti del male può migliorare significativamente il benessere psicologico e la salute fisica." (Monitor sulla psicologia, gennaio 2017) Ma è tutto ciò che è incrinato fino a essere perdono?

            Il peso delle prove scientifiche: perdonando solleva il peso o l'onere di un rancore fuori di voi. "La ricerca ha dimostrato che il perdono è legata a risultati di salute mentale come ridotta ansia, depressione e disturbi psichiatrici importanti," dice Monitor, "così come con meno sintomi di salute fisica e tassi di mortalità più bassi." Ma, non si ferma qui. "Infatti," Monitor continua, "i ricercatori hanno raccolto abbastanza prove dei benefici di perdono per riempire un libro."

            Persone di fede di scienza favori: mentre alcune persone sono naturalmente più indulgente, non dovrebbe essere nessuna sorpresa che "persone che hanno una fede religiosa sembrano anche avere una mano superiore nel perdonare" dichiara Monitor. Nel contesto della preghiera, Gesù ha discusso l'importanza di perdonare. (Matteo 6:5-15) Intrigante, Monitor dice che "ricerca di Toussaint ha anche trovato che per le persone religiose, la preghiera può aumentare perdono."

Rabbia vs perdono: la biblica parola greca per "perdonare" è aphiémi (ἀφίημι), e vuol dire ""let go. Ciò significa che invece di abbracciare ciò che chiamate Dr. Enright "rabbia tossico" quando qualcuno ti offende, si dovrebbe lasciare che la rabbia andare e perdonare "dal tuo cuore." Lungo queste linee, discepolo di Gesù l'apostolo Paolo ha scritto ai compagni di fede: "Mettere lontano da voi ogni tipo di dannoso amarezza, rabbia, ira, urlando e discorso offensivo, come pure tutto pregiudizievole". (Efesini 04:31)

Pionieristico studio del perdono per alcuni decenni tre, Dr. Bob Enright, uno psicologo presso l'Università di Wisconsin, Madison, si armonizza con Paul. Dr. Enright ha detto che "quando la rabbia è molto profonda e di lunga durata, può fare un numero su di noi sistemica." (Monitor) Rintocchi con Dr. Enright è Yoichi Chida e un MD PhD che ha scoperto che amara rabbia e ostilità focalizzatore direttamente collegati ad un rischio elevato di malattie cardiache. (Journal of American College of Cardiology, 2009) La cosa incoraggiante "quando"ti sarai sbarazzato di rabbia, dice Dr. Enright, "i muscoli rilassano, sei meno ansioso, hai più energia, può rafforzare il sistema immunitario." (Monitor)

È interessante notare che, rabbia non deve essere un'emozione negativa. "Non c'è niente di sbagliato con rabbia sana," report Dr. Enright. (Monitor) L'apostolo Paolo si impegna ma aggiunto che non dovrebbe andare a letto arrabbiato. "Essere adirato, ma non il peccato; Non lasciate che il sole mentre sei ancora arrabbiato." (Efesini 04:26) Parole di vivere.

Veri scienziati sostengono la saggezza di perdonare come insegnato da un vero e proprio Gesù di Nazaret. E per gli scettici che mettono in dubbio l'esistenza di un Gesù storico, per favore non essere arrabbiato con me per richiamare l'attenzione molte prove in questa serie che contraddicono la tua convinzione. Ma, se sei arrabbiato con me, nessun problema.

Ti perdono.

 

 

Japanese (computer translation)

イエス、寛容科学好意のようなちょうど

Firpo ファイル デジタル週刊

Firpo カーで

2017 年 2 月 13 日

ナザレのイエスは言ったあなた"を許してくださいあなたの兄弟あなたの心から。(マタイ 18:35、新世界訳)父エホバ神のようなイエス ・ キリストが「あなたを教えて自分の利益のため。」(イザヤ書 48:17)どうしてそうなんですか。言って、教授博士ローレン トゥーサン、デコーラ、アイオワ州でルーサー カレッジで心理学者の回答:「あなたを傷つける人を許すことを学ぶが大幅に向上心理的幸福感と身体的健康の両方。」(心理学のモニター、2017年 1 月)しかし、すべてがそれをするほどは許しです?

            科学的な証拠の重み: 重量またはオフに恨みの負担を持ち上げる寛容します。モニターは言う「研究を許しが不安、うつ病、主要な精神疾患など精神的な健康の結果にリンクされていること示している」「少数の身体症状や死亡率の低下と同様と同様」.しかし、それは停止しません。」実は、「モニターは続けて、"研究者積んだ本を埋めるため許し利点の十分な証拠。」

            好意の人々 の信仰の科学: 何人かの人々 は自然より寛容、それ驚きべきである「も寛容な優勢を持っているように見える宗教的信仰を持っている人」は、モニターを宣言します。祈りの中で、イエスは、寛容の重要性を説明します。(マタイ 6:5-15)興味深いことに,モニターは言う、"トゥーサンの研究も発見した宗教の人々 のための祈りは許しを高めることができます."

怒りと許し:「許す」の聖書のギリシャ語で、 aphiémi (ἀφίημι)、 "を手放すこと"すること。つまり、おこるとき誰か何博士エンライト呼び出し「有毒な怒り」受け入れるではなく、その怒りで行くと、「あなたの心」から許すを聞かせてください。これらの線に沿って弟子イエス ・ キリストの使徒パウロは仲間の信者に手紙を書いた:「置く自分からあらゆる種類の悪意のある苦味怒り怒り叫んで、と虐待のスピーチと同様にすべて有害」。(エペソ 4:31)

いくつかの 3 つの数十年の許しの研究の先駆的な博士ボブ Enright、マディソン、ウィスコンシン大学の心理学者は、ポールを演出します。博士エンライト」と言んだ、「怒りが非常に深く、長期的な、それすることができます私たちに数全身。(モニター)千田洋一、MD、激しい怒りと未利用の敵意は、心臓病の危険性が高まるに直接にリンクを発見した博士は、博士エンライトで鳴る音。(心臓病学のアメリカの大学のジャーナル、2009 年)幸いに、"あなたを取り除くのに怒り、"言う博士 Enright、「あなたの筋肉がリラックスして、心配している、あなたはより多くのエネルギーを持っている、あなたの免疫システムを強化することができます」(モニター)

興味深いことに、怒りは、否定的な感情にはありません。「健全な怒りと間違って何も」が博士 Enright のレポートします。(モニター)使徒パウロは、同意するが、怒っているベッドに行くべきではないことを追加します。「怒りに燃えたが、罪;いけない太陽がまだ怒っている間。」(エペソ 4:26)言葉は生きています。

本物の科学者は、ナザレの実質のイエス ・ キリストによって教えられる寛容の知恵をサポートします。歴史的イエス ・ キリストの存在を疑う懐疑論に怒らないでください私と一緒にあなたの信念に矛盾するこのシリーズの多くの証拠に注意を呼び出すため。しかし、私は、心配ないと怒っています。

あなたを許します。

 

 

Kiswahili (computer translation)

Kama Yesu, upendeleo maalumu sayansi kusamehe

Faili Firpo tarakimu Newsmagazine

na Firpo Carr

Februari 13, mwaka 2017

Yesu wa Nazareti alisema wewe lazima "kusamehe ndugu yako kutoka moyo wako." (Mathayo 18:35, Tafsiri ya ulimwengu mpya) Kama wake Baba Jehova Mungu, Yesu ni "kufundisha kujinufaisha mwenyewe." (Isaya 48: 17) Vipi? Dk. Profesa Loren Toussaint, mwanasaikolojia chuo Luther Decorah, Iowa, hujibu kwa kusema: "Kujifunza kusamehe wale kuumiza wewe kwa kiasi kikubwa kuboresha ustawi wa kisaikolojia na afya ya kimwili." (Monitor juu ya saikolojia, Januari 2017) Lakini ni msamaha yote ni ni kupasuka juu kuwa?

            Ya uzito wa ushahidi wa kisayansi: kusamehe huinua uzito au mzigo wa chuki mbali wewe. "Utafiti umeonyesha kwamba msamaha imeunganishwa kwenye matokeo ya afya ya akili kama vile kupunguza wasiwasi, mfadhaiko na matatizo makubwa ya akili," anasema kiwaa, "kama vizuri kama na dalili ya afya kimwili vichache na viwango vya vifo vya chini." Lakini, haina kuacha hapo. "Kwa kweli," kiwaa inaendelea, "watafiti kuwa kutoka ushahidi wa kutosha wa manufaa ya msamaha kwa kujaza kitabu."

            Sayansi upendeleo maalumu watu wa imani: wakati baadhi ya watu ni wenye kusamehe zaidi kawaida, haipaswi kuwa mshangao kwamba "watu ambao wana imani ya kidini pia wanaonekana kuwa na mkono wa juu katika kusamehe" anatangaza kufuatilia. Katika muktadha wa maombi, Yesu walijadili umuhimu wa kusamehe. (Mathayo 6:5-15) Intriguingly, kufuatilia anasema kwamba "utafiti wa Toussaint pia imepata kuwa kwa watu wa kidini, sala inaweza kuongeza msamaha."

Hasira vs msamaha: kibiblia neno la Kiyunani la "kusamehe" ni aphiémi (ἀφίημι), na inamaanisha "kwa basi kwenda." Inamaanisha kwamba badala ya kukumbatia gani Dk. Enright wito "sumu hasira" wakati mtu amemkosea wewe, wewe unapaswa basi hasira kwamba Nenda na kusamehe "kutoka kwa moyo wako." Katika mistari hii, mwanafunzi wa Yesu, Mtume Paulo aliandika kwa waumini wenzetu: "Kuweka mbali wenyewe kila aina ya hasidi uchungu, hasira, ghadhabu, mayowe, na hotuba ya matusi, kama vile kila kitu utawez." (Waefeso 4:31)

Pioneering somo la msamaha kwa baadhi miongo mitatu, Dk. Bob Enright, mwanasaikolojia katika Chuo Kikuu cha Wisconsin, Madison, harmonizes na Paulo. Dk. Enright alisema kwamba "wakati hasira ni kirefu sana na kudumu kwa muda mrefu, inaweza kufanya idadi juu yetu systemically." (Kiwaa) Chiming na Dk. Enright ni Yoichi Chida, MD na PhD ambao waligundua kwamba hasira ya machungu na uadui unharnessed moja kwa moja zimeunganishwa kwenye hatari ya juu ya ugonjwa wa moyo. (Jarida la Chuo cha Marekani ya Cardiology, 2009) Encouragingly, "wakati wewe unapokiondoa hasira," anasema Dk. Enright, "misuli yako kupumzika, uko wasiwasi chini, una nguvu zaidi, mfumo wako wa kinga unaweza kuimarisha." (Kiwaa)

Kushangaza, hasira haina kuwa hisia hasi. "Hakuna kitu kibaya kwa hasira afya," ripoti ya Dk. Enright. (Kiwaa) Mtume Paulo anakubaliana lakini aliongeza kwamba wewe si kwenda kulala ukiwa na hasira. "Kuwa wapokeeni, lakini si dhambi; Je, si basi jua kuweka wakati una hasira bado." (Waefeso 4:26) Maneno ya kuishi kwa.

Wanasayansi halisi mkono hekima ya kusamehe kama kufundishwa na Yesu halisi wa Nazareti. Na kwa wenye wasiwasi ambao shaka uwepo wa Yesu wa kihistoria, Tafadhali usiwe na hasira na mimi kwa ajili ya wito usikivu kwa dalili nyingi katika mfululizo huu ambayo imani yako. Lakini, kama una hasira na mimi, wasiwasi.

Nakusamehea.

 

 

Korean (computer translation)

예 수, 과학 호의 용 서 처럼

Firpo 파일 디지털 뉴스

Firpo 카에 의해

2017 년 2 월 13 일

나사 렛 예 수 있다 당신이 해야 "용 서 동생 당신의 마음에서." (마태 복음 18:35, 새로운 세계 번역) 그의 아버지 여호와 하나님 처럼 예수님은 "가르치고 자신을 혜택을." (이 사야 48:17) 얼마나 그렇게? 교수 박사 로렌 Toussaint, 타운홀, 아이오와, 루터 대학 심리학자 라고 답변: "당신을 다치게 하는 자들을 용 서 하는 학습 크게 향상 시킬 수 심리학 복지와 신체 건강." (심리학에 감시자, 1 월 2017) 하지만 용 서 모든 것 그것 수 다는?

            과학적 증거의 무게: 무게 나 부담을 원한의 리프트 용 서. 모니터, 말한다 "연구는 보여주었다 용 서는 감소 불안, 우울증 등 주요 정신 장애, 정신 건강 결과에 연결 된" "뿐만 아니라 적은 신체 건강 증상 및 낮은 사망률." 그러나, 그것은 거기 멈추지 않는다. "사실," 모니터 를 계속, "연구자는 축적 책을 채우기 위해 용 서의 혜택의 충분 한 증거."

            과학 호의 사람들의 믿음: 어떤 사람들은 자연스럽 게 더 용 서, 그것은 놀랄 일이 아니 "용 서에서 우위를 갖고 있는 것 같다 또한 종교적 믿음을 가진 사람" 선언 모니터해야. 기도의 맥락에서 예 수는 용 서의 중요성을 논의 했다. (마 6:5-15) 모니터 는 "Toussaint의 연구 또한 발견 했다 종교적인 사람들을 위해 기도 용 서 높일 수 있습니다." 라고 하는 글,

분노: "용 서"에 대 한 성경 그리스 낱말은 aphiémi (ἀφίημι), 고 의미 "가자." 의미는 누군가가 어떤 박사 군요 통화 "독성 분노"를 수용 하는 대신 나쁘다 당신, 당신은 고 "에서 당신의 심장." 용 서는 분노 하도록 해야 이 라인을 따라 예 수의 제자 사도 바울은 동료 신자들에 게 쓴: "넣어 자신을에서 악의적인 괴로움, 분노, 분노, 비명, 그리고 학대 음성으로 해로운 모든 것의 모든 종류." (엡 4시 31분)

일부 3 년간에 대 한 용 서의 연구를 개척, 박사 밥 군요, 매디슨, 위스콘신 대학의 심리학자 폴과 조화. 박사 군요 말했다는 "때 분노는 매우 깊고 오래 지속, 그것은 수 할 수 우리에 체계적으로." (모니터) 박사 군요 chiming 요이치 Chida, MD 및 PhD 쓴 분노와 적대감 unharnessed 직접 심장 질환의 높은 위험에 연결 된 발견 이다. (심장의 미국 대학의 저널, 2009) 격려, "때 당신이 제거 분노," 말한다 박사 군요, "당신의 근육 긴장, 당신이 덜 불안, 더 많은 에너지를가지고, 당신의 면역 체계를 강화." (모니터)

흥미롭게도, 분노 부정적인 감정 될 필요가 없습니다. "거기는 아무 잘못, 건강 한 분노" 박사 군요 보고 합니다. (모니터) 사도 바울은 동의 하지만 당신이 성 난 침대에가 안 추가. "분노, 하지만 않습니다 하지 죄를; 하지 마십시오 당신이 아직도 성 난 동안 설정 태양을. " (엡 4시 26분) 여 사는 단어.

진짜 과학자는 진짜 예 수의 나사 렛에서가 르 쳤 다 용 서의 지혜를 지원 합니다. 그리고 역사적 예 수의 존재를 의심 하는 의심을 하시기 바랍니다 하지 않습니다 당신의 믿음을 부정 하는이 시리즈에서 많은 증거에 주의 호출에 대 한 나와 함께 화가. 하지만, 만약 당신이 나와 함께, 걱정 화가.

난 당신을 용 서.

 

 

Latvian (computer translation)

Tāpat kā Jēzus, zinātne dod priekšroku piedodošs

Firpo failus ciparu Newsmagazine

pēc Firpo Carr

February 13, 2017

Jēzus no Nācaretes teica, jums vajadzētu "piedot savu brāli no jūsu sirds." (Matthew 18:35, New World Translation) Tāpat kā viņa tēvs Jehovah Dievs, Jēzus ir "mācību jums gūt labumu sev." (Jesajas 48:17) Kā tā? Profesors Dr Loren Toussaint, psihologs, Luther College Decorah, Iowa, atbild, sakot: "Mācīšanās piedot tiem, kas ievainots jums var ievērojami uzlabot psiholoģisko labklājību, gan fizisko veselību." (Monitora uz psiholoģiju, janvārī 2017) Bet visu, ko tā ir sašķelts līdz ir piedošana?

            Zinātnisku pierādījumu svars: piedodošs cilā svara, vai pierādīšanas turēšana pie jums. "Pētījumi liecina, ka piedošana ir saistīta ar garīgās veselības iznākumi, piemēram, samazinātas trauksmi, depresiju un galvenajiem psihiskiem traucējumiem," saka monitors, "kā arī ar mazāku fiziskās veselības simptomi un zemāka mirstība." Bet tā neapstājas tur. "Patiesībā," monitors turpina, "pētnieki ir uzkrājuši pietiekami daudz pierādījumu, piedošanu, aizpildot grāmatu pabalstu."

            Zinātne par labu ticību cilvēki: kamēr daži cilvēki ir dabiski žēlsirdīgs, vajadzētu būt pārsteigums, ka "cilvēki, kuri ir reliģiskās ticības arī, šķiet, ir virsroku par apžēlošanu" deklarē monitors. Saistībā ar lūgšanu, Jēzus apspriedām nozīmi piedošanu. (Matthew 6:5-15) Intriģējoši, uzraudzīt saka, ka "Toussaint ir pētījumi ir arī konstatēts, reliģisko cilvēku lūgšana var palielināt piedošanu."

Dusmas vs piedošanu: "piedot" Bībeles grieķu vārds ir aphiémi (ἀφίημι), un tas nozīmē "palaist vaļā." Tas nozīmē, ka nevis aptver kādas Dr Enright zvani "toksisks dusmas", kad kāds aizvaino jums vajadzētu ļaut, ka dusmas iet un piedot "no jūsu sirds." Gar šo līniju, Jēzus māceklis apustulis Pāvils rakstīja kolēģiem ticīgie: "Laiž prom no sev visa veida ļaunprātīgas rūgtums, dusmas, dusmas, kliedz, un ļaunprātīga runas, kā arī visu zaudējumus." (Efeziešiem 4:31)

Dr Bob Enright, Madison, Wisconsin University psihologs vadošo pētījumu par piedošanu, daži trīs gadu desmitus, harmonizē ar Paul. Dr Enright teica, ka "tad, kad dusmas ir ļoti dziļa un ilgstoša, to var darīt vairākas par mums sistēmiski." (Monitora) Chiming kas ar Dr Enright ir Yoichi Chida, MD un doktora grādu, kurš atklāja, ka rūgtas dusmas un unharnessed naidīgums ir tieši saistītas ar paaugstinātu risku sirds slimību. (Žurnāla Amerikas kardioloģijas koledžas, 2009) Iepriecina, "kad jums atbrīvoties no dusmām," saka Dr Enright, "jūsu muskuļi tiek atslābināti, tu esi tik nemierīgi, jums ir vairāk enerģijas, var stiprināt imūnsistēmu." (Monitora)

Interesanti, dusmas, nav negatīvas emocijas. "Tur ir nekas nepareizs ar veselīgu dusmas," ziņo Enright Dr. (Monitora) Apustulis Pāvils piekrīt, taču piebilda, ka nevajadzētu iet gulēt dusmīgs. "Esi dusmīgs, bet nav grēks; neļauj iestatīt, kamēr jūs joprojām dusmīgs saule." (Efeziešiem 4:26) Dzīvot ar vārdiem.

Reālo zinātnieku atbalsta gudrību piedošanu, kā mācīja ar reālu Jēzus no Nācaretes. Un lai skeptiķi, kas šaubu pastāvēšana vēsturisko Jēzu, lūdzu, neuztraucieties dusmojaties uz mani, vēršot uzmanību uz to, daudzi apliecinājumu šajā sērijā, kas ir pretrunā ar savu pārliecību. Bet, ja jūs dusmojaties uz mani, ne rūpes.

Es tev piedodu.

 

 

Lithuanian (computer translation)

Kaip Jėzus, mokslas džiaugtis, atleisti

Firpo failus skaitmeninis Newsmagazine

iš Firpo Carr

2017 vasario 13

Jėzus iš Nazareto sakė jums turėtų "atleisk savo brolį iš savo širdies." (Mato 18:35, naujojo pasaulio vertimas) Kaip ir jo tėvą Jehovą Dievą, Jėzus "moko jus pasinaudoti sau." (Iz 48:17) Kaip taip? Profesorius Dr. Loren Toussaint, Liuteris College Decorah, Iowa, psichologas atsako, sakydamas: "Išmokti atleisti tiems, kurie jums pakenkti gali žymiai pagerinti psichologinę ir fizinę sveikatą." (Monitoriaus ant psichologija, 2017 m. sausio) Bet visi, kad tai krekingo iki būti atleidimo?

            Moksliniais įrodymais svoris: dovanojimą pakelia svorį arba gailėti išjungti jums našta. "Tyrimai parodė, kad dovanojimas yra susijęs su psichikos sveikatos pasekmės, pavyzdžiui, sumažinti nerimo, depresija ir pagrindiniai psichikos sutrikimai," sako monitorius, "taip pat ir su mažiau fizinės sveikatos simptomus ir mažesnis mirtingumas." Tačiau čia nesustojome. "Tiesą sakant," vaizduoklis ir toliau, "mokslininkai sukaupę pakankamai įrodymų nauda atleidimas užpildyti knygą."

            Mokslas džiaugtis tikėjimo žmonių: kai kurie žmonės yra natūraliai daugiau dovanojimą, tai neturėtų stebinti, "žmonės, kurie turi religinį įtikėjimą, taip pat, atrodo, turi viršutinę ranką į atlaidus" deklaruoja monitorius. Maldos kontekste, Jėzus aptarė svarbą atlaidus. (Matthew 6:5-15) Intriguingly, monitorius sako, kad "Toussaint's tyrimai taip pat parodė, kad religinės žmonėms, malda gali padidinti atleidimą."

Pyktis ir atleidimas: Biblijos graikų kalbos žodis "atleisti" yra aphiémi (ἀφίημι), ir jis reiškia "let go." Tai reiškia, kad užuot priėmę didžiausiąjį ką Dr Enright skambučius "toksiškos pyktis", kai kas nors įžeidžiantis jums, jūs turėtumėte pranešti kad pyktis eiti ir atleisti "iš savo širdies." Kartu šių eilučių, Jėzaus mokiniu ir apaštalas Paulius rašė kolegos tikintieji: "Įdėti save nuo bet kokios rūšies kenkėjiškų kartumo, pyktis, rūstybė, riksmai, ir užgaulios kalbos, taip pat viskas žalingo." (EF 4:31)

Ateities tyrimas, atleidimą, kai tris dešimtmečius, Dr Bob Enright, psichologas ne Viskonsino universiteto, Madison, harmonizuoja ir Paulius. Dr. Enright sako, kad "kai pyktis yra labai gilus ir ilgalaikis, jį gali daryti daug mus sistemiškai." (Monitorius) Chiming ir su Dr Enright yra Yoichi Chida, MD ir daktaro, kuris atrado, kad Gorkij pyktis ir unharnessed priešiškumas yra tiesiogiai susiję su padidėjusiu rizika susirgti širdies ligomis. (American College of kardiologijos leidinys, 2009) Džiugu, "kai jums atsikratyti pykčio," sako dr Enright, "jūsų raumenys atsipalaiduoja, esate mažiau nerimo, turite daugiau energijos, gali sustiprinti jūsų imuninę sistemą." (Monitoriaus)

Įdomu tai, kad pyktis neturi būti neigiamas emocijas. "Nėra nieko blogo su sveikų pyktį," pranešimų Dr. Enright. (Monitorius) Apaštalas Paulius sutinka, bet pridūrė, kad jums nereikėtų eiti miegoti, piktas. "Būti rūstus, bet ne nuodėmė; neleiskite sun set, o jūs vis dar pyksta." (Efeziečiams 4:26) Žodžiai gyventi.

Realaus mokslininkai remti dovanojimą kaip realus Jėzus iš Nazareto mokė išminties. Ir kad skeptikų, kurie abejoja istorinio Jėzaus egzistavimą, prašome ne pykti su manimi atkreipti dėmesį į daug įrodymų šios serijos, kad neturi prieštarauti savo įsitikinimų. Tačiau, jei esate piktas su manimi, be rūpesčių.

Aš tiesiog jums.

 

Malagasy (computer language)

Toy i Jesoa, Fankasitrahana Siansa famelan-Keloka

Ny Firpo ireo Fichiers Numérique Newsmagazine

amin' ny alalan' ny Firpo Carr

13 Febroary 2017

Hoy i Jesoa avy any Nazareta ianao tokony "hamela ny rahalahinao avy ao am-ponao." (Matio 18:35, Fandikana Vaovao izao tontolo Izao) Tahaka ny Rainy i Jehovah Andriamanitra, i Jesoa dia "nampianatra anao mba ho tombontsoan' ny tenanao manokana." (Isaia 48: 17) Ahoana izany? Mamaly prôfesora dr Loren Toussaint, iray manam Luther college tao Decorah, Iowa, tamin' ny fitenenana hoe: "Ny Fianarana hamela heloka ireo izay nandratra anao afaka be sady entina hanatsarana psikolojika mahasoa sy fahasalamana ara-batana." (Amin' nyefijery amin' ny Psychologie, Janoary 2017) Kanefa ny famelan-keloka izay rehetra izany dia tresaka niakatra ho?

            Ny Havesatry ny Porofo ara-Tsiansa: mamela Heloka mankahery ny vesatra na ny enta-mavesatry ny lolom-po hiala ianao. "Efa nasehon' ny fikarohana fa ny famelan-keloka dia mifandray amin' ny fahasalamana ara-tsaina vokatra toy ny tebiteby reduced, harerahan-tsaina sy ny aretina psychiatric lehibe," hoy ny Vata, "ary koa rehefa miaraka amin' ny soritr' aretina amin' ny fahasalamana ara-batana vitsy kokoa sy ambanimbany kokoa ny tahan' ny fiainana an-tany." Kanefa, tsy mitsahatra misy izany. "Raha ny marina," mitohy ny Vata , "hanome salanisa efa amassed ampy porofon' ny tombontsoa avy amin' ny famelan-keloka mba hameno ny boky iray."

            Ny Siansa Fankasitrahana Olona ny Finoana: raha toa ny olona sasany hamela heloka kokoa ho azy, Ka tsy tokony hahagaga fa "ny olona izay manana ny finoana ara-pivavahana ihany koa toa manana ny tanana upper amin' ny famelana ny heloky ny" manambara ny Vata. Ao amin' ny sahan-kevitry ny vavaka, i Jesoa dia niresaka mikasika ny maha zava-dehibe ny famelana. (Matio 6:5-15) Intriguingly, hoy ny Vata fa "ny Toussaint fikarohana dia hita ihany koa fa ny olona ara-pivavahana, vavaka afaka hanosehana famelan-keloka."

Hatezerana and Forgiveness: dia aphiémi Ny teny Grika ao amin' ny Baiboly fa "hamela" (ἀφίημι), sy ny dikan' izany hoe "aoka mandeha." Izany dia midika fa ho solon' ny fanekena inona dr Enright antso "akora misy poizina fahatezerana" rehefa ny olona iray no manafintohina anao, tokony avelao izany fahatezerana handeha ary mamela heloka "avy amin' ny fo." Manaraka ireo tsipika, dia nanoratra tamin' ireo mpino ireo mpianatr' i Jesoa ny apôstôly Paoly: "Apetraho lavitry ny tenanareo isan-karazany ny fankahalana hisompatra, fahatezerana, fisafoahana, fandiovan', sy lahateny feno herisetra, ary koa ny zava-drehetra tonga matsatso." (Efesiana 4:31)

Mizara ny filazantsara ny fandalinana ny famelan-keloka ho an' ny sasany telopolo taona, harmonizes ny Enright dr. Bob, manam-tao amin' ny Oniversiten' i Wisconsin, Madison, miaraka amin' i Paoly. Dr Enright dia nilaza fa "rehefa tena lalina sy maharitra ela fahatezerana, izany afaka manao maro amintsika systemically." (Ny vata) Miaraka amin' i dr. Enright dia Yoichi Chida, MD sy Doctorat izay nahita fa hatezerana mangidy sy fankahalana unharnessed dia mifandray mivantana amin' ny loza avo ny aretin' ny fo. (Diary tany amin' ny Oniversite ny Amerikana ny Cardiology, 2009) Encouragingly, "rehefa ialanao fahatezerana," hoy i dr. Enright, "manamaivana ny hozatra, tsy mitebiteby ianao, manana tanjaka bebe kokoa ianao, afaka manamafy orina ny fiarovana." (Nyefijery)

Mahavariana fahatezerana tsy voatery ho ny fihetseham-po ratsy. "Tsy misy zavatra tsy mety fahatezerana salama," tatitra dr. Enright. (Ny vata) Manaiky ny apôstôly Paoly fa nampiana fa tsy tokony handeha hatory tezitra ianao. "Ho wrathful, fa tsy nanota; aza avela ny masoandro nametraka ny raha mbola tezitra." (Efesiana 4:26) Miaina amin' ny alalan' ny teny.

Mpahay siansa tena hanohana ny fahendrena ny famelana rehefa ampianarina amin' ny alalan' ny Jesoa tena avy any Nazareta. Ary ny mpisalasala lava izay miahiahy ny fisian' ny i Jesoa ara-tantara, azafady aza tezitra tamiko ny antso hifantoka amin' ny famantarana maro ao amin' ity andian' izay mifanohitra amin' ny finoanao. Kanefa, raha toa ianao ka tezitra tamiko, aza manahy.

Mamela anao aho.

 

 

Malay (computer language)

Seperti Isa, nikmat Sains yang Pengampun

Newsmagazine Digital Firpo fail

oleh Firpo an

13 Februari 2017

Isa dari Nasaret berkata, anda perlu "memaafkan saudara anda dari hati anda." (Matthew 18:35, New World terjemahan) Seperti dewa Jehovah bapa, Isa "mengajar kamu untuk memberi manfaat kepada diri sendiri." (Isaiah 48:17) Bagaimana Ya? Profesor Dr. Loren Toussaint, seorang ahli psikologi di Kolej Luther di Decorah, Iowa, menjawab dengan berkata: "Belajar untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti anda boleh meningkatkan kesejahteraan psikologi dan kesihatan fizikal." (Monitor pada psikologi, Januari 2017) Tetapi Adakah ampun segala yang ia adalah retak sehingga menjadi?

            Berat bukti saintifik: Pengampun mengangkat berat atau bebanan dendam dari anda. "Kajian menunjukkan bahawa keampunan dihubungkan kepada hasil kesihatan mental seperti mengurangkan kebimbangan, kemurungan dan gangguan psikiatri yang utama," kata Monitor, "dan dengan sedikit tanda-tanda kesihatan fizikal dan kadar kematian yang lebih rendah." Tetapi, ia tidak berhenti di situ. "Malah," memantau secara berterusan, "para penyelidik telah menghimpunkan cukup bukti keuntungan daripada pengampunan untuk mengisi buku."

            Sains orang nikmat Iman: walaupun sesetengah orang Pengampun lebih banyak secara semulajadi, ia sepatutnya tidak hairanlah bahawa "orang yang mempunyai kepercayaan agama juga seolah-olah mempunyai satu atas tangan di Pengampun" mengisytiharkan Monitor. Dalam konteks solat, Isa dibincangkan kepentingan Pengampun. (Matthew 6:5-15) Intriguingly, Monitor berkata bahawa "Baizura ini kajian telah juga mendapati bahawa bagi orang-orang agama, Solat boleh meningkatkan ampun."

Marah vs keampunan: Alkitab perkataan Greek untuk "memaafkan" adalah aphiémi (ἀφίημι), dan ia bermaksud "biarkan pergi." Itu bererti bahawa bukannya mengamalkan apa Dr. Enright panggilan "toksik kemarahan" apabila seseorang bersalahan anda, anda harus membiarkan kemarahan itu pergi dan memaafkan "dari hati." Di sepanjang garisan-garisan ini, pengikut Isa Rasul Paulus menulis kepada rakan-rakan orang yang beriman: "Letakkan dari kamu setiap jenis kepahitan yang berniat jahat, kemarahan, murka, menjerit, pertuturan yang kasar, serta segala-galanya memudaratkan." (Efesus 4:31)

Merintis kajian keampunan bagi sesetengah tiga dekad, Dr. Bob Enright, seorang ahli psikologi di University of Wisconsin, Madison, menyelaraskan dengan Paul. Dr. Enright berkata bahawa "apabila kemarahan adalah sangat mendalam dan berpanjangan, ia boleh melakukan beberapa kami sistemik." (Monitor) Chiming dengan Dr. Enright adalah Yoichi Chida, MD dan PhD yang ditemui bahawa kemarahan pahit dan unharnessed permusuhan secara langsung dikaitkan dengan risiko penyakit jantung yang tinggi. (Jurnal dalam Kolej kardiologi Amerika, 2009) Encouragingly, "apabila anda menghilangkan kemarahan," kata Dr. Enright, "otot anda berehat, anda kurang sabar, anda mempunyai lebih banyak tenaga, sistem imun anda boleh menguatkan." (Monitor)

Menariknya, kemarahan tidak perlu emosi yang negatif. "Ada apa-apa salah dengan sihat kemarahan," melaporkan Dr. Enright. (Monitor) Rasul Paulus bersetuju tetapi menambah bahawa anda tidak perlu pergi ke katil yang marah. "Boleh marah, tetapi tidak berdosa; Jangan biarkan matahari disetkan semasa anda masih marah." (Efesus 4:26) Kata-kata untuk hidup dengan.

Ahli-ahli sains yang sebenar menyokong kebijaksanaan Pengampun sebagaimana yang telah diajarkan oleh sebuah sebenar Isa dari Nasaret. Dan untuk skeptis yang meragui kewujudan Isa suatu sejarah, sila jangan marah dengan saya untuk memanggil perhatian kepada bukti-bukti yang banyak dalam siri ini yang bercanggah dengan kepercayaan anda. Tetapi, jika anda marah dengan saya, jangan bimbang.

Saya maafkan anda.

 

 

Maltese (computer language)

Eżatt bħal Ġesù, Favors ix-xjenza Forgiving

Fajls Firpo ta-Newsmagazine diġitali

minn Firpo Carr

13 Frar, 2017

Ġesù ta ' Nazareth qal inti għandhom "jaħfer tiegħek Ħu minn qalbek." (Matthew 18:35, New dinja traduzzjoni) Simili tiegħu Alla Jehovah missier, Ġesù hu "tagħlim inti jibbenefikaw lilek innifsek." (Isaiah 48:17) Hekk kif? Professur Dr. Loren Toussaint, xi Psikologu fil-Kulleġġ Luther fil Decorah, Iowa, jwieġeb billi qal: "Tagħlim li jaħfer dawk li hurt inti jistgħu b'mod sinifikanti jtejbu kemm ġid psikoloġika u fiżika tas-saħħa." (Il-monitor fuq il-Psikoloġija, January 2017) Imma hija maħfra dak kollu li hu huwa imxaqqaq sa biex ikunu?

            Il-piż ta ' l-evidenza xjentifika: Forgiving-lifts il-piż jew il-piż tal-grudge inti off. "Ir-riċerka wriet illi maħfra hija marbuta mal-miri ta ' saħħa mentali bħalma huma mnaqqsa ta ' ansjetà, depressjoni u disturbi psikjatriċi maġġuri," tgħid il-moniter, "kif ukoll kif ma sintomi fiżiċi tas-saħħa inqas u inqas rati ta ' mortalità." Iżda, din m ' għandhiex tieqaf hemm. "Fil-fatt," Monitor jibqa, "riċerkaturi jkollhom amassed biżżejjed evidenza tal-benefiċċji tal-maħfra li timla l-ktieb."

            Ix-xjenza Favors l-Poplu ta ' fidi: filwaqt li xi nies huma naturalment aktar forgiving, għandu jkun l-ebda sorpriża li "nies li jkollhom a fede reliġjużi wkoll jidhru li jkollhom l-idejn għolja fil-forgiving" jiddikjara il-moniter. Fil-kuntest tal-misteru, Ġesù diskussi l-importanza tal-forgiving. (Matthew 6:5-15) Intriguingly, il-moniter tgħid li "tal-Toussaint riċerka sabet ukoll li għall-Poplu reliġjużi, misteru jistgħu jqawwu l-maħfra."

Ir vs. maħfra: il-kelma Griega sew għal "jaħfer" huwa aphiémi (ἀφίημι), u li tfisser "biex ħalli tmur." Dak ifisser illi minflok li jħaddan liema sejħiet ta 'Dr. Enright "ir għall-tossiċi" meta xi ħadd offends int, inti għandu ħalli dak ir mur u jaħfer "mill-qalb tiegħek." Matul dawn il-linji, Ġesù disciple l-Appostlu Pawlu kitbu lil sempli'i seħbin: "Imqiegħda bogħod ruħkom kull xorta ta ' qrusa malizzjuż, ir, wrath, screaming, u diskors abbużiva, kif ukoll kollox inġurjuż." (Ephesians 4:31)

Pioneering l-istudju ta ' l-maħfra għal xi għaxar tliet, Dr. Bob Enright, xi Psikologu fl-Università ta ' Wisconsin, Madison, tarmonizza ma ' Paul. Dr. Enright qal li "meta ir huwa ħafna fil-fond u dejjiema, li jistgħu jagħmlu numru fuq lilna systemically." (Il-monitor) Huwa chiming b ' Dr. Enright Yoichi Chida, MD u PhD li skoprew li ir morr u ostilità unharnessed huma direttament marbuta ma ' xi riskju elevat ta ' mard tal-qalb. (Ġurnal tal-Kulleġġ Amerikana tal-Kardjoloġija, 2009) Encouragingly, "meta inti mill-ir," tgħid Dr. Enright, "tiegħek muskoli jirrilassaw, jkollok inqas ħerqana, għandek aktar enerġija, jistgħu jsaħħu tiegħek sistema immuni." (Il-monitor)

Interestingly, ir ma għandhiex għalfejn tkun a emozzjoni negattiv. "M'hemm xejn ħażin ma ir b ' saħħithom," rapporti Dr. Enright. (Il-monitor) L-Appostlu Pawlu jaqbel imma miżjud li inti shouldn't mur sodda irrabjat. "Jkun wrathful, imma ma sin; ma ħalli l-xemx stabbilit waqt li inti xorta irrabjat." (Ephesians 4:26) Kliem li ħajjin minn.

Il-abbli ta forgiving kif mgħallma mill-Ġesù ta ' Nazareth reali ta ' appoġġ xjenzati reali. U biex skeptics li jiddubitaw l-eżistenza tal-Ġesù storiku, jekk jogħġbok m ' għandekx tkun irrabjat miegħi għas-sejħa attenzjoni biex il-provi ħafna f ' din is-serje li jikkontradixxu l-twemmin tiegħek. Iżda, jekk inti irrabjat miegħi, l-ebda inkwiet.

I jaħfer inti.

 

 

Norwegian Bokmål (computer translation)

Akkurat som Jesus, vitenskap favoriserer tilgivende

Digital-nyhetsbladet The Firpo filer

av Firpo Carr

13 februar 2017

Jesus fra Nasaret sa du bør "tilgi broren din fra hjertet ditt." (Matthew 18:35, ny verden-oversettelsen) Som hans far Jehovah Gud lærer Jesus"deg å dra deg." (Jesaja 48:17) Hvordan så? Professor Dr. Loren Toussaint, en psykolog ved Luther College i Decorah, Iowa svarer ved å si: "Lære å tilgi dem som skader du kan betydelig forbedre både psykologisk velvære og fysisk helse." (Skjerm på psykologi, januar 2017) Men tilgivelse alt det sprakk opp til å være?

            Vekt av vitenskapelig dokumentasjon: tilgi heiser vekten eller byrden av en grudge av deg. "Forskning har vist at tilgivelse er knyttet til psykisk helse resultater som redusert angst, depresjon og store psykiske lidelser," sier skjerm, "så vel som med færre fysiske helse symptomer og lavere dødelighet." Men det stopper ikke der. "Faktisk" skjermen fortsetter, "forskere har samlet nok bevis fordelene med tilgivelse å fylle en bok.»

            Science favoriserer folk of Faith: mens noen mennesker er naturlig mer tilgivende, det bør være noen overraskelse at "folk som har en religiøs tro også synes å ha en øvre hånd i tilgivende" erklærer skjermen. I forbindelse med bønn diskuterte Jesus viktigheten av tilgivende. (Matthew 6:5-15) Intriguingly, sier skjermen at "Toussaints forskning har også funnet at for religiøse mennesker, bønn kan øke tilgivelse."

Sinne vs tilgivelse: bibelske greske ordet for "tilgi" er aphiémi (ἀφίημι), og det betyr "å la gå." Det betyr at i stedet for å omfavne hva Dr. Enright samtaler "giftig sinne" når noen støtende, bør du la det sinne gå og tilgi "fra hjertet ditt." Langs disse linjene, Jesu disippel apostelen Paulus skrev til trosfeller: "Sette bort fra dere alle slags ondsinnet bitterhet, sinne, vrede, skrek, og fornærmende tale, samt alt skadelig." (Efeserne 4:31)

Banebrytende studiet av tilgivelse for noen tre tiår, harmoniserer Dr. Bob Enright, en psykolog ved University of Wisconsin, Madison, med Paul. Dr. Enright sa at "når sinne er veldig dyp og langvarig, det kan gjøre et nummer på oss systemisk." (Skjerm) Chiming på med Dr. Enright er Yoichi Chida, MD og PhD som oppdaget at bitter sinne og unharnessed fiendtlighet er direkte knyttet til forhøyet risiko for hjertesykdom. (Journal of American College of Cardiology, 2009) Oppmuntrende, "når du blir kvitt sinne," sier Dr. Enright, "musklene slappe av, du er mindre engstelig, du har mer energi, immunforsvaret kan styrke." (Skjermen)

Sinne har interessant, ikke være en negativ følelse. "Det er ingenting galt med sunn sinne," rapporterer Dr. Enright. (Skjerm) Apostelen Paulus enig, men la til at du ikke bør gå til sengs sint. "Bli wrathful, men ikke synd; La ikke solen gå ned mens du fremdeles sint." (Efeserne 4:26) Ord å leve av.

Real forskere støtte visdom tilgivende som undervist av en ekte Jesus fra Nasaret. Og til skeptikere som tviler eksistensen av en historisk Jesus, vennligst ikke bli sint på meg for å ringe oppmerksomhet til de mange bevisene i denne serien som motsier din tro. Men hvis du er sint på meg, ingen bekymringer.

Jeg tilgir deg.

 

 

Persian (computer translation)

درست مثل عیسی علم نفع آمرزنده

پرونده های Firpo دیجیتال Newsmagazine

توسط Firpo کار

13 فوریه 2017

عیسی ناصری گفت: شما "برادر خود را از قلب ببخشد باید." (متى 18:35, ترجمه دنیای جدید) مانند خداوند یهوه پدر خود عیسی "شما به خودتان آموزش است." (اشعیا 48:17) چگونه است؟ پروفسور دکتر لورن توسن روانشناس در کالج های لوتر در دکوراه آیوا پاسخ با گفتن: "یادگیری و كسانى كه شما را ببخشد می تواند قابل توجهی بهبود سلامت روانی و سلامت جسمانی." (مانیتور در روانشناسی، ژانویه 2017) اما بخشش که آن می ترک خورده است

            وزن شواهد علمی: غفور آسانسور وزن یا بار کینه را به شما. "تحقيقات نشان داده است که بخشش به پيامدهاي رواني مانند کاهش اضطراب و افسردگی و اختلالات روانی عمده مرتبط" می گوید مانیتور، "نیز هست که با نشانه های سلامت فیزیکی کمتر و پایین تر از نرخ مرگ و میر است." اما آن را متوقف نمی شود وجود دارد. "در واقع،" همچنان مانیتور "محققان شواهد کافی از مزایای بخشش پر کتاب انباشته اند."

            مردم علم نعمت ایمان: در حالی که برخی از مردم به طور طبیعی بیشتر بخشش دارد، آن را باید جای تعجب نیست که "افرادی که دین نیز به دست بالا در آمرزنده و مهربان به نظر می رسد" اعلام مانیتور. در زمینه نماز عیسی مورد بحث اهمیت آمرزنده. (متی 6:5-15) Intriguingly، مانیتور می گوید که "تحقیقات توسن را نیز که برای مردم مذهبی نماز بخشش می تواند افزایش پیدا کرده است."

خشم در مقابل بخشش: کتاب مقدس کلمه یونانی برای "ببخش" است aphiémi (ἀφίημι)، و معنی آن "را رها." این بدان معناست که که به جای آغوش چه دکتر انرایت تماس "سمی خشم" وقتی کسی شما نیاید، به شما اجازه باید خشم که بروید و ببخش "از قلب خود را." در این راستا شاگرد عیسی رسول پل به مؤمنان همکار نوشت: "خودتان را دور از هر نوع مخرب تلخی، خشم، خشم، جیغ، و گفتار سوء استفاده، و همچنین همه چیز مضر را." (افسسیان 4:31)

مطالعه بخشش پیشگام برای برخی از سه دهه، دکتر باب انرایت روانشناس در دانشگاه ویسکانسین در مدیسون، با پل harmonizes. دکتر انرایت گفت: "هنگامی که خشم بسیار عمیق و دراز که آن تعداد ما سیستمیک می توانید انجام دهید." (مانیتور) صدا می کند با دکتر انرایت یوئیچی Chida، دكتر و دكتر که کشف که تلخ خشم و خصومت unharnessed به طور مستقیم به افزایش خطر بیماری قلبی مرتبط است. (مجله کالج آمریکایی از قلب و عروق، 2009) "هنگامی که شما از خشم خلاص," encouragingly, دکتر انرایت "عضلات خود را شل شما کمتر اضطراب، شما باید انرژی بیشتری, سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند." می گوید (مانیتور)

جالب توجه است، خشم می شود احساسات منفی است. به گزارش دکتر انرایت «نداره با خشم سالم». (مانیتور) رسول پل موافق است اما افزود که نباید رفتن به رختخواب عصبانی. "Wrathful شود اما گناه; خورشید مجموعه در حالی که شما هنوز هم عصبانی ندهید." (افسسیان 4:26) کلمات برای زندگی توسط.

دانشمندان واقعی حمایت از عقل به عنوان عیسی مسیح واقعی ناصری تدریس آمرزنده. و به منتقدان که شک وجود تاریخی عیسی لطفا عصبانی با من برای فراخوانی توجه به اثبات بسیاری در این سری است که مخالفت خود را باور نمی. اما اگر شما عصبانی با من هیچ نگرانی.

من به شما ببخشد.

 

 

Polish (computer translation)

Podobnie jak Jezus, sprzyja nauce wyrozumiały

Newsmagazine cyfrowe pliki Firpo

przez Firpo Carr

13 lutego 2017

Jezus z Nazaretu powiedział, warto "wybaczyć twój brat od serca." (Mateusza 18:35, w przekładzie nowego świata) Podobnie jak jego ojciec Jehowa Bóg Jezus jest "nauczania, samodzielnie korzystać." (Ks. Izajasza 48:17) Jak tak? Profesor dr Loren Toussaint, psycholog, Luther College w Decorah, Iowa, odpowiedzi, mówiąc: "Nauka przebaczenie tym, którzy cię zranić może znacznie poprawić samopoczucie psychiczne i fizyczne zdrowie." (Monitor na psychologii, Styczeń 2017) Ale jest wszystko, co jest pęknięty się być przebaczenie?

            Waga dowodów naukowych: wyrozumiały dźwigów, waga lub ciężar pretensje od Ciebie. "Badania wykazały, że przebaczenie jest powiązana z wyników zdrowia psychicznego, takich jak zmniejszenie lęku, depresji i poważne zaburzenia psychiczne," mówi Monitor, "jak również z mniej zdrowie fizyczne objawy i niższe wskaźniki śmiertelności." Ale to nie wszystko. "W rzeczywistości," Monitor nadal, "Naukowcy zgromadził wystarczająco dużo dowodów na korzyści z przebaczenia, aby zapełnić książkę."

            Nauka sprzyja ludzi wiary: podczas, gdy niektórzy ludzie są naturalnie bardziej wyrozumiały, powinno być zaskoczeniem, że "ludzie, którzy mają wiarę religijną, również wydają się mieć przewagę w wyrozumiały" deklaruje Monitor. W kontekście modlitwy Jezus mówił o znaczeniu przebaczyć. (Mateusza 6:5-15) Intrygująco Monitor mówi, że "Toussaint's badania również wykazały, że dla ludzi religijnych, modlitwa może zwiększyć przebaczenie."

Gniew vs. przebaczenie: biblijnej greckie słowo "przebacz" jest aphiémi (ἀφίημι), i to znaczy "let go." Oznacza to, że zamiast Ogarnięcie jakie rozmowy Dr. Enright "gniew toksyczne", gdy ktoś obraża Cię, należy więc pozwolić gniew iść i wybaczyć "od"serca. Wzdłuż tych linii, uczniem Jezusa Apostoł Paweł pisał do wierzących kolegów: "Umieścić z dala od siebie każdego rodzaju złośliwego goryczy, złości, gniewu, krzyczy i obelżywe mowy, jak również wszystko szkodliwego." (Efezjan 4:31)

Pionierskie badania przebaczenia dla niektórych trzy dekady, dr Bob Enright, psycholog na Uniwersytecie Wisconsin w Madison, harmonizuje z Pawłem. Enright dr powiedział, że "gdy gniew jest bardzo głębokie i długotrwałe, może zrobić wiele w nas systemowym." (Monitor) Bicie się z dr Enright jest Yoichi Chida, MD, Doktor, który odkrył, że gorzki gniew i unharnessed wrogość są bezpośrednio związane z podwyższonym ryzykiem chorób serca. (Journal of American College of Cardiology, 2009) Co pocieszające "Kiedy możesz pozbyć się złości," mówi dr Enright, "mięśnie relaks, jesteś mniej niespokojny, masz więcej energii, może wzmocnić układ odpornościowy." (Monitor)

Co ciekawe gniew nie musi być negatywnych emocji. "Nie ma nic złego w zdrowy gniew," raporty Enright Dr. (Monitor) Apostoł Paweł zgadza się, ale dodaje, że nie powinien iść do łóżka wściekły. "Być gniewny, ale nie grzeszy; niech słońce nie zestaw, gdy jesteś jeszcze zły." (Efezjan 4:26) Słowa, by żyć.

Prawdziwym naukowcom obsługują mądrość wyrozumiały, jak nauczał przez prawdziwego Jezusa z Nazaretu. I sceptyków, którzy wątpią w istnienie Jezusa historycznego, proszę nie złościć na zwrócenie uwagi na wiele dowodów w tej serii, które zaprzeczają swojej wiary. Ale jeśli jesteś zły na mnie, nie martw się.

Wybaczam ci.

 

 

Portuguese (computer translation)

Assim como Jesus, ciência favores perdoando

A revista Digital de arquivos Firpo

por Firpo Carr

13 de fevereiro de 2017

Jesus de Nazaré disse que você deve "perdoar seu irmão partir seu coração." (Mateus 18:35, tradução do novo mundo) Como seu pai Jehovah Deus, Jesus é "ensinando você beneficiar-se." (Isaías 48:17) Como assim? Professor Dr. Loren Toussaint, um psicólogo da Luther College em Decorah, Iowa, responde dizendo: "Aprendendo a perdoar aqueles que te machucar pode melhorar significativamente tanto o bem-estar psicológico e saúde física." (Monitor de psicologia, de janeiro de 2017) Mas é tudo isso que dizem ser de perdão?

            O peso da evidência científica: perdoando levanta o peso ou fardo de rancor de você. "A pesquisa mostrou que o perdão está ligado a resultados de saúde mental, como redução da ansiedade, depressão e principais transtornos psiquiátricos," diz o Monitor, "assim como com menos sintomas de saúde física e baixas taxas de mortalidade." Mas, não para por aí. "Na verdade," Monitor continua, "os investigadores reuniram provas suficientes dos benefícios do perdão para encher um livro."

            As pessoas de fé da ciência favores: enquanto algumas pessoas são naturalmente mais indulgente, não deveria ser nenhuma surpresa que declara que "as pessoas que têm uma fé religiosa também parecem ter uma vantagem em perdoar" Monitor. No contexto da oração, Jesus discutiu a importância de perdoar. (Mateus 6:5-15) Curiosamente, o Monitor diz que "pesquisa do Toussaint também constatou que para as pessoas religiosas, oração pode impulsionar o perdão."

Raiva vs perdão: A palavra grega bíblica para "perdoar" é aphiémi (ἀφίημι), e significa ""largar. Isso significa que em vez de abraçar o que Dr. Enright chamadas "tóxica raiva" quando alguém o ofende, você deve deixar essa raiva ir e perdoar "do seu coração." Ao longo destas linhas, discípulo de Jesus o apóstolo Paulo escreveu aos companheiros crentes: "Longe de colocar-se todo o tipo de maliciosa amargura, raiva, fúria, gritando e discurso abusivo, bem como tudo prejudicial." (Efésios 04:31)

Pioneiro no estudo do perdão por três décadas, o Dr. Bob Enright, um psicólogo da Universidade de Wisconsin, Madison, harmoniza-se com Paul. Dr. Enright disse que "quando a raiva é muito profunda e de longa duração, pode fazer um número nos sistemicamente." (Monitor) Carrilhão com Dr. Enright é Yoichi Chida, um MD e PhD que descobriu que amarga raiva e hostilidade unharnessed estão diretamente ligados a um risco elevado de doença cardíaca. (Jornal da faculdade americana de Cardiologia, 2009) De forma encorajadora, "quando você se livrar da raiva," diz Dr. Enright, "relaxam seus músculos, você está menos ansiosa, você tem mais energia, pode fortalecer seu sistema imunológico". (Monitor)

Curiosamente, raiva não precisa ser uma emoção negativa. "Não há nada errado com raiva saudável," relata o Dr. Enright. (Monitor) O apóstolo Paulo concorda, mas acrescentou que você não deveria ir para a cama com raiva. "Estar furioso, mas não pecar; Não deixe o sol enquanto você está zangado." (Efésios 04:26) Palavras para viver.

Os verdadeiros cientistas apoiar a sabedoria de perdoar como ensinado por um verdadeiro Jesus de Nazaré. E para os céticos que duvidam da existência de um Jesus histórico, não fique com raiva de mim para chamar a atenção para as muitas provas nesta série que contradizem a sua crença. Mas, se você está com raiva de mim, não se preocupe.

Eu te perdoo.

 

 

 Queretaro Otomi (computer translation)

Getho bí thogi goho Hesus, ár favores ciencia gi puni

Ar revista Digital archivos Firpo

ya Firpo Carr

13 ar febrero ar 2017

Hesus Nazaret bí mä nä'ä da hmä "gi puni ja ir ku ir mu̲i." (Mateo 18:35, traducción 'ra'yo jar ximha̲i) Ngu ár tada Jehovah Jwä, Hesus ar "he̲'mi di beneficies jar nu'i xkagentho." (Isaías 48:17) ¿Tema nja'bu̲? Xa̲hnate Dr. Loren Toussaint, bädi ar dätä nguu ya Luther jar Decorah, Iowa, thädi bí mä: "Du̲'mi gi puni nä'ä lastimar to mejorar significativamente hño psicológico ne nzaki física." (Monitor ko ar psicología, enero ar 2017) ¿Pe ge ar Pungagi bi nu'u̲ xí agrietado asta da?

            Ar be̲xu ar evidencia científica: gi puni eleva ar be̲xu wa carga rencor gí. "Ár nthoni xi demostrado ke ar Pungagi bi xi ligado jar resultados ir nzaki mental tales como ar reducción ar ansiedad, depresión ne trastornos psiquiátricos pe̲ts'i," hmä Monitor, "nja'bu ngu menos síntomas ir nzaki física ne ya zu'we mortalidad." Wat'i, hingi ar detiene nu'bu̲. "Ar hecho," Monitor continúa, "ya investigadores xi acumulado xingu evidencia ya njapu'befi ar Pungagi bi pa llenar 'nar he̲'mi."

            Ciencia favores nt'eme ya jä'i: gem'bu̲ ra ya jä'i ya naturalmente mäs Clemente, hingi debería to ni 'na 'yo̲ nä'ä hmä "hoki yá 'be̲hñä yá pe̲ts'i 'nar nt'eme religiosa 'nehe parecen ga 'nar 'ye̲ mäs xi ngu jar gi puni" declara Monitor. Ja ar contexto ar oración Hesus discuten ar mahyoni da gi puni. (Mateo 6:5 - 15) Curiosamente, Monitor hmä da hmä "ár nthoni Toussaint 'nehe xi encontrado ke pa ya jä'i religiosa, pe aumentar ar oración Pungagi bi."

Ira vs Pungagi bi: po̲ts'e griega bíblica pa "gi puni" ar aphiémi (ἀφίημι), ne da ir bo̲ni "" dejar ma. Nä'ä ir bo̲ni ke en lugar de abrazar nä'ä mi Dr. Enright llamadas "tóxicos ira" nu'bu̲ 'na ofende, gi dejar ne ar enojo ma ne gi puni "ar ár mu̲i." A lo largo de gi líneas, discípulo Hesus apóstol Pablo escribió ja ya creyentes: "Ga japi ya'bu̲ vosotros ga̲tho nsa̲di ar maliciosa ar amargura, enojo, ira, gritos ne discurso abusivo, nja'bu Komo nga̲tho nä'ä perjudicial". (Efesios 4:31)

Pionera jar estudio Pungagi bi Nxoge hñu 'ra ya décadas, ar Dr. Bob Enright, bädi ar dätä nguu ar Wisconsin, Madison, armoniza ko ar Pablo. Dr. Enright bí mä nä'ä hmä "nu'bu̲ ar ira xí na profundo ne xi maki ar duración, to da 'nar 'bede ga sistémicamente." (Monitor) Nzu̲nt'i ko Dr. Enright ar Yoichi Chida, MD ne ar PhD nä'ä bí dini da amarga ar cólera ne ar hostilidad unharnessed gi 'bu̲hu̲ Hmunts'i relacionadas ko 'nar riesgo elevado enfermedad cardíaca. (Revista ar ar colegio bí americano ar Cardiología, 2009) Ar alentador, "nu'bu̲ gi liberas ar ar cólera," hmä Dr. Enright, "ir músculos ar relajan, Gar menu ansiosos, gi pe̲ts'i mäs ya energía, to da zedi ár ko ya inmunológico". (Monitor)

Curiosamente, ira hingi pe̲ts'i da da njohya 'nar negativa. "Otho otho nts'oki ko enojo sano," reporta Dr. Enright. (Monitor) Apóstol Pablo ar nkohi, pe agregó ke hingi debería ga ma jar nt'ots'i enojado. "Da iracundo, pe hingi pequéis;" Hingi deje nä'ä ar hyadi Mente gí 'bu̲i Tobe enojado." (Efesios 4:26). Ar hñä pa 'bu̲i.

Científicos reales apoyan ar sabiduría gi puni ngu nä'ä gi 'ñuti 'nar verdadero Hesus Nazaret. Ne ya escépticos da dudan ya 'mui 'nar Hesus histórico, Jaki hingi mbo̲kwe̲ ko ngeki pa zui dige ya dí pruebas xí serie da contradicen ár creencia. Wat'i, nu'bu̲ gí 'bu̲i enojado ko ngeki, ote xki beni.

Nugu̲ga̲ di perdono.

 

 

Romanian (computer translation)

La fel ca Isus, stiinta favoruri iertarea

Firpo fişiere digitale Newsmagazine

de Firpo Carr

13 februarie 2017

Isus din Nazaret a spus tu ar trebui să "ierte fratele tău din inima ta." (Matei 18:35, traducerea lumii noi) Ca sa Jehovah de Dumnezeu Tatăl, Isus "vă învaţă să beneficieze tine." (Isaia 48:17) Cum aşa? Profesor Dr. Loren Toussaint, un psiholog de la Luther College din Decorah, Iowa, răspunde prin a spune: "Studiu de a ierta pe cei care te rănesc poate îmbunătăţi în mod semnificativ sănătatea fizică şi bunăstarea psihologică." (Monitorul de la psihologie, ianuarie 2017) Dar este iertarea tot ceea ce este cracare până să fie?

            Greutatea de dovezi ştiinţifice: iertarea ascensoare greutate sau sarcina de un resentiment de pe tine. "Cercetările au arătat că iertarea este legată de rezultatele de sănătate mintală, cum ar fi reducerea anxietate, depresie şi tulburări psihice majore," spune Monitor, "precum şi cu mai puţine simptome de sănătate fizică şi o mortalitate mai scazuta." Dar, aceasta nu se opreste aici. "De fapt," Monitor continuă, "cercetătorii au acumulat suficiente dovezi beneficiile de iertare pentru a umple o carte."

            Stiinta favoruri oamenii de credinţă: în timp ce unii oameni sunt în mod natural mai conciliant, ar trebui să fie o surpriză faptul că "oamenii care au o credinta religioasa, de asemenea, par să aibă o mâna de sus în iertarea" declară Monitor. În contextul de rugăciune, Isus a discutat despre importanta a ierta. (Matei 6:5-15) Curios, Monitor spune că "Toussaint pe cercetare a au constatat că, pentru persoanele religioase, rugăciunea poate stimula iertare."

Furie faţă de iertare: biblice cuvântul grecesc pentru "iarta" este aphiémi (ἀφίημι), şi înseamnă "a da drumul." Asta înseamnă că în loc de a îmbrăţişând ceea ce Dr. Enright apeluri "toxice furie" când cineva te deranjeaza, ar trebui sa lase această furie du-te şi iartă "de la inima ta." -A lungul acestor linii, ucenicul lui Isus, Apostolul Pavel a scris la ceilalţi credincioşi: "Pune departe de voi înşivă orice fel de rău intenţionat amărăciune, mânie, mânia, tipand, şi abuziv discursul, precum şi orice prejudiciabil." (Efeseni 4:31)

Studiul iertare de pionierat pentru unele trei decenii, Dr. Bob Enright, psiholog la Universitatea din Wisconsin, Madison, armonizeaza cu Paul. Dr. Enright, a declarat că "atunci când furia este foarte profundă şi de lungă durată, se poate face o serie de noi sistemic." (Monitorul) Chiming cu Dr. Enright este Yoichi Chida, un MD PhD, care a descoperit că amar furia si ostilitatea unharnessed sunt direct legate de un risc crescut de boli de inima. (Jurnalul de Colegiul American de cardiologie, 2009) Încurajator, "când a scăpa de furia,", spune Dr. Enright, "muschii se relaxeze, esti mai putin anxios, ai mai multa energie, poate întări sistemul imunitar." (Monitor)

Interesant, furia trebuie să fie o emoţie negativă. "Nu există nimic în neregulă cu furie sănătos," rapoarte de Dr. Enright. (Monitorul) Apostolul Pavel este de acord, dar a adăugat că nu ar trebui să merg la culcare supărat. "Fi mânios, dar păcat; nu lăsaţi soarele apunând în timp ce sunteţi încă supărat." (Efeseni 4:26) Cuvintele să trăiască.

Oamenii de ştiinţă adevărată acceptă înţelepciunea de a ierta ca predate de către un real Isus din Nazaret. Şi la sceptici care se îndoiesc de existenţa unui istoric Isus, te rog nu fi suparat cu mine pentru o atenţie la multe dovezi de asteptare din această serie care contrazic credinţa ta. Dar, dacă eşti supărat pe mine, nu vă faceţi griji.

Te iert.

 

 

Russian (computer translation)

Так же, как Иисус, наука способствует прощать

Фирпо файлов цифровой тележурнал

по Фирпо Карр

13 февраля 2017 года.

Иисус из Назарета говорит, вы должны «простить твоего брата из вашего сердца.» (От Матфея 18:35, Перевод нового мира) Как и его отец Иегова Бог Иисус» учит вас воспользоваться себя.» (Исайя 48:17) Как так? Профессор доктор Лорен Туссена, психолог в Лютер колледже в Decorah, штат Айова, отвечает, говоря: «Обучение простить тех, кто повредит вам можно значительно улучшить психологическое благополучие и физическое здоровье.» (Монитор на психологии, Январь 2017) Но все это трещины до быть прощения?

            Вес научных доказательств: прощать поднимает вес или бремя зуб от вас. «Исследования показали, что прощение связано с психического здоровья как снижение тревоги, депрессии и серьезных психических расстройств,» говорит монитор, «а также с меньшим количеством симптомы физического здоровья и смертности ниже.» Но это не останавливает там. «В самом деле,» монитор продолжается, «исследователи накопили достаточно доказательств преимущества прощения для заполнения книги.»

            Наука благосклонности людей веры: в то время как некоторые люди, естественно более снисходительными, оно должно быть не удивительно, что «люди, которые имеют религиозную веру также, как представляется, верх в прощать» объявляет монитора. В контексте молитвы Иисус обсудили важность прощать. (Матфея 6:5-15) Интригующе монитор говорит, что «Туссен исследования также показали, что для религиозных людей, молитва может увеличить прощения.»

Гнев против прощение: библейского греческого слова «простите» является aphiémi (ἀφίημι), и означает «отпустить.» Это означает, что вместо охватывает какой доктор Энрайт звонки «токсичные гнева», когда кто-то обижает вас, вы должны позволить что гнев идти и простить «из вашего сердца.» Вдоль этих линий, ученик Иисуса Апостол Павел написал единоверцев: «Положить от себя всякого рода вредоносных горечь, гнев, гнев, кричать и оскорбительные слова, а также все вредные». (Ефесянам 4:31)

Пионерские исследования прощения для некоторых трех десятилетий, д-р Боб Энрайт, психолог в университете штата Висконсин, Мэдисон, гармонирует с полом. Д-р Энрайт говорит, что «когда гнев очень глубоко и надолго, он может сделать ряд на нас системно.» (Монитор) Боем с доктор Энрайт является Yoichi Тиды, MD и PhD, который обнаружил, что горький гнев и враждебность большие напрямую связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. (Журнал Американского колледжа кардиологии, 2009) Отрадно, что «когда вы избавиться от гнева,» говорит доктор Энрайт, «ваши мышцы расслабляются, вы менее тревожными, у вас больше энергии, может укрепить вашу иммунную систему.» (Монитор)

Интересно, что гнев не должны быть негативные эмоции. «Нет ничего плохого с здоровым гнев,» сообщает Энрайт д-р. (Монитор) Апостол Павел соглашается, но добавил, что вы не должны ложиться спать сердиться. «Быть разгневанного, но не грех; не позволяйте солнца в то время как вы находитесь еще сердится.» (Ефесянам 4:26) Слова, чтобы жить.

Реальные ученые поддерживают мудрость прощать как учил реальный Иисус из Назарета. И скептики, кто сомневается в существовании исторический Иисус, пожалуйста не сердиться на меня за привлечение внимания к много доказательств в этой серии, которая противоречит вашей веры. Но если вы сердиты со мной, не беспокойтесь.

Я Вас прощаю.

 

 

Samoan (Cyrillic) (computer translation)

E pei o Iesu, o le mananao o le saienisi e faamagalo atu

Le Newsmagazine faafuainumera o le faila a le Firpo

e ala i le Firpo Carr

13 Fepuari, 2017

Na fetalai mai Iesu le Nasareta e tatau ona "faamagalo i lou uso mai lou loto." (Mataio 18:35, Faaliliuga o le lalolagi fou) Faapei o lona tama o Jehovah Atua, Iesu o le "aoaoina oe e faamanuiaina oe lava ia." (Isaia 48: 17) E faapefea ona matuai? Tali mai le polofesa o Dr. Loren Toussaint, o se fomai o le mafaufau i le kolisi o Luteru i Decorah, Aioua, i le faapea atu: "Aoao ia faamagalo i latou o e faatiga ia te oe e mafai ona matuai faaleleia ai i le manuia faalemafaufau ma le soifua maloloina faaletino." (Mataituina i Psychology, Ianuari 2017) Ae o le faamagaloga uma o e o faapea ona taei ai ia?

            Le mamafa faamaoniga faasaienitisi: faamagalo atu e siitia ai le mamafa po o se avega o se mea faafatuulu ese oe. "Sailiga ua faaali o le faamagaloga e fesootai i taunuuga o le le soifua maloloina e pei o le faaitiitia o le popole, atuatuvale ma tetele o faaletonu ai," o le tala lea a mataituina, "faapea foi a o ma laiti ifo o faailoga o le soifua maloloina faaletino ma pasene maualalo o le olaga faaletino." Ae, e le taofia ai iina. "O le mea moni," na faaauau pea ona mataituina , "tagata sailiili ua amassed lava faamaoniga o faamanuiaga o le faamagaloga e faatumu se tusi."

            Saienisi mananao tagata o le faatuatua: A o i ai nisi tagata masani atili le loto faamagalo, e le tatau ona leai se mea e ofo ai "o tagata e i ai se faatuatua faalelotu foi e foliga mai e maua se lima o le pito i luga i le faamagalo atu" tautino mai mataituina. I le anotusi o le tatalo, na talanoaina ai e Iesu le taua o le faamagalo atu. (Mataio 6:5-15) Intriguingly, na fai mai ai mataituina o "sailiga o le Toussaint ua foi maua o mo tagata faalelotu, o le e mafai ona boost e tatalo faamagaloga."

Ita ma le faamagaloga: faaletusipaia o le upu Eleni mo le "faamagaloina" o aphiémi (ἀφίημι), ma le uiga o le "ia alu." O lona uiga e faapea nai lo le taliaina o a Dr. Enright valaau "oona ita" pe a se tasi faatiga ia te oe, e tatau ona tatou tuu o le ita o ma faamagalo "mai lou loto." I luga o laina nei, na tusia e Iesu soo le Aposetolo o Paulo i tagata talitonu: "Tuu ese o outou lava mai ituaiga uma o faataumaoi uma o le inoino, ita, toasa, feei, ma tautala faatautala, faapea foi mea faataumaoi uma." (Efeso 4:31)

Paionia o le suesueina o le faamagaloga mo nisi tausaga tolu, harmonizes Dr. Bob Enright, o se fomai o le mafaufau i le Iunivesite o Wisconsin, Madison, faatasi ai ma Paulo. Fai mai Dr. Enright faapea "pe a ita o matuai loloto ma le umi o le tumau, e mafai ona faia se numera i luga o i tatou systemically." (Mataituina) Ua tagitagi faatasi ma Dr. Enright o le Chida o le Yoichi, o se MD ma PhD na iloaina o le oona o le ita ma le inoino unharnessed e sao fesootai i se maualuga o le tulaga lamatia o le faamai o le fatu. (Api o talaaga o le Kolisi a Amerika o Cardiology, 2009) Ma le faamalosiau, "pe a outou aveese o le ita," le tala lea a Dr. Enright, "malolo lou maso, e te le popole, e i ai le malosi sili atu, e mafai ona faamalosia lou tino." (Mataituina)

O le mea e mataina ai, o ita e le faia e ia se lagona lelei. "E leai se mea e sese ma le ita maloloina," Lipoti o Dr. Enright. (Mataituina) Le Aposetolo o Paulo e ioe ae faaopoopo e tatau ona e alu i le moega o ita. "Wrathful, ae o le agasala; aua nei goto le ao e i ai pea le ita." (Efeso 4:26) O upu ia ola ai e ala i le.

Lagolago e saienitisi moni le poto o le faamagalo atu e pei ona aoaoina e se moni o le Iesu o Nasareta. Ma e masalosalo o le masalomia le i ai o se Iesu faasolopito, faamolemole aua le ita ia te au mo le valaauina ia gauai i le siakiina o le tele o le faasologa lenei na e feteenai ma lou talitonuga. Ae, afai e te le ita ia te au, e leai se popolega.

Ou te faamagaloina oe.

 

 

Serbian (Cyrillic) (computer translation)

Као Исус, наука услуге прашта

Фирпо датотеке дигиталних снимајуци.

од стране Фирпо Кар

13 . фебруар 2017.

Исус из Назарета је рекао да је "Опрости твој брат из твог срца." (Маттхеw 18:35, нови свет превођење) Као његов отац Јеховах Бог, Исус је "уце тебе у корист себе." (Исаија 48:17) Како то? Проф . др Лорен Тоуссаинт, психолог на Лутер колеџу у Децорах, у Ајови, одговара тако што ће рећи: "Учење да опрости онима који те повреде можете значајно побољшати психолошке добробити и физичког здравља." (Монитор на психологији, јануара 2017) Али је опрост све то то је некад било?

            Тежина научних доказа: прашта подигне на тежину или терет који заборављају с тебе. "Истраживање показало да опрост је повезана са ментално здравље исходе као што су смањене анксиозност, депресију и велику меланхолију," каже Монитор, "Хвала мање физичког здравља симптоме и нижу стопу смртности." Али , ту није крај. "У ствари," Монитор се наставља, "истраживачи су сакупили довољно доказа о предностима опрост да попуни књигу."

            Наука услуге људи од вере: док су неки људи природно блажа, требало би да није изненађујуће да"људи који имају религиозне вере, и изгледа да имамо предност у прашта" прогласи Монитор. У контексту молитву, Исус разговарали о значају прашта. (Матеј 6:5-15) Цудно , Монитор каже да "визитке истраживање је такође показало да за религиозне особе, молитва може појачати опрост."

Бес против опрост: библијски Грчка реч за "Опрости" је апхиéми (ἀφίημι), и значи "Пусти." То значи да уместо прихватања који Енрајт позиве "отровне бес" када неко те вредја, пусти да тај бес, иди и опрости "од"срца. Дуж те линије, ученик Исусов апостол Павле је писао колега верници: "Ставити на себе све врсте злонамерног горчину, љутња, бес, вришти, и увредљивих говора, као и све оргазма." (Цитат из 4:31)

Пионирска студија опрост за неке три деценије, Др. Боб Енригхт, психолог на универзитету Wисцонсин, Мадисон, хармонизес са Паулом. Др . Енригхт је рекао да "када љутња је веома дубоко и дуготрајни, може да ради више на нас системски." (Монитор) Црквено звоно код Др. Енригхт је Јоиии Цхида, МД и докторат који је открио да горка бес и унхарнессед непријатељство директно су повезани са са подигнутом ризик од болести срца. (Јоурнал оф Америчком колеџу у кардиологији, 2009) Стабилизацијом ,"када се поврати бес," каже Енрајт, "твој мишића опусти се, ти си мање узнемирена, имате више енергије, твој имуни систем може да се ојача." (Монитор)

Интересантно , је да је љутња не мора да буде негативне емоције. "Нема ништа лоше са здравим бес," јавља Енрајт. (Монитор) Апостол Павле се слаже, али је додао да не би требало да одете у кревет љут. "Бити срдит, али не да грех; Не дозволи да сунце док јос си љут." (Цитат из 4:26) Ћивотно гесло.

Прави научници подржавају мудрост пун опроста колико и Поучен као прави Исус из Назарета. И да скептици који сумњају у постојање историјског Исуса, молим те немој бити љут на мене за позивање пажњу на многе доказе у ову серију, твоје веровање у супротности. Али , ако сте љути на мене, без бриге.

Опраштам ти.

 

 

Serbian (Latin) (computer translation)

Kao Isus, nauka usluge prašta

Firpo datoteke digitalnih snimajuci.

od strane Firpo Kar

13. februar 2017.

Isus iz Nazareta je rekao da je "Oprosti tvoj brat iz tvog srca." (Matthew 18:35, novi svet prevođenje) Kao njegov otac Jehovah Bog, Isus je "uce tebe u korist sebe." (Isaija 48:17) Kako to? Prof. dr Loren Toussaint, psiholog na Luter koledžu u Decorah, u Ajovi, odgovara tako što će reći: "Učenje da oprosti onima koji te povrede možete značajno poboljšati psihološke dobrobiti i fizičkog zdravlja." (Monitor na psihologiji, januara 2017) Ali je oprost sve to to je nekad bilo?

            Težina naučnih dokaza: prašta podigne na težinu ili teret koji zaboravljaju s tebe. "Istraživanje pokazalo da oprost je povezana sa mentalno zdravlje ishode kao što su smanjene anksioznost, depresiju i veliku melanholiju," kaže Monitor, "Hvala manje fizičkog zdravlja simptome i nižu stopu smrtnosti." Ali, tu nije kraj. "U stvari," Monitor se nastavlja, "istraživači su sakupili dovoljno dokaza o prednostima oprost da popuni knjigu."

            Nauka usluge ljudi od vere: dok su neki ljudi prirodno blaža, trebalo bi da nije iznenađujuće da "ljudi koji imaju religiozne vere, i izgleda da imamo prednost u prašta" proglasi Monitor. U kontekstu molitvu, Isus razgovarali o značaju prašta. (Matej 6:5-15) Cudno, Monitor kaže da "vizitke istraživanje je takođe pokazalo da za religiozne osobe, molitva može pojačati oprost."

Bes protiv oprost: biblijski Grčka reč za "Oprosti" je aphiémi (ἀφίημι), i znači "Pusti." To znači da umesto prihvatanja koji Enrajt pozive "otrovne bes" kada neko te vredja, pusti da taj bes, idi i oprosti "od"srca. Duž te linije, učenik Isusov apostol Pavle je pisao kolega vernici: "Staviti na sebe sve vrste zlonamernog gorčinu, ljutnja, bes, vrišti, i uvredljivih govora, kao i sve orgazma." (Citat iz 4:31)

Pionirska studija oprost za neke tri decenije, Dr. Bob Enright, psiholog na univerzitetu Wisconsin, Madison, harmonizes sa Paulom. Dr. Enright je rekao da "kada ljutnja je veoma duboko i dugotrajni, može da radi više na nas sistemski." (Monitor) Crkveno zvono kod Dr. Enright je Joiиi Chida, MD i doktorat koji je otkrio da gorka bes i unharnessed neprijateljstvo direktno su povezani sa sa podignutom rizik od bolesti srca. (Journal of Američkom koledžu u kardiologiji, 2009) Stabilizacijom, "kada se povrati bes," kaže Enrajt, "tvoj mišića opusti se, ti si manje uznemirena, imate više energije, tvoj imuni sistem može da se ojača." (Monitor)

Interesantno, je da je ljutnja ne mora da bude negativne emocije. "Nema ništa loše sa zdravim bes," javlja Enrajt. (Monitor) Apostol Pavle se slaže, ali je dodao da ne bi trebalo da odete u krevet ljut. "Biti srdit, ali ne da greh; Ne dozvoli da sunce dok jos si ljut." (Citat iz 4:26) Ћivotno geslo.

Pravi naučnici podržavaju mudrost pun oprosta koliko i Poučen kao pravi Isus iz Nazareta. I da skeptici koji sumnjaju u postojanje istorijskog Isusa, molim te nemoj biti ljut na mene za pozivanje pažnju na mnoge dokaze u ovu seriju, tvoje verovanje u suprotnosti. Ali, ako ste ljuti na mene, bez brige.

Opraštam ti.

 

 

Slovak (computer translation)

Rovnako ako Ježiš, veda zdvorilosti odpúšťať

Firpo súbory digitálnych Newsmagazine

podľa Firpo Carr

13. februára 2017

Ježiš z Nazaretu povedal, ste mali "odpustiť váš brat zo svojho srdca." (Matúš 18:35, preklad nového sveta) Rovnako ako jeho otec Bohu Jehovovi, Ježiš je "učenie ťažiť sami." (Izaiáš 48:17) Ako to? Profesor Dr. Loren Toussaint, psychológ na Luther College v Decorah, Iowa, odpovedá slovami: "Učenie sa odpustiť tým, ktorí ublížiť môže výrazne zlepšiť psychickej pohody a fyzické zdravie." (Monitor na psychológiu, januára 2017) Ale je odpustenie, všetko, čo je v reklame byť?

            Hmotnosť vedecké dôkazy: odpúšťajúci výťahy váhy alebo dôkazné bremeno nevole z teba. "Výskum ukázal, že odpustenie je spojená s duševnými výsledky, ako sú zníženie úzkosti, depresie a veľké psychiatrické poruchy," hovorí Monitor, "ako aj s menej fyzické zdravie PRIZNAKY a nižšiu úmrtnosť." Ale to nekončí. "V skutočnosti" Monitor pokračuje, "výskumníci zhromaždili dostatok dôkazov z výhod odpustenie vyplniť knihu."

            Veda zdvorilosti ľudí viery: zatiaľ čo niektorí ľudia sú prirodzene viac odpúšťajúci, malo by byť žiadnym prekvapením, že "ľudia, ktorí majú náboženskej viery, tiež sa zdá, že majú prevahu v odpúšťajúci" vyhlasuje Monitor. V súvislosti s modlitbou, Ježiš diskutovali o dôležitosti odpúšťať. (Matúš 6:5-15) Prekvapivo, Monitor hovorí, že "Toussaint's research tiež zistené, že pre veriacich, modlitba môže posilniť odpustenie."

Hnev vs. odpustenie: biblické grécke slovo pre "odpustiť" je aphiémi (ἀφίημι), a znamená "nechať ísť." To znamená, že miesto všeobjímající čo Dr Enright hovory "toxické hnev", keď niekto uráža vás, mali by ste nechať že hnev ísť a odpusť "zo svojho srdca." Pozdĺž týchto liniek, Ježišov učeník, apoštol Pavol napísal človek veriaci: "Dať preč od seba každý druh škodlivého horkosti, hnevu, hnev, krik, a urážlivé reči, ako aj všetko škodlivé." (Efezským 4:31)

Priekopnícke štúdie o odpustenie za nejaké tri desaťročia, Dr Bob Enright, psychológ na University of Wisconsin, Madison, harmonizuje s Paulom. Dr. Enright povedal, že "keď hnev je veľmi hlboké a dlhotrvajúce, to môže urobiť rad na nás systémovo." (Monitor) Zladenie s Dr. Enright je Yoichi Chida, MD a PhD, ktorí zistili, že horké hnev a unharnessed nepriateľstvo priamo súvisia zvýšené riziko ochorenia srdca. (Vestníku American College of Cardiology, 2009) Povzbudivé, "keď sa zbaviť hnevu," hovorí Dr Enright, "vaše svaly relaxovať, máte menej nervózny, budete mať viac energie, môžu posilniť váš imunitný systém." (Monitor)

Zaujímavé je, že hnev nemá byť negatívne emócie. "Nie je nič zlého s zdravý hnev," uvádza Dr. Enright. (Monitor) Apoštol Pavol súhlasí ale dodal, že by nemal ísť do postele hnevá. "Byť hnevom, ale nie je to hriech; Nenechajte slnko aj keď ste stále hnevá." (Efezským 4:26) Slová žiť.

Skutočné vedci podporujú múdrosť odpúšťajúci, ako učil skutočný Ježiša z Nazareta. A na skeptici, ktorí pochybujú o existencii historického Ježiša, prosím nehnevajte sa so mnou pre volanie pozornosť mnohých dôkazov v tejto sérii, ktoré protirečia svoju vieru. Ale ak ste zlosť so mnou, žiadne starosti.

Ja ti odpúšťam.

 

 

Slovenian (computer translation)

Tako kot Jezus, znanost uslug, tolerantna

Firpo datoteke digitalne Newsmagazine

z Firpo Carr

13. februarja leta 2017

Jezus iz Nazareta je dejal, je "odpustiš svojega brata iz srca." (Matthew 18:35, New World prevajanje) Kot njegov oče Jehovah Bog, Jezus je "poučevanje v korist sebe." (Izaija 48:17) Kako to? Profesor Dr. Loren Toussaint, psiholog na Luther College v Decorah, Iowa, odgovori z besedami: "Učenje, da odpusti tistim, ki poškodoval lahko občutno izboljša psihično počutje in telesno zdravje." (Monitor v psihologije, januarja 2017) Vendar je odpuščanje, vse to je krekirana do biti?

            Teža znanstvenih dokazov: tolerantna dvigala teža ali obremenitev kivan off vas. "Raziskave so pokazale, da odpuščanje je povezana z duševnimi rezultatov, kot so zmanjšana anksioznost, depresija in velike psihiatrične motnje," pravi Monitor, "kot tudi z manj simptomi telesno zdravje in nižje stopnje umrljivosti." Vendar to ne ustavi tam. "V resnici," Monitor nadaljuje, "raziskovalci nabrale dovolj dokazov o koristi odpuščanja za kakšno knjigo."

            Znanost uslug ljudi vero: medtem ko nekateri ljudje so naravno bolj tolerantna, je treba ni presenetljivo, da "ljudje, ki imajo religioznega tudi zdi, da imajo premoč v tolerantna" izjavlja Monitor. V okviru molitev Jezus razpravljali o pomenu tolerantna. (Matthew 6:5-15) Intriguingly, Monitor pravi, da "je Toussaint raziskave so tudi pokazale da verniki, molitev lahko dosežete odpuščanje."

Jeza vs odpuščanje: svetopisemski grške besede za "odpusti" je aphiémi (ἀφίημι), in to pomeni, "da." To pomeni, da namesto zajema kaj Dr. Enright klice "strupene jeze", ko nekdo žali vas, pustite, da jeza, pojdite in odpusti "iz"srca. Tej smeri, Jezus učenec apostol Pavel napisal, da kolega verniki: "Dal proč od sebe vse vrste zlonamerne grenkobe, jeza, jezo, kričal, in zlorabo govora, kot tudi vse, kar je škodljivega." (EF 4:31)

Pionirsko študija odpuščanje za nekaj tri desetletja, dr Bob Enright, psiholog na Univerzi Wisconsin Madison, usklajuje z Paul. Dr. Enright je dejal, da "ko jeza je zelo globoko in dolgotrajno, lahko naredi več na nas sistemsko." (Monitor) Zvonjava v dr Enright je Andraž Yoichi, MD in doktorat, ki je odkril, da grenak jezo in sovražnost unharnessed neposredno povezana s povišano tveganje za bolezni srca. (Journal of American College of Cardiology, 2009) Spodbudno je, "ko ste znebiti jeze," pravi Dr. Enright, "vaše mišice sprostite, ste manj tesnobe, boste imeli več energije, lahko okrepi vaš imunski sistem." (Monitor)

Zanimivo je, jeza ni treba biti negativna čustva. "Nič ni narobe z zdravo jezo," poročila Dr. Enright. (Monitor) Apostol Pavel se strinja, vendar dodal, da ne bi smeli iti spat jezen. "Biti srdit, vendar ni greh; ne pustite, da sonce zašlo, medtem ko ste še vedno jezen." (EF 4:26) Besede, ki živi z.

Pravi znanstveniki podpirajo modrost tolerantna učil pravi Jezus iz Nazareta. In da skeptiki, ki dvomijo v obstoj zgodovinskega Jezusa, ne bodi jezen Name za opozarjali na veliko dokazila v tej seriji, ki so v nasprotju vaše prepričanje. Vendar, če ste jezni z mano, brez skrbi.

Ti oprostim.

 

 

Spanish (computer translation)

Al igual que Jesús, favores de ciencia perdonar

La revista Digital de archivos de Firpo

por Firpo Carr

13 de febrero de 2017

Jesús de Nazaret dijo que debe "perdonar a tu hermano de tu corazón." (Mateo 18:35, traducción del nuevo mundo) Como su padre Jehovah Dios, Jesús es "la enseñanza te beneficies a ti mismo." (Isaías 48:17) ¿Cómo así? Profesor Dr. Loren Toussaint, psicólogo de la Universidad de Luther en Decorah, Iowa, responde diciendo: "Aprendiendo a perdonar a quien lastimar puede mejorar significativamente bienestar psicológico y salud física." (Monitor en la psicología, enero de 2017) ¿Pero es el perdón que está agrietado hasta ser?

            El peso de la evidencia científica: perdonar eleva el peso o carga de rencor de usted. "La investigación ha demostrado que el perdón está ligado a los resultados de salud mental tales como la reducción de la ansiedad, depresión y trastornos psiquiátricos mayores," dice el Monitor, "así como con menos síntomas de salud física y menor mortalidad." Sin embargo, no se detiene allí. "De hecho," Monitor continúa, "los investigadores han acumulado suficiente evidencia de los beneficios del perdón para llenar un libro."

            Ciencia favores de fe de la gente: mientras que algunas personas son naturalmente más Clemente, no debería ser ninguna sorpresa que "quienes tienen una fe religiosa también parecen tener una mano superior en perdonar" declara Monitor. En el contexto de la oración, Jesús discuten la importancia de perdonar. (Mateo 6:5-15) Curiosamente, el Monitor dice que "la investigación de Toussaint también ha encontrado que para la gente religiosa, puede aumentar la oración perdón."

Ira vs perdón: la palabra griega bíblica para "perdonar" es aphiémi (ἀφίημι), y que significa ""dejar ir. Eso significa que en lugar de abrazar lo que el Dr. Enright llamadas "tóxicos ira" cuando alguien ofende, debe dejar que el enojo ir y perdonar "de su corazón." A lo largo de estas líneas, el discípulo de Jesús el apóstol Pablo escribió a los creyentes: "Poner lejos de vosotros toda clase de maliciosa amargura, enojo, ira, gritos y discurso abusivo, así como todo lo perjudicial". (Efesios 4:31)

Pionera en el estudio del perdón durante unas tres décadas, el Dr. Bob Enright, psicólogo de la Universidad de Wisconsin, Madison, armoniza con Pablo. Dr. Enright dijo que "cuando la ira es muy profundo y de larga duración, puede hacer un número nos sistémicamente." (Monitor) Sonido con Dr. Enright es Yoichi Chida, MD y PhD que descubrió que amarga cólera y hostilidad unharnessed están directamente relacionadas con un riesgo elevado de enfermedad cardíaca. (Revista del colegio a americano de Cardiología, 2009) Es alentador, "cuando te liberas de la cólera," dice Dr. Enright, "tus músculos se relajan, eres menos ansiosos, tienes más energía, puede fortalecer su sistema inmunológico". (Monitor)

Curiosamente, ira no tiene que ser una emoción negativa. "No hay nada malo con el enojo sano," reporta el Dr. Enright. (Monitor) El apóstol Pablo está de acuerdo, pero agregó que no debería ir a la cama enojado. "Ser iracundo, pero no pequéis; No deje que el sol mientras usted está todavía enojado." (Efesios 4:26) Palabras para vivir.

Científicos reales apoyan la sabiduría de perdonar como lo enseña un verdadero Jesús de Nazaret. Y a los escépticos que dudan de la existencia de un Jesús histórico, por favor no estar enojado con mí para llamar la atención sobre las muchas pruebas de esta serie que contradicen su creencia. Sin embargo, si usted está enojado conmigo, no te preocupes.

Yo te perdono.

 

 

Swedish (computer translation)

Precis som Jesus, vetenskap gynnar förlåtande

Den Firpo filer digitala nyhetsmagasinet

av Firpo Carr

13 februari 2017

Jesus från Nasaret sade du bör "Förlåt din bror från ditt hjärta." (Matteus 18:35, nya världens översättning) Som sin far Jehovah Gud lär Jesus"du dig själv." (Jesaja 48:17) Hur så? Professor dr Loren Toussaint, psykolog vid Luther College i Decorah, Iowa, svar genom att säga: "Lära sig att förlåta dem som skadar du kan avsevärt förbättra både psykiskt välbefinnande och fysiska hälsa." (Monitor på psykologi, januari 2017) Men är förlåtelse så det är uppsprucken vara?

            Den vikten av vetenskapliga bevis: förlåtande lyfter vikten eller bördan av ett agg av dig. "Forskning har visat att förlåtelse är kopplat till psykisk hälsoresultat såsom minskad ångest, depression och stora psykiatriska störningar," säger Monitor, "as well as med färre fysiska hälsa symtom och lägre dödlighet." Men det slutar inte där. "I själva verket" Monitor fortsätter, "forskare har samlat tillräckligt med bevis för fördelarna med förlåtelse att fylla en bok."

            Vetenskap gynnar människor av tro: medan vissa människor är naturligt mer förlåtande, det bör vara någon överraskning att "människor som har en religiös tro som också verkar ha ett övertag i förlåtande" förklarar Monitor. I samband med bön diskuterade Jesus vikten av förlåtande. (Matteus 6:5-15) Spännande, säger Monitor att "Toussaints forskning har också funnit att bön för religiösa människor, kan öka förlåtelse."

Ilska kontra förlåtelse: biblisk grekiska ordet för "Förlåt" är aphiémi (ἀφίημι), och det betyder "att släppa taget." Det betyder att istället för att omfamna vad Dr Enright samtal "giftiga ilska" när någon kränker dig, bör du låta att ilska gå och förlåta "från ditt hjärta." Längs dessa linjer, Jesu lärjunge aposteln Paulus skrev till trosfränder: "Sätta ifrån er alla slags illvillig bitterhet, ilska, vrede, skrikande, och kränkande anförande, liksom allt skadevållande." (Efesierbrevet 4:31)

Banbrytande studier av förlåtelse för några tre årtionden, harmoniserar Dr. Bob Enright, psykolog vid University of Wisconsin, Madison, med Paul. Dr. Enright sade att "när ilska är mycket djup och långvarig, det kan göra ett nummer på oss systemiskt." (Monitor) Chiming in med Dr Enright är Yoichi Chida, en MD och doktorand som upptäckte att bittra ilska och outnyttjade fientlighet är direkt kopplade till en förhöjd risk för hjärtsjukdom. (Tidning av American College of Cardiology, 2009) Uppmuntrande nog "när du bli av med ilska," säger Dr. Enright, - dina muskler slappna av, du är mindre ängsliga, du har mer energi, ditt immunförsvar kan stärka. (Monitor)

Intressant, behöver ilska inte vara en negativ känsla. "Det är inget fel med friska ilska," rapporterar Dr Enright. (Monitor) Aposteln Paulus samtycker men lagt till att du inte ska gå till sängs arga. "Vara vreda, men inte synd; Låt inte solen medan du är fortfarande arg." (Efesierbrevet 4:26) Ord att leva av.

Riktiga forskare stöder visdom förlåtande som undervisas av en äkta Jesus från Nasaret. Och att skeptiker som betvivlar existensen av en historisk Jesus, bli inte arg på mig för att uppmärksamma de många bevis i denna serie som motsäger din tro. Men om du är arg på mig, inga bekymmer.

Jag förlåter dig.

 

 

Tahitian (computer translation)

Mai ia Iesu, te ihi haamaitai faaore i te hapa

Te Firpo te mau roro uira Newsmagazine

na roto i te Firpo Carr

13, Fepuare 2017

Ua parau o Iesu no Nazareta outou ia «faaore i to outou taeae mai roto mai i to outou aau.» (Mataio 18:35, iritiraa o te ao nei i te api) Mai tona metua tane Jehovah Atua, Iesu e «haapii outou i te haamaitai ia outou iho.» (Isaia 48: 17) Nahea te reira? Pahono te mau orometua haapii taote Loren Toussaint, te hoe tahua manava i te fare haapiiraa Luther i roto i te Decorah, Iowa, ma te parau e: «I haapii mai i te hapa a te feia tei haamauiui outou e nehenehe e papu ia haamaitai i te pae o te manava maitai i te tino e i te ea o te tino.» (Teata i nia i te Psychology, Tenuare 2017) Tera ra, e i te mau mea atoa e e o te cracked i nia i te faaoreraa hara?

            Te teimaha o te ite ihi faaiteraa: faaore i te hapa e te teimaha e aore ra, i te hopoia no te tapea i te inoino outou faateitei. «Maimiraa i te faaite mai i te faaoreraa hara, e tuati i te hopea o te ea i te pae o te feruriraa mai te ahoaho reduced, te henehenea o te feruriraa e te mau psychiatric fifi manava,» te parau ia a teata, «maitai mai i te mau tapao i te ea i te pae tino e i te mau taata raro iti mai.» Tera ra, e e faaea i te reira. «I roto i te parau mau,» tamau noa nei te teata , «feia maimi i amassed navai te faaiteraa no te mau maitai o te faaoreraa hara no te faai i te hoe buka.»

            Science haamaitai taata o te faaroo: a ai i te tahi mau taata e te ohie e ia au i te rahi ae, te reira ia riro e maere e «taata o te farii i te hoe faaroo faaroo atoa e au i te hoe rima upper i roto i te parau no te faaore i te hapa» parau teatara. I roto i te parau no te pure, ua paraparau Iesu i te faufaa o te faaore i te hapa. (Mataio 6:5-15) Intriguingly, teata te parau e, «te maimiraa a te Toussaint i atoa itehia e no te mau taata faaroo, te pure e nehenehe e boost faaoreraa hara».

Vs. te iria faaoreraa hara: aphiémi , e te parau no te Bibilia reo heleni no te «faaore i te hapa» (ἀφίημι), i te e e «ia haere». Te auraa ra, e eiaha ra i te tauahiraa i te eaha ra te taote ra Enright piiraa «toxic iria» i te hoe taata hapa ra, ia outou ia faaite na riri haere e no te faaore i te hapa «mai roto mai i to outou aau». I nia i teie reni, ua papai o Iesu pipi te aposetolo Paulo i te feia faaroo i te mau hoa: «E faatea e outou atoa te huru o te malicious i te inoino, iria, riri, i te tahi, e te parau ino, ei injurious mau mea atoa.» (Ephesia 4:31)

Haapii i te evanelia te tuatapaparaa no te faaoreraa hara no te tahi mau te toru ahuru matahiti, Bob Enright taote, te hoe tahua manava i te fare haapiiraa tuatoru no Wisconsin, Madison, harmonizes o Paulo. Te parau ra te taote ra Enright e, «te mea iria e e mea hohonu roa e te vai maoro roa, e e nehenehe e rave i nia ia tatou i te hoe numera systemically.» (Teata) Amui atu ai i Enright ra te taote ra o Yoichi Chida, hoe MD e PhD o tei ite e maramara iria e te au ore i te unharnessed-tia-hia i nia i te faito teitei o te faatupu i te mai mafatu. (Buka aamu i te fare haapiiraa i te reo o te Cardiology, 2009) Faaitoito, «ia outou ia faaore i te iria,» te parau ia a Dr. Enright, «faafaaea rii o to outou mau uaua, outou e e iti mai te hinaaro, ua farii outou i te puai hau atu, e e haapuai i to outou tomohia te faanahoraa paruru». (Teata)

Te vahi faahiahia, iria aita e ia riro i te mea ino. «E ere te fifi no te iria maitai,» e faaite i te taote Enright. (Teata) Ua farii o te aposetolo Paulo ra atu e, eiaha outou e haere i te roi i te riri. «E wrathful, tera ra, eiaha e rave i te hara; eiaha e vaiiho i te mahana i ai e riri noa outou.» (Ephesia 4:26) Te mau parau no te ora na roto i te

Ua paturu te mau aivanaa i te paari o te faaore i te hapa mai tei haapiihia e te mau o Iesu no Nazareta. E i te turi o te oraraa tahuti nei o te aamu o Iesu i feaa, eiaha e riri iau no te piiraa i te haapao maitai i te proofs e rave rahi i roto i teie mau buka e salungat i to outou tiaturiraa. Tera ra, mai te mea e riri au, e aita e mau haapeapearaa.

Ua faaore i te hapa outou.

 

 

Thai (computer translation)

เหมือนพระเยซู ของชำร่วยวิทยาอภัย

Newsmagazine Firpo ดิจิตอลของแฟ้ม

โดยคาร์ Firpo

13 กุมภาพันธ์ 2017

พระเยซูแห่งนาซาเร็ธกล่าวว่า คุณควร "ยกโทษให้พี่ชายของคุณจากหัวใจของคุณ" (มัทธิว 18:35แปลโลกใหม่) เช่นพระบิดาพระเยโฮวาห์ทรงเจ้า พระเยซูคือ "การสอนคุณได้ด้วยตัวเอง" (อิสยาห์ 48:17) จึงเป็นเช่นนั้น -ดร.ลอเรน Toussaint นักจิตวิทยาโรงเรียนลูเธอร์ใน Decorah ไอโอวา ตอบ ด้วยการพูดว่า: "การเรียนรู้การยกโทษผู้ที่ทำร้ายคุณสามารถอย่างมีนัยสำคัญช่วยพัฒนาจิตใจความเป็นอยู่และสุขภาพร่างกาย" (ตรวจจิตวิทยา2560 มกราคม) แต่เป็นบาปทั้งหมดที่มันจะแตกขึ้นเป็น

            ที่น้ำหนักของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์: อภัยยกน้ำหนักหรือภาระของความเสียใจปิด "งานวิจัยว่า ให้อภัยเชื่อมโยงกับผลการตรวจสุขภาพจิตเช่นความวิตกกังวลลดลง ภาวะซึมเศร้า และ โรคทางจิตเวชที่สำคัญ กล่าวว่า การที่จอภาพ"เช่นเดียวเช่นเดียวกับอาการสุขภาพร่างกายน้อยลงและลดอัตราการตาย " แต่ มันไม่ได้หยุด "ในความเป็นจริงจอภาพยังคง "นักวิจัยได้ไว้หลักฐานเพียงพอในประโยชน์ของการให้อภัยการเติมหนังสือ"

            ท่านศรัทธาของชำร่วยวิทยาศาสตร์: ในขณะที่บางคน อภัยเพิ่มเติมตามธรรมชาติ มันควรจะไม่น่าแปลกใจที่ "คนที่มีศรัทธาทางศาสนาดูเหมือน มีมือบนในอภัย แสดงจอภาพ ในบริบทของการสวดมนต์ พระเยซูกล่าวถึงความสำคัญของอภัย (มัทธิว 6:5-15) อินเตอร์ตรวจสอบบอกว่า "ของ Toussaint การวิจัยยังพบว่า สำหรับคนศาสนา สวดมนต์สามารถเพิ่มการให้อภัย"

ความโกรธกับการให้อภัย: พระคัมภีร์ภาษากรีกคำ "ให้อภัย" คือaphiémi (ἀφίημι), และว่า "ให้ไป" นั้นหมายถึงว่า แทนที่จะกอดอะไรดร. Enright โทร "พิษความโกรธ" เมื่อคน offends คุณ คุณควรให้ความโกรธนั้นไป และให้อภัยจากหัวใจของคุณ" ตามบรรทัดเหล่านี้ ศิษย์ของพระเยซูอัครทูตเปาโลเขียนถึงเพื่อนเชื่อ: ลงห่างจากร่างกายทุกชนิดขมที่เป็นอันตราย ความโกรธ โทสะ กรีด ร้อง และคำพูดที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนอันตรายทุกอย่าง " (เอเฟซัส 4:31)

บุกเบิกการศึกษาการให้อภัยสำหรับบางสามทศวรรษ ดร.บ๊อบ Enright เป็นนักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Wisconsin เมดิสัน สีกับพอล ดร. Enright กล่าวว่า "เมื่อความโกรธลึกมาก และยาวนาน มันสามารถทำตัวเลขเรา systemically" (จอภาพ) Chiming ด้วยดร. Enright เป็น Chida โยอิจิ MD และปริญญาเอกผู้ค้นพบว่า ขมความโกรธและความเกลียดชัง unharnessed โดยตรงเชื่อมโยงกับความเสี่ยงสูงของโรคหัวใจ (วารสารของวิทยาลัยอเมริกันของโรคหัวใจ2009) Encouragingly "เมื่อคุณกำจัดความโกรธ กล่าวว่า ดร. Enright "ผ่อน คลายกล้ามเนื้อของคุณ คุณจะกังวลน้อยลง คุณมีพลังงานมากขึ้น สามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคุณ" (จอภาพ)

เรื่องน่าสนใจ ความโกรธไม่มีเป็น อารมณ์ที่เป็นลบ "มีอะไรผิดปกติกับความโกรธที่มีสุขภาพดี รายงานดร. Enright (จอภาพ) อัครทูตเปาโลตกลง แต่เพิ่มที่ คุณไม่ควรไปโกรธเตียง "จะพล่าน แต่ไม่ได้ทำ บาป อย่าปล่อยให้ดวงอาทิตย์ขณะที่คุณยังโกรธ" (เอเฟซัส 4:26) คำตลอดไป

นักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงสนับสนุนภูมิปัญญาของอภัยที่สอน โดยจริงพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ และที่สงสัยที่สงสัยการดำรงอยู่ของพระเยซูประวัติศาสตร์ กรุณาอย่าโกรธกับฉันเรียกร้องความสนใจหลักฐานมากมายในซีรีส์นี้ที่ขัดแย้งกับความเชื่อของคุณ แต่ ถ้าคุณโกรธกับฉัน ไม่ต้องกังวล

ยกโทษให้คุณ

 

 

Tongan (computer translation)

Hange pe ko Sisuu, 'a ia ko hono fakamolemole'i 'o e 'ofa 'a e saienisi

E Newsmagazine faka'ilekitulonika 'a e ngaahi faile 'o e Firpo

fai 'e Firpo Carr

'Aho 13 'o Fepueli, 2017

Na'e folofola 'a Sisu 'o Nasaleti ke 'oku totonu ke "fakamolemole'i ho tokoua mei ho loto." (Matiu 18:35, 'o liliu 'a e mamani fo'ou) Hange ko 'ene tamai Jehovah e 'Otua, 'oku "ako'i 'e Sisu ke ke 'aonga kiate koe." ('Isaia 48: 17) Fefe ia? Na'e tali 'e Palofesa toketa Loren Toussaint, ko ha mataotao ki he 'atamai 'i he kolisi Lutelo 'i Decorah, 'Aioua, 'i he'ene pehe: "Ko e ako ke fakamolemole'i 'a kinautolu 'oku fakamamahi'i koe lava 'o 'aupito fakalelei'i fakatou'osi faka'atamai lelei pea mo e mo'ui lelei fakaesino." (Monitoa 'i he saienisi 'o e 'atamai, Sanuali 2017) Ka ko e me'a kotoa pe 'oku ongo ia 'oku kovi hake ke hoko 'a e fakamolemole?

            E mafatukituki 'o ha fakamo'oni fakasaienisi: fakamolemole'i e langaki e mamafa pe kavenga 'o ha loto 'ita atu 'a kimoutolu. 'Oku pehe 'e he "Fakatotolo kuo fakahaa'i 'oku fakafehokotaki 'a e fakamolemole ki he ngaahi ola 'o e mo'ui lelei faka'atamai hange ko e loto-hoha'a reduced, loto-mafasia mo lalahi ha moveuveu," e monitoa, "pea hange ko ia mo e si'isi'i ange 'a e ngaahi faka'ilonga 'o e mo'ui lelei fakaesino mo e peseti ma'ulalo ange 'o e mo'ui fakamatelie." Ka ko ia 'oku 'ikai ke ngata ai. "Ko hono mo'oni," 'Oku hokohoko atu he monitoa , "kau fakatotolo kuo amassed fe'unga ha fakamo'oni 'o e ngaahi lelei 'o e fa'a fakamolemole ke fakafonu ha tohi."

            Saienisi me'a ma'anautolu tui 'a e kakai 'o: lolotonga e kakai 'e ni'ihi 'oku fa'a fakamolemole ange fakanatula, 'oku totonu ke hoko 'a e 'ikai ha ofo ia 'oku fakaha 'e he "kakai 'oku nau ma'u ha tui fakalotu 'oku hange foki 'oku ma'u 'a e nima 'o ha tuliki 'i hono fakamolemole'i 'o e," 'a e monitoa. 'I he puipuitu'a 'o e lotu, na'e alea'i ai 'e Sisu 'a hono mahu'inga 'o hono fakamolemole'i. (Matiu 6:5-15) Intriguingly, ne pehe ai 'e he monitoa 'oku "fakatotolo 'a e Toussaint toe 'ilo foki 'oku ma'a e kakai fakalotu, 'e lava ke boost 'e he lotu e fakamolemole."

'Ita v. fakamolemole: ko e Tohi Tapu faka-Kalisi ki he "fakamolemole" aphiémi (ἀφίημι), mo e 'uhinga 'o e "tuku ke 'alu." 'Oku 'uhinga ia ko kae 'ikai ko e tali ko e ha ha toketa Enright ui "'uli 'ita" 'i ha taha hano fakalotomamahi'i koe, 'oku totonu ke ke tuku ke 'ita 'alu pea fakamolemole'i "mei ho loto." 'I he ngaahi laine ko 'eni, na'e tohi 'a Sisu akonga e 'Aposetolo ko Paula 'o pehe ki he kaunga 'o e kakai tui: "'ai meiate kimoutolu 'a e fa'ahinga kotoa pe 'o e mamahi te ne uesia ho'o, 'ita, houhau, kaikaila, mo lea ngaohikovia, hange ko e me'a huhu'a fakatu'utamaki kotoa pe." ('Efeso 4:31)

Paionia 'a e ako 'o e fakamolemole ki ha ta'u 'e tolungofulu, toketa ko Popi Enright, ko ha mataotao ki he 'atamai 'i he 'Univesiti 'o Uisikonisini, Metisoni, na'e harmonizes mo Paula. Na'e pehe 'e Dr. Enright, "'i he taimi 'oku fu'u lahi mo tolonga fuoloa 'a e 'ita, ia 'e lava ke fai ha fika 'i he mai systemically." (Monitoa) Kau fakataha Dr. Enright ko Yoichi Chida, ko ha MD mo e mata'itohi PhD pea na'a ne 'ilo 'e kona 'a e 'ita mo e taufehi'a unharnessed 'oku fakahangatonu fehokotaki ki ha fakatu'utamaki ma'olunga 'o e mahaki mafu. (Ko e tohinoa 'o e 'Univesiti 'Amelika 'o e memipa, 2009) Fakalotolahi, "ko e taimi ke si'aki ai 'a e 'ita," 'Oku pehe 'e Dr. Enright, "na'e malolo 'a ho'o ngaahi uoua, 'oku ke loto vekeveke ange, ke ma'u 'a e ivi lahi ange, 'e lava ke fakamalohia ai ho sino." (Monitoa)

Ko e me'a malie, 'oku 'ikai ma'u 'a e 'ita ke hoko ko ha ongo 'oku kovi. "'Oku 'i ai ha me'a 'oku hala 'i he mo'ui lelei 'o e 'ita," lipooti 'a Dr. Enright. (Monitoa) 'Oku tui ki ai 'a e 'Aposetolo ko Paula ka tanaki 'oku 'ikai totonu ke ke 'alu ki he mohenga 'ita. "Ke wrathful, ka 'oku 'ikai fai angahala; 'oua na'a tuku e la'aa lolotonga 'oku ke kei 'ita." ('Efeso 4:26) Ko e ngaahi lea ke nau mo'ui 'aki.

'Oku poupou'i 'e he kau saienisi mo'oni e poto 'o e fa'a fakamolemole 'o hange ko hono ako'i 'e ha mo'oni Sisu 'o Nasaleti. Pea ki he kau fakaanga 'oku nau veiveiua 'i he mo'ui 'o ha Sisu fakahisitolia, kataki 'o 'oua na'a ke 'ita ai kiate au hono ui 'o e tokanga ki he ngaahi fakatonutonu lahi 'i he fakahokohoko ko 'eni, 'oku tu'u fehangahangai mo ho'o tui. Ka, kapau 'oku mou 'ita ai kiate au, 'e 'ikai ha hoha'a.

'Oku ou fakamolemole'i 'a kimoutolu.

 

 

Turkish (computer translation)

Sadece İsa'ya, bağışlayıcı bilim iyilik

Firpo dosyaları dijital Newsmagazine

Firpo Carr tarafından

13 Şubat 2017

Nasıralı İsa'yı seni "kardeşini kalbinden affediyorum." dedi (Matta 18:35, Yeni Dünya çeviri) Onun babası Jehovah Tanrı gibi İsa'nın "kendine yarar öğretiyor." (Isaiah 48:17) Nasıl yani? Profesör Dr Loren Toussaint, Luther College Demirel, Iowa, bir psikolog söyleyerek cevap verir: "O kim canını affetmeyi öğrenme önemli ölçüde geliştirebilir hem psikolojik refahı ve fiziksel sağlık." (Psikoloji monitörde, Ocak 2017) Ama hepsi o olmak ahım af mı?

            Bilimsel kanıt ağırlığı: bağışlayan asansörleri ağırlık veya kin seni yükünün. "Araştırma AF düşük anksiyete, depresyon ve büyük psikiyatrik bozukluklar gibi zihinsel sağlık sonuçları bağlantılı olduğunu göstermiştir" monitör, diyor ki "de daha az fiziksel sağlık belirtileri ve mortalite oranları daha düşük olduğu gibi." Ama burada bitmiyor. "Aslında," monitör devam ediyor, "araştırmacılar bir kitap doldurmak için mağfiret faydaları yeterli kanıtı edindiğimize."

            Bilim iyilik inanç insanlar: bazı insanlar doğal olarak daha bağışlayıcı olmakla birlikte, monitör"de bağışlayıcı içinde bir üstünlük gibi görünüyor bir dini inanç olan kişiler" bildiren sürpriz olmalı. Dua bağlamında, İsa bağışlayıcı önemi tartışıldı. (Matta 6:5-15) Çoğu intriguingly konularda, monitör "Toussaint'ın araştırma da dindar insanlar için dua mağfiret artırabilir buldu." diyor

Öfke vs mağfiret: "affet" için İncil Yunanca kelime aphiémi olduğunu (ἀφίημι), ve bu "let go" demek. Ne zaman kimse ne Dr Enright aramalar "zehirli öfke" kucaklayan yerine sizi üzdüyse bunun anlamı, bu öfke gidin ve "tüm kalbinle." bağışla izin vermelisin Bu doğrultuda, İsa nın öğrencisi havari Paul diğer mü'minlere yazdı: "kendinizi uzak her türlü kötü amaçlı acı, öfke, öfke, çığlık ve küfürlü konuşma, hem de zararlı her şeyi içine." (Efesliler 4:31)

AF çalışmanın bazı üç yıl için öncü, Dr Bob Enright, bir psikolog Madison, Wisconsin Üniversitesi Paul ile bütünleşir. Dr. Enright "öfke çok derin ve uzun süreli olduğunda, bize bir numara sistemik yapabilir." dedi (Monitör) Dr. Enright ile chiming Yoichi Chida, MD ve acı öfke ve unharnessed düşmanlık doğrudan yükseltilmiş bir kalp hastalığı riskini için bağlantılı keşfeden doktora olduğunu. (Amerikan Koleji Kardiyoloji Dergisi, 2009) "Öfke zaman böyle," Dr "kaslarınızı gevşetin, daha az endişeli konum, daha fazla enerjiye sahip, bağışıklık sisteminizi güçlendirir." Enright, cesaret, diyor (Monitör)

İlginçtir, öfke negatif bir duygu olmak zorunda değil. "Sağlıklı öfke ile şeyim" bildiriyor Dr Enright. (Monitör) Elçi Pavlus kabul eder ama yatağa kızgın gitmemelisin ekledi. "Öfkeli olmak, ama günah yoktur; güneşin batışını hala kızgın olduğunuz süre izin vermeyin." (Efesliler 4:26) Hayatımı sürdürmemi sağlayan sözler.

Gerçek bilim adamları bir gerçek Nasıralı İsa'yı tarafından öğretilen bağışlayıcı bilgelik destekler. Ve tarihsel İsa'nın varlığı şüphe şüpheciler için sizin inanç aykırı bu dizi birçok deliller dikkat Aradığınız için bana kızgın olmayın lütfen. Ama merak etme, bana kızgın iseniz.

Seni affediyorum.

 

 

Ukrainian (computer translation)

Так само, як Ісус, наука виступає вибачає

Firpo файли цифровий глухими

Firpo Карра

13 лютого 2017

Ісус з Назарету сказав, ви повинні "пробачити свого брата з вашого серця." (Від Матвія 18:35, переклад нового світу) Як і його батько Бога Єгову Ісус "вчить вас на користь себе." (Ісая 48:17) Яким чином? Професор доктор Лорен Туссен, психолог Лютер коледжі в Decorah, штат Айова, відповіді, кажучи: "Навчитися прощаємо тобі боляче може значно поліпшити психологічного благополуччя і фізичне здоров'я." (Монітор з психології, Січень 2017) Але прощення, все, що він є зламався, щоб бути?

            Вага наукових доказів: вибачає піднімає ваги або тягар образи від вас. «Дослідження продемонструвало, що прощення пов'язаний з результатів психічного здоров'я, таких, як зниження тривожності, депресії та основних психічних розладів,» говорить монітор, "також завдяки менше фізичного здоров'я симптомів і зниження ставок смертності." Але це ще не все там. «У самому справі,» монітор продовжує: "дослідники накопичили достатньо доказів переваг вибачення, щоб заповнити книги.»

            Наука виступає людей віри: хоча деякі люди природно пробачили, це нікого не повинно дивувати що "люди, які мають релігійна Віра також, схоже, мають верх в вибачає" заявляє про монітор. У контексті молитва Ісуса обговорили важливість прощати. (Матвія 6:5-15) Інтригуюче, монітор каже, що "в Туссен дослідження також знайшов, що для релігійні люди молитви можуть підвищити прощення."

Гніву проти прощення: біблійних грецького слова для "прости" є aphiémi (ἀφίημι), і означає "let go." Це означає, що замість охоплює те, що доктор письменниця дзвінків "токсичні гніву", коли хтось ображає вас, ви повинні дозволити що гнів піти і прости «з вашого серця». Уздовж цих ліній, учнем Ісуса Апостол Павло писав одновірців: "Прибрати з себе кожен вид зловмисних гіркота, гнів, гнів, кричали і образливі слова, а також все, що шкідливо." (Еф. 4:31)

Ініціаторами дослідження прощення деякі три десятиліття, доктор Боб письменниця, психолог з університету Вісконсіна в Медісоні, гармонійно поєднується з Пол. Письменниця доктор сказав, що "коли гнів це дуже глибокий і тривалий час, він може зробити багато на нас системно." (Монітор) Боєм з доктором письменниця - Йоїті Тіда, MD і кандидат наук, які виявили, що гіркий гнів і ворожість unharnessed безпосередньо пов'язані підвищений ризик серцевих захворювань. (Журнал в американському коледжі кардіології, 2009) Підбадьорливо, "коли вам позбавитися від гніву," говорить доктор письменниця, "ваші м'язи розслабитися, ви менше турбуватися, у вас більше енергії, ваша імунна система може зміцнити". (Монітор)

Цікаво, гнів має бути негативних емоцій. "Немає нічого поганого з здоровий гнів," звіти доктор письменниця. (Монітор) Апостол Павло погоджується, але додав, що ви не повинні лягати спати сердитися. "Бути гнівні, але не грішіть; не дозволяйте сонця у той час як ще ви гнівайтесь." (Еф. 4:26) Слова жити.

Реальна вчені підтримують мудрість прощати, як учив справжній Ісус з Назарету. І щоб скептики, які сумніватися щодо існування історичний Ісус, будь ласка не гнівайся зі мною для залучення уваги до багато доказів в цій серії, які суперечать ваша віра. Але, якщо ви гнівайтесь зі мною, не варто турбуватися.

Я прощаю тебе.

 

 

Urdu (computer language)

 صرف یسوع کی طرح، سائنس إنّ بخشنے والا

فارپا مسلیں ڈیجیٹل نیوسمگزینی

فارپا کار کی طرف سے

فروری 13, 2017

یسوع ناصری نے کہا کہ آپ "آپ کے بھائی آپ کے دل سے معاف." (متی 18:35, نیو ورلڈ ترجمہ) اپنے باپ یہوواہ خدا کی طرح، یسوع "آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے تعلیم دے رہا ہے." (یسعیاہ 48:17) تو کس طرح؟ پروفیسر ڈاکٹر لورین ٹووسسائنٹ، ایک ماہر نفسیات لوتھر کالج دیکورہ آئیووا میں جوابات کی طرف سے کہا کہ: "وہ لوگ جو آپ کو تکلیف معاف کرنا سیکھ سکتے ہیں نمایاں طور پر بہتر نفسیاتی بہبود اور جسمانی صحت ۔" (نفسیات پر مانیٹر، جنوری 2017) لیکن سب کچھ اس ہو پھٹے ہے اپ معافی ہے؟

            وزن کی سائنسی ثبوت: بخشنے والا زیادہ وزن یا بوجھ ایک عناد آپ بند کی ہے ۔ "تحقیق ہے دکھائی گئی معافی دماغی صحت نتائج کم تشویش، ڈپریشن اور اہم نفسیاتی عوارض سے منسلک ہے کہ" کا کہنا ہے کہ مانیٹر، "پر اس طرح سے کم جسمانی صحت کی علامات اور کم شرح اموات کے طور پر." لیکن یہ کوئی بند نہیں کرتا ۔ "درحقیقت" مانیٹر جاری رہتا ہے، "محققین کے فوائد کی ایک کتاب کو بھرنے کے لئے معافی کا کافی ثبوت فراہم ہے ۔"

            سائنس مذہب کی إنّ لوگ: کچھ لوگ فطری طور پر مزید معاف ہوتے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات جو مانیٹر"ایک مذہبی ایمان بھی معلوم بخشنے والا میں ایک اوپری ہاتھ ہے کہ لوگ" منانے کا اعلان نہیں ہونا چاہئے ۔ نماز کے تناظر میں، یسوع بخشنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا ۔ (متی 6:5-15) انٹرگونگل، مانیٹر "ٹووسسائنٹ کی تحقیق بھی مذہبی لوگوں کے لئے دعا مغفرت میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ دلوائی ہے ۔" کا کہنا ہے کہ

غصہ بمقابلہ مغفرت: 'معاف کر دو' کے لیے بائبل یونانی لفظ aphiémi ہے (ἀφίημι)، اور اس کو "لے جانے کے لئے ۔" کا مطلب ہے کیا ڈاکٹر انراگہٹ کالز 'زہریلا غصہ"جب کوئی شخص قبول کرنے کی بجائے آپ طرازي کہ اس کا مطلب ہے، آپ جا کر"آپ کے دل سے ۔"معاف کر دو اس غصے کی اجازت دینا چاہیے ان خطوط پر ساتھی ایمان والوں سے یسوع کا شاگرد پولس رسول نے لکھا: "ہر قسم کے عناد پر مبنی تلخی، غصے، غضب، چیخ و پکار، اور ظالم تقریر، اسی طرح ہر چیز نقصان دہ تم سے دور رکھوں ۔ ۔ (افسیوں 4:31)

معافی کے مطالعہ کے پہل کر کچھ تین دہائیوں تک، جامعہ وسکونسن، میڈیسن، پر ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر بوب انراگہٹ، پال کے ساتھ ہآرمونایس ۔ ڈاکٹر انراگہٹ نے کہا کہ "جب غصہ بہت گہری اور دیرپا ہے، یہ ہم پر ایک بڑی تعداد سیسٹمیکالل کہ کر سکتے ہیں." (مانیٹر) ڈاکٹر انراگہٹ ساتھ چامانگ یواچا کہادا، ایک کے ایم ڈی اور پی ایچ ڈی جو کڑوا غصہ اور یونحرنسد دشمنی براہ راست دل کی بیماریوں کے ایک بلند خطرے سے منسلک ہوتے ہیں کہ دریافت کیا ہے ۔ (امریکی کالج کے اہتمام کا روزنامچہ، 2009) جب تو "آپ کے غصہ سے جان چھڑانی" انکراگنگل، ڈاکٹر انراگہٹ، "اپنے پٹھوں میں آرام کریں، اگر آپ کم فکر مند ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ توانائی ہے، آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کر سکتے ہیں." کہتا ہے (مانیٹر)

دلچسپ بات یہ ہے، غصہ ایک منفی جذبہ کا ہونا نہیں ہے ۔ "كوئى حرج نہيں صحت مند غصے کے ساتھ" رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر انراگہٹ ۔ (مانیٹر) پولس رسول سے اتفاق کرتے لیکن مزید کہا کہ آپ ناراض بستر پر جاکر نہیں ہونا چاہئے ۔ "خشمگین ہو، مگر گناہ نہیں ۔ آپ ابھی تک ناراض ہیں جبکہ آفتاب تیری نہیں ' ۔ (افسیوں 4:26) الفاظ کی طرف سے رہنا ہے ۔

حقیقی سائنسدان ایک حقیقی یسوع ناصری کے کی طرف سے سکھائی بخشنے والا حکمت کی تائید ۔ اور جو ایک تاریخی یسوع کے وجود پر شک شکی کے لئے براہ مہربانی جو اپنے ایمان کے خلاف اس سلسلے میں بہت سے دلائل کی طرف توجہ کال کرنے کے لئے مجھ سے ناراض ہو نہیں ۔ لیکن اگر آپ میرے ساتھ کوئی تشویش نہیں ناراض ہوتے ہیں ۔

میں تمہیں بخش دے ۔

 

 

 

Vietnamese (computer translation)

Cũng giống như Chúa Giêsu, ủng hộ khoa học tha thứ

Firpo tp tin k thut s Newsmagazine

bởi Firpo Carr

13 tháng 2 năm 2017

Chúa Giêsu Nazareth nói bạn nên "tha thứ cho anh trai của bạn từ trái tim của bạn." (Matthew 18:35, bn dch thế gii mi) Giống như Thiên Chúa Jehovah cha của ông, Chúa Giêsu "giảng dạy để có lợi cho mình." (Ê-sai 48:17) Làm thế nào vậy? Giáo sư tiến sĩ Loren Toussaint, một nhà tâm lý học tại trường cao đẳng Luther tại Decorah, Iowa, trả lời bằng cách nói rằng: "Học cách tha thứ cho những người làm tổn thương bạn có thể cải thiện đáng kể cả tâm lý hạnh phúc và sức khỏe thể chất." (Màn hình v tâm lý hc, năm 2017) Nhưng tha thứ tất cả những gì nó nứt lên được không?

            Cân bng chng khoa hc: tha thứ cho nâng trọng lượng hoặc gánh nặng của một nuôi mối hận thù ra khỏi bạn. "Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tha thứ liên kết với kết quả sức khỏe tâm thần chẳng hạn như giảm lo âu, trầm cảm và rối loạn tâm thần lớn," ông giám sát, "cũng như với ít triệu chứng sức khỏe thể chất và tỷ lệ tử vong thấp hơn". Tuy nhiên, nó không dừng ở đó. "Trong thực tế," màn hình vẫn tiếp tục, "các nhà nghiên cứu đã tích lũy đủ bằng chứng về những lợi ích của sự tha thứ để điền vào một cuốn sách."

            Khoa hc ng h người Đc tin: trong khi một số người tự nhiên hơn khoan dung, nó phải là không có bất ngờ tuyên bố "những người có một niềm tin tôn giáo cũng dường như có một bàn tay trên trong tha thứ cho" màn hình. Trong bối cảnh của lời cầu nguyện, Chúa Giêsu thảo luận về tầm quan trọng của khoan dung. (Matthew 6:5-15) Intriguingly, màn hình nói rằng "Toussaint của nghiên cứu cũng đã tìm thấy cho người tôn giáo, cầu nguyện có thể thúc đẩy sự tha thứ."

Tc gin vs s tha th: Kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp cho "tha thứ" là aphiémi (ἀφίημι), và nó có nghĩa là "để cho đi." Điều đó có nghĩa rằng thay vì theo đuổi những gì tiến sĩ Enright cuộc gọi "độc hại tức giận" khi ai đó offends bạn, bạn nên cho rằng sự tức giận đi và tha thứ "từ trái tim của bạn." Dọc theo những dòng này, Chúa Giêsu đệ tử các tông đồ Phaolô đã viết cho người tín hữu: "Đưa ra khỏi chính mình tất cả các loại độc cay đắng, tức giận, giận dữ, la hét, và lạm dụng ngôn ngữ, cũng như mọi thứ nguy hiểm." (Ephesians 4:31)

Tiên phong nghiên cứu về sự tha thứ cho một số ba thập kỷ qua, tiến sĩ Bob Enright, một nhà tâm lý học tại Đại học Wisconsin, Madison, hài hòa với Paul. Tiến sĩ Enright nói rằng "khi tức giận là rất sâu sắc và lâu dài, nó có thể làm một số chúng ta quan." (Màn hình) Chiming trong với tiến sĩ Enright là Yoichi Chida, MD và nghiên cứu phát hiện ra rằng sự tức giận cay đắng và unharnessed thù địch đang trực tiếp liên kết với một nguy cơ cao của bệnh tim. (Journal of American College of Cardiology, 2009) Encouragingly, "khi bạn thoát khỏi sự tức giận," ông tiến sĩ Enright, "thư giãn cơ bắp của bạn, bạn đang lo lắng ít hơn, bạn có nhiều năng lượng, có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn." (Màn hình)

Điều thú vị, sự tức giận không phải là một cảm xúc tiêu cực. "Không có gì là sai trái với sức khỏe tức giận," báo cáo của tiến sĩ Enright. (Màn hình) Các tông đồ Phaolô đồng ý nhưng thêm rằng bạn không nên đi ngủ tức giận. "Là phẫn nộ, nhưng không phạm tội; không để ánh nắng mặt trời trong khi bạn đang tức giận vẫn còn." (Ephesians 4:26) Từ ngữ để sinh sống bằng cách.

Các nhà khoa học thực sự hỗ trợ sự khôn ngoan của khoan dung như giảng dạy bởi một thực tế, Chúa Giêsu Nazareth. Và để những người hoài nghi đã nghi ngờ sự tồn tại của một lịch sử Chúa Giêsu, xin vui lòng đừng tức giận với tôi để kêu gọi sự chú ý đến nhiều chứng minh trong loạt bài này mâu thuẫn với niềm tin của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang tức giận với tôi, không phải lo lắng.

Tôi tha thứ cho bạn.

 

 

Welsh (computer translation)

Yn union fel Iesu, Favors Gwyddoniaeth a maddeugar

Newsmagazine ddigidol ffeiliau Firpo

gan Firpo Carr

13 Chwefror 2017

Dywedodd Iesu o Nazareth dylai "maddeuwch imi am eich brawd eich calon." (Matthew 18:35, cyfieithu byd newydd) Fel ei dad Jehovah Duw, yw Iesu "addysgu eich budd eich hun." (Eseia 48:17) Sut felly? Mae'r Athro Dr. Loren Toussaint, seicolegydd yng Ngholeg Luther yn Decorah, Iowa, yn ateb drwy ddweud: "Dysgu rhai sy'n brifo chi faddau gall sylweddol gwella iechyd corfforol a lles seicolegol." (Monitor ar seicoleg, Ionawr 2017) Ond maddeuant cyfan y honnir i fod?

            Pwysau'r dystiolaeth wyddonol: Bydd maddeugar codi'r pwysau neu baich dig oddi ar chi. "Ymchwil wedi dangos bod maddeuant yn gysylltiedig â chanlyniadau iechyd meddwl megis llai o bryder, iselder ac anhwylderau seiciatrig mawr," meddai Monitor, "yn ogystal â gyda llai o symptomau iechyd corfforol a chyfraddau marwolaeth is." Ond, nid yw ei atal yno. "Yn wir," Mae Monitor yn parhau, "yr ymchwilwyr wedi casglu digon o dystiolaeth o fanteision maddeuant i lenwi'r llyfr."

            Gwyddoniaeth Favors pobl ffydd: er bod rhai pobl yn fwy naturiol maddeugar, dylai fod unrhyw syndod fod 'pobl sydd â ffydd grefyddol hefyd ymddengys llaw uchaf yn maddeugar' datgan Monitor. Yng nghyd-destun gweddi, roedd Iesu wedi trafod pwysigrwydd maddeugar. (Matthew 6:5-15) Ddaw, mae Monitor yn dweud fod "ymchwil y Toussaint hefyd wedi i bobl grefyddol, gall gweddi roi hwb maddeuant."

Dicter gymharu â maddeuant: Y gair Groeg Beiblaidd ar gyfer "maddeuwch" yw aphiémi (ἀφίημι), ac mae'n golygu "i ollwng gafael." Mae hynny'n golygu bod yn cofleidio'r pa Dr. Enright galw "gwenwynig dicter" pan fydd rhywun lle tramgwyddo chi, dylai roi dicter hwnnw'n mynd a maddau "gan eich calon." Ar hyd y llinellau hyn, ysgrifennodd Iesu gwefusau y apostol Paul i gredinwyr gyd-: "Rhoi i ffwrdd oddi wrth eich gilydd bob math o chwerwder maleisus, dicter, ennyn digofaint, sgrechian, ac araith ymosodol, yn ogystal â popeth niweidiol." (Ephesians 4:31)

Arloesi astudiaeth maddeuant ar gyfer rhai tri degawd, mae Dr. Bob Enright, seicolegydd yn Prifysgol Wisconsin, Madison, bricsen gyda Paul. Dywedodd Dr. Enright fod "pan fydd dicter dwfn a pharhaol, yn gallu gwneud nifer ar ein systemig." (Monitor) Gan gyd-fynd â Dr. Enright yn Yoichi Chida, MD PhD sydd wedi darganfod bod dicter chwerw a gelyniaeth unharnessed yn uniongyrchol gysylltiedig â risg uwch o glefyd y galon. (Cyfnodolyn y Coleg Americanaidd o cardioleg, 2009) Yn galonogol, "wrth gael gwared ar ddicter," meddai Dr. Enright, "Mae eich cyhyrau yn ymlacio, ydych chi'n llai pryderus, mae gennych fwy o ran ynni, gall eich system imiwnedd yn cryfhau'r." (Monitor)

Yn ddiddorol, nid oes dicter yn emosiwn negyddol. "Nid oes dim o'i le gyda dicter iach," Dywed Dr. Enright. (Monitor) Mae'r apostol Paul yn cytuno ond ychwanegodd bod ni ddylech chi fynd i'r gwely yn ddig. "Yn wrathful, ond ei wneud nid pechod; Peidiwch â gadael yr haul a gosod tra byddwch yn dal yn ddig." (Ephesians 4:26) Geiriau i fyw gan.

Mae gwyddonwyr go iawn yn cefnogi doethineb maddeugar fel Iesu o Nazareth go iawn yn cael eu haddysgu. Ac i skeptics sy'n amau bodolaeth Iesu hanesyddol, os gwelwch yn dda Peidiwch â bod yn flin gyda fi am alw sylw at y proflenni lawer yn y gyfres hon sy'n gwrth-ddweud eich cred. Ond, os ydych yn flin gyda fi, unrhyw bryderon.

Yr wyf yn maddau ichi.

 

 

Yucatec Maya (computer translation)

A el igual que Jesús, favores ciencia sa'asik

Le pikil Digital archivos Firpo

tumen Firpo Carr

13 u febrero u 2017

Jesús u Nazaret tu ya'alaj ba'ax k'a'ana'an "sa'asik a suku'un a puksi'ik'al." (Mateo 18:35, traducción le túumben yóok'ol kaaba'). Bey u yuum Jehovah yuum, Jesús le "le xook' a beneficies ti' teech wéet." (Isaías 48:17). Bix beyo'. Aj-ka'ansajo' tumen Dr Loren Toussaint, psicólogo le Universidad u Luther ti' Decorah, Iowa, núuk k'áata'al wa'alik: "Kanik sa'asik máax top u ma'alo'obkíinsiko'ob significativamente bienestar psicológico yéetel toj a." (Monitor ti' le psicología, enero u 2017). Ba'ale' jach le k'eeban táan agrietado tak u.

            Le peso le evidencia científica: sa'asik eleva le peso wa kuuch rencor ti' tech. "Le investigación u demostrado u le k'eeban táan ligado u ya'ala'al máaxo'ob máano'ob toj óolal wíinkilale' tales como u reducción le ansiedad, depresión yéetel trastornos psiquiátricos u mayores," ku ya'alik le Monitor, "Bey yéetel menos taalamil toj a yéetel menor mortalidad." Chéen ba'ale', ma' u je'elsik te'elo'. "U hecho," Monitor continúa, "le investigadores séen acumulado suficiente evidencia beneficios le k'eeban utia'al chup jump'éel áanalte'."

            Ciencia favores fe máak: ka' jo'op' u Jayp'éel máako'ob ku naturalmente asab Clemente, ma' kun u ninguna sorpresa u "máaxo'ob yaan jump'éel fe yóok'ol xan parecen yaantal jump'éel k'ab superior ti' sa'asik" declara Monitor. Ti' le contexto le payalchi', Jesús ku babal t'aano'ob le ka' u sa'asik. (Mateo 6:5-15). Curiosamente, le Monitor ku ya'alik u "le investigación Toussaint xan ts'o'ok Kaxa'antbil utia'al le wíiniko'obo' yóok'ol, je'el u páajtal u ya'abtal le payalchi' k'eeban."

Ira vs k'eeban: le t'aano' griega bíblica utia'al "sa'asik" le aphiémi (ἀφίημι), yéetel u k'áat u ya'al "" Cha'a biin. Lelo' u k'áat u ya'al ba'ax kúuchil abrazar ba'ax tumen Dr Enright llamadas "tóxicos ira" le máax ofende, k'a'abéet u p'atik le enojo bin yéetel sa'asik "tu puksi'ikal." A lo largo de a líneas, le discípulo Jesús apóstol Pablo tu ts'íibtaj ti' le creyentes: "Búukint náach vosotros tuláakal xook u maliciosa amargura, enojo, ira, gritos yéetel abusivo t'aan, bey tuláakal le perjudicial". (Efesios 4:31)

Pionera ti' le xooko' u k'eeban ti' yaan óoxp'éel décadas, le tumen Dr Bob Enright, psicólogo le Universidad ti' Wisconsin, Madison, armoniza yéetel Pablo. Tumen Dr Enright tu ya'alaj u "ken u ira le Jach taam yéetel chowak ku bisik, je'el u meentik jump'éel meyaj ku k sistémicamente." (Monitor). U jach juum yéetel tumen Dr Enright Yoichi Chida, MD yéetel PhD ku chíikbes u amarga cólera yéetel hostilidad unharnessed táan Jun relacionadas yéetel juntúul ku elevado u k'oja'anil cardíaca. (Revista ti' le colegio u americano Cardiología, 2009). Jach alentador, "ken a liberas ti' le cólera," ku ya'alik tumen Dr Enright, "a músculos u relajan, teech bey ansiosos, yaan asab energía, je'el u páajtal u fortalecer u t.u.m inmunológico". (Monitor)

Curiosamente, ira ma' yaan u beel jump'éel emoción negativa. "Mixba'al yaan k'asa'an yéetel le enojo toj," reporta tumen Dr Enright. (Monitor). Apóstol Pablo táan u éejenil, ba'ale' agregó u ma' kun biin le Taas che'o' enojado. "U iracundo, ba'ale' ma' pequéis;" Ma' tin cha'aj u le k'iino' mientras tech ts'íik láayli'." (Efesios 4:26). T'aano'ob utia'al u kuxtalo'ob.

Científicos reales apoyan u sabiduría u sa'asik bix u ka'ansa'al jump'éel verdadero Jesús u Nazaret. Yéetel le escépticos ku dudan u kuxtal juntúul Jesús histórico, Béet ma' yaantal enojado tin yéetel utia'al u t'anik le ken yóok'ol le ya'ab pruebas le serie ku contradicen u creencia. Ba'ale' wa tech ts'íik wéetel, Ma'chen.

Teene' a perdono.